Ви є тут

Ефективність кормової фітодобавки Фітопанк при екзокринної недостатності підшлункової залози у собак

 

У статті показано , що екзокринна недостатність у собак проявляється зниженням α - амілази на 27 % ,

загального білка на 23,6 % , і наявністю в калі жиру і крохмалю .

Застосування фітодобавки Фітопанк ( яка містить цинк ,
манган , ферум , купрум , кобальт , натрій і калій , а також ефірні масла , жирні масла , і ін . біологічно актив-
ні речовини ) сприяло поліпшенню функціонального стану підшлункової залози , про що свидетельст-
яття відсутність в калових масах ліпідів , крохмалю , підвищення до фізіологічних величин α - амілази в 1,5 рази ,
загального білка на 37,5 % , альбумінів на 30,2 % .

Крім того , поліпшується ерітроцітопоез ( підвищується кількість
гемоглобіну на 17,08 % , еритроцитів на 34,83 ​​% ) .
Ключові слова : кормова фітодобавками Фітопанк , Royal Canin " Шлунково Кишковий з низьким вмістом жиру " , біохімічні по-
показники крові , підшлункова залоза , собаки .

 

1. Климов А.О. Диагностика панкреатита у собак с использованием УЗИ / А.О. Климов // Наукові праці Півден-
ного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2008. – №. 111. – С. 197-200. 
2. Вингфильд В.Е. Секреты неотложной помощи кошкам и собакам / В.Е.  Вингфильд, Е. Вейн. – М.: Бином, 
2000. – 150 с. 
3. Risk  factors  associated  with  acute  pancreatitis  in  dogs:  101  cases  (1985-1990)  /  A.K.  Cook,  E.B.  Breitschwerdt, 
J.F. Levine [et al.] // J. American Veterinary Medical Association. – 1993. – Vol. 203 (5). – P. 673-679. 
4. Келли  М.  Оптимальный  подход  к  эффективной  диетотерапии  желудочно-кишечных  заболеваний  собак  / 
М. Келли // J. Small Animal Practice. Российское издание. – 2012. – Т. 3, № 2. – С. 46-47. 
5. Филипенко П.С. Влияние  α-токоферола на  процессы перекисного окисления  липидов  в печени собак  с острым 
панкреатитом / П.С. Филипенко, И.С. Салий, Г.В. Потапов // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2007. – 
№ 2. – С. 15-18. 
6. Рябков А.Н.Сравнительная оценка эффективности применения фитопрепаратов новых биотехнологий при эк-
спериментальном поражении поджелудочной железы аллоксаном / А.Н. Рябков // Вестник современной клинической 
медицины. – 2010. – Т. 3, прил. 1. – С. 156-157.  
7. Профілактична ефективність кормової добавки рослинного походження "Фітопанк" за хвороб підшлункової 
залози у собак / [П. П. Антоненко, Н. І. Суслова, В. Г. Єфімов, К. Е. Приварніков] // Науково-технічний бюлетень 
Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – Т. 2, № 1. – С. 93-96. 
8. Камышников  В.С.  Справочник  по  клинико-биохимическим  исследованиям  и  лабораторной  диагностике.  – 
М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 920 с. 
9. Конопатов Ю.В. Биохимические показатели кошек и собак / Конопатов Ю.В., Рудаков В.В. – СПб., 2000. – 50 с. 
10. Ветеринарна клінічна біохімія / Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін. – Біла Церква, 2002. – 400 с. 
11. Xenoulis G. Сhronic Pancreatitis in dogs and cats / G. Xenoulis, J.S. Suchodolski, J.M. Steiner // Compendium. – 
2008. – № 3. – Р. 166 – 180. 
12. Методи лабораторної, клінічної діагностики тварин: навч. посібн. /В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондра-
хін. та ін., за ред. В.І. Левченка.– К.: Аграрна освіта, 2010. – 437с. 
13. Анфьорова  М.В.  Зміни  еритроцитопоезу  у  собак  з  ознаками  гепатопатії  /  М.В.  Анфьорова //  Наук.  вісник, 
Львів. націон. ун-т вет. медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького. – Серія «Ветеринарні науки». – Львів, 2015. – 
Т. 17. – № 2 (62). – С. 3–7. 
14. Диспансеризація службових собак: метод. рек. / В.І. Левченко, В.П. Фасоля, В.І. Головаха, О.А. Дикий.– Біла 
Церква, 2008.– 63с. 

ДолученняРозмір
PDF icon k._privarnikov_.pdf (24)269.3 КБ