Науковий вісник ветеринарної медицини (ISSN 2310-4902 ) збірник наукових праць, заснований у 1996 р.

Білоцерківським державним аграрним університетом.

Науковий вісник ветеринарної медицини – наукове видання, публікує наукові розробки вчених з питань акушерства, гінекології та біотехнології відтворення; ветсанекспертизи; діагностики, терапії, внутрішніх хвороб та клінічної біохімії; мікробіології, епізоотології, інфекційних хвороб та імунології; паразитології та інвазійних хвороб; хірургії, онкології та анестезіології; фармакології та токсикології, які становлять інтерес для науковців і широкого кола спеціалістів-практиків.

Попередні назви видання
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009)

У 2009 журнал перереєстровано під  назвою Науковий вісник ветеринарної медицини. (офіційна абревіатура Nauk.visn.vet.med.).

Шановні читачі цитуючи роботи збірника наукових праць будь-ласка вказуйте назву статті, прізвища авторів англійською мовою, а назву збірника наукових праць Науковий вісник ветеринарної медицини, незважаючи на те якою мовою була опублікована стаття. У деяких міжнародних наукометричних базах даних не завжди коректно розпізнається кириличний текст, що унеможливлює підрахунок цитуваннь.

Періодичність виходу Наукового вісника ветеринарної медицини становить два рази на рік.