Ви є тут

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ДЕКАВІТ

У статті наведено результати досліджень щодо впливу препарату Декавіт на функціональний стан печінки у курчат-бройлерів в умовах науково-виробничого апробування у ННДЦ Білоцерківського національного аграрного університету. Результати досліджень показали, що використання препарату Декавіт у рекомендованих дозах 1 і
2 мл/л води істотно не вплинуло на показники білкового обміну, за винятком концентрації сечової кислоти, що мала тенденцію до зменшення (–18,9 %) у групі птиці, яка отримувала 2 мл препарату. Також за дози 2 мл/л води частково відновилися цитозольна і мітохондріальна структури гепатоцитів, на що вказує зменшення активності АсАТ на 15,5 % (3,04±0,15 ммоль/(год•л).

Ключові слова: печінка, загальний білок, альбуміни, сечова кислота, АсАТ, АлАТ, курчата-бройлери, Декавіт.

 1. Жарко А. Ринок м’яса в Україні – досягнення та виклики / А. Жарко // Тваринництво сьогодні. – 2014. – № 9. – С. 36–39.
 2. Петрова Л. Стабільність і експорт / Л. Петрова // Наше птахівництво. – 2014. – № 1 (31). – С. 16–17.
 3. Хват В. Шляхи української курятини в Європу / В. Хват // Наше птахівництво. – 2014. – № 1 (31). – С. 18–19.
 4. Метаболічні хвороби сільськогосподарської птиці (класифікація та методи діагностики): методичні рекомендації для підготовки фахівців ОКР «магістр» – 8.110101 напряму “Ветеринарна медицина” та слухачів Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини / [Мельник А.Ю., Левченко В.І., Папченко І.В.
  та ін.]. – Біла Церква, 2013. – 30 с.
 5. Тагиров М.Т. Какие болезни могут передаваться от птиц к человеку / М.Т. Тагиров // Ефективне птахівництво. – 2011. – № 5. – С. 25–29.
 6. Мельник А.Ю. Порушення обміну речовин у курей-несучок (ч. 1) / А.Ю. Мельник // Пропозиція. – 2013. – Вип. 1. – С. 138–141.
 7. Горжеєв В.М. Проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва / В.М. Горжеєв // Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2014. – Вип. 13 (108). – С. 5–9.
 8. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка,
  В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.
 9. Внутрішні хвороби тварин / [Левченко В.І., Кондрахін І.П., Влізло В.В. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2015. – Ч. 2. – 610 с.
 10. Кондрахин И.П. Методика диспансеризации кур высокопродуктивных кроссов: метод. указания / И.П. Кондрахин, Н.Н. Куевда, Ю.А. Буераков. – Симферополь, 2008. − 41 с.
 11. Кондрахин И.П. Метаболический синдром: современное представление, перспективы использования /
  И.П. Кондрахин // Біологія тварин (наук.-теорет. журнал). – Львів, 2010. − Т. 12 (№ 2). – С. 63−66.
 12. Кондрахин И.П. Метаболические диагностические маркеры при внутренних болезнях животных / И.П. Кондрахин // Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. − Вип. 5 (78). – С. 14−19.
 13. Болезни птиц [учебное пособие, 2-е изд.] / [Бессарабов Б.Ф., Мельникова И.И., Сушкова Н.К., Садчико-
  ва С.Ю.]. − СПб.: Лань, 2009. – 448 с.
 14. Новожилова Є.В. Вимоги ЄС до кормів при імпорті продукції тваринництва / Є.В. Новожилова // Эксклюзивные технологии. – 2014. – № 1 (28). – С. 51–53.
 15. Водолажченко С. Кормовые факторы вызывают заболевания птицы / С. Водолажченко // Корми і факти. – 2011. – № 8 (12). – С. 22–23.
 16. Вернер А. Рациональный подход к использованию кормовых добавок в рационах птицы / А. Вернер // Тваринництво сьогодні. – 2013. – № 8. – С. 41–42.
 17. Куян Н. Семинар по аналитическому контролю кормов и кормовых добавок / Н. Куян // Ефективне птахів-ництво. – 2011. – № 52. – С. 22–23.
 18. Leeson S. Considerations for using enzymes in poultry nutrition / S. Leeson // Intern. Symp. On Poult. Nutr. Proc. FACTA. − Brasil, 1999. – P. 173−186.
 19. Жейнова Н.М. Фумарова кислота: пребіотик широкого спектру дії / Н.М. Жейнова // Ефективне птахівництво. – 2011. – № 10. – С. 19–21.
 20. Мельник А.Ю. Профілактика гепатодистрофії у курчат-бройлерів з використанням препаратів Карнівет L і Вігорпол / А.Ю. Мельник // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 3 (60), ч. 1. – С. 235−245.
 21. Обеспечение биологической безопасности кормов / А.И. Петенко, В.Я. Ярошенко, А.Г. Кощаев [и др.] // Ветеринария. – 2006. − № 7. – С. 7−11.
 22. Авдосьєва І.К. Пробіотичні кормові добавки для птиці / І.К. Авдосьєва, В.О. Лук’янчук, І.В. Лук’янчук // Тваринництво сьогодні. – 2013. – № 8. – С. 48–52.
 23. Renal and biochemical changes produced in broilers by high-protein, high-calcium, urea-containing, and vitamin-A-deficient diets / Chandra M., Singh B., Soni G. [et al.] // Avian Dis. − 1984. – Vol. 8 (1). – P. 1–11.
 24. Choct M. Anti-nutritive activity of wheat pentosans in broiler diets / M. Choct, G. Annison // British Poultry Science. – 1990. – Vol. 31. – P. 811–822.
 25. Leeson S. Considerations for using enzymes in poultry nutrition / S. Leeson // Intern. Symp. On Poult. Nutr. Proc. FACTA. − Brasil, 1999. – P. 173−186.
 26. Авдосьєва І.К. Гепатопротектори для птахівництва / І.К. Авдосьєва, В.В. Регенчук, І.Л. Мельничук [та ін.] // Тваринництво сьогодні. – 2013. – № 7. – С. 62–65.
 27. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437 с.
ДолученняРозмір
PDF icon melnyk.pdf (30)295.9 КБ