Збірник наукових праць «Науковий вісник ветеринарної медицини» є фаховим виданням з ветеринарної медицини (Наказ Міністерства освіти і науки України 06.11.2014 р. № 1279), заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом.

 
Попередня назва видання Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009).
 
У 2009 видання перереєстровано під назвою «Науковий вісник ветеринарної медицини» (офіційна абревіатура Nauk. visn. vet. med.).
 
У 2018 році видання «Науковий вісник ветеринарної медицини» було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно параллельну назву англійською мовою «Scientific journal of veterinary medicine» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобі масової інформації. Серія КВ №23609-13449 ПР, видане 09.11.2018 року Міністерством Юстиції України).
 
ISSN 2310-4902 (print)
ISSN 2415-7589 (online)
 
DOI видання 10.33245/2310-4902 (у системі Crossref)
 
Періодичність виходу збірника «Науковий вісник ветеринарної медицини» – двічі на рік.
 
«Науковий вісник ветеринарної медицини» – наукове видання, публікує наукові розробки вчених з питань акушерства, гінекології та біотехнології відтворення; ветсанекспертизи; діагностики, терапії, внутрішніх хвороб та клінічної біохімії; мікробіології, епізоотології, інфекційних хвороб та імунології; паразитології та інвазійних хвороб; хірургії, онкології та анестезіології; фармакології та токсикології, які становлять інтерес для науковців і широкого кола спеціалістів-практиків.
 
Формат збірника відповідає міжнародним стандартам, структура статей у збірнику оформлена згідно міжнародних вимог.
 
Статті публікуються українською, російською та англійською мовами, супроводжуються ідентичними за змістом анотаціями українською, російською мовами та розширеною анотацією англійською мовою.
 
До складу редакційної колегії видання обрано вчених наукової спільноти як України, так і зарубіжжя, згідно зазначених напрямів досліджень (спеціальностей: 211 - Ветеринарна медицина; 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза). 
 
Збірник у повному обсязі, постатейно представлено в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, статті внесено до інформаційно-аналітичної бази РІНЦ.
 
Збірник внесено до наукометричної бази Google Scholar, має високий індекс цитованості.
 
Департаментом атестації кадрів МОН Україні збірник «Науковий вісник ветеринарної медицини» включена до списків збірників наукових праць, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (ветеринарні науки).
 
 
Публікація у збірнику – безкоштовна.