Ви є тут

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЛЕПТОСПІРОЗНОГО УВЕЇТУ У СОБАК

У статті визначено порідну та вікову чутливість хворих на лептоспіроз собак до виникнення увеїту, а також сформовані основні клініко-діагностичні показники лептоспірозного увеїту у собак. Встановлено, що хвороба частіше виникає у пекінесів та європейських вівчарок. Найбільш чутливі до увеїту за лептоспірозу собаки старші 12-місячного віку. Розвиток увеїту на тлі лептоспірозного ураження характеризується  чіткими офтальмологічними симптомами. Лептоспірозне запалення судинної оболонки, як і будь-яке інше, частіше перебігає як передній увеїт (ірит, цикліт або іридоцикліт), рідше – як задній увеїт (хоріоїдит) або як панувеїт.

Ключові слова: увеїт, лептоспіроз, собаки, міоз, райдужка, рогівка.

1. Авроров В.Н. Ветеринарная офтальмология / В.Н. Авроров, А.В. Лебедев – М.: Агропромиздат, 1985. – 271 с.

2. Ветеринарно-медична офтальмологія / В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич, О.Ф. Петренко [та ін.]. – К.: Аристей, 2006. – 212 с.

3. Патогенез, симптоми та лікування увеїтів у тварин / В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич, В.О. Дорощук [та ін.] // Вісник Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2007. – С. 19–21.

4. Павлюченко П.К. Очні хвороби / П.К. Павлюченко – Донецьк: Апекс, 2004. – 118 с.

5. Дорощук В.О. Моделювання і лікування увеїту у кролів / В.О. Дорощук // Збірник наукових праць Луган. нац. аграр. ун-ту: Ветеринарні науки. – Луганськ, 2007. – №78/101. – С. 164–169.

6. Петренко О.Ф. Клініко-морфологічні особливості увеїтів у тварин та принципи їх лікування / О.Ф. Петренко, В.Б. Борисевич, В.О. Дорощук // Вет. медицина України. – 2006. – № 7. – С. 34–36.

7. Treng A. Rifabutin-associated uveitis / A. Treng, S. Walsmley // Ann. Farmacother. – 1995. – Vol. 29. – P. 1149–1155.

8. Faber N. Detectijn of Leptospira spp. in the aqueous humor of horses with naturally asquired recurrent uveitis / N. Faber, M. Grawford, R. LeFebvre [et al.] // J. Clin. Microbiol. – 2000. – Vol. 38. – P. 2731–2733.

9. Меженський А.О. Клінічні ознаки та форми увеїту у коней за його різного перебігу / А.О. Меженський // Вет. біотехнологія. – 2013. – № 23. – С. 158–161.

10. Ronald C. Riis Офтальмология мелких домашних животных / Ronald C. Riis; [пер. с англ.]. – М.: Аквариум, 2006. – 280 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_solonin_ua.pdf (24)293.5 КБ