Ви є тут

CYTOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THIMUS IN RABBITS IMMUNIZED WITH A LIVE VACCINE AGAINST MYXOMATOSIS FROM STRAIN B-82 IN COMBINATION WITH AN IMMUNOMODULATOR – RIBOTAN

Вивчені цитологічні зміни в центральному органі імунної системи – тимусі у кролів в нормі та в поствакцинальний період, за якого проходять хвилеподібні коливання відносної кількості фагоцитів, середніх лімфоцитів та антитілопродукуючих клітин. Їх максимум припадає на 12-й день після вакцинації кролів від міксоматозу комерційною вакциною самостійно та в сполученні з імуномодулятором – Риботан. Між відносною кількістю В-лімфоцитів і плазматичних клітин відмічалась виражена корелятивна залежність, що вказує на високу імунологічну активність, цей ефект досягається завдяки правильному підбору імунологічного модулятора, оскільки тварини з низькими показниками імунокомпетентних клітин не завжди дають адекватну імунологічну відповідь на якісний вакцинний антиген.

Ключові слова: кролі, вакцина, риботан, тимус, фагоцити, середні лімфоцити, плазмоцити.

1. Маслянко Р.П. Основи імунології / Р.П. Маслянко. – Львів, 1999. – 472 с.

2. Абдул Рахман Саф Али Шамсан. Трехмерная морфология долек тимуса кролика в онтогенезе: автореф. дис. … на соискание ученой степени канд. мед. наук / Абдул Рахман Саф Али Шамсан. – Волгоград, 1997. – 19 с.

3. Иммунология / Е.С. Воронин, А.М. Петров, М.М. Серих, Д.А. Девришов. – М., 2002. – 408 с.

4. Стрелков Р.Б. Метод вычисления стандартной ошибки и доверительных интервалов средних доверительных величин с помощью таблицы / Р.Б. Стрелков. – Сухуми, 1966. – С. 2–10.

5. Moller G. Positive T cell selection sn the thymus / G. Moller // Immunol. Rev. – 1993. – Vol. 135. – P. 1–12.

6. Sebzda E. Possitive and negayive thymocyte selection by different concentrations of a singl peptide / E. Sebzda // Science. – 1994. – Vol. 136. – P. 1615–1623.

7. Sprent J. The Thymus / J. Sprent // Immunol. Rev. – 1993. – Vol. 101. – P. 173–189.

8. Negative selection of precursor thymocytes before their differentiation into CD4+ CD8+ cells / Y. Takahama, E.W. Shores, A.S. Singer [et al.] // Sciense. – 1992. – Vol. 258. – P. 653.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_volosyanko_ua.pdf (42)356.92 КБ