Ви є тут

МАКРОЕЛЕМЕНТНИЙ СТАТУС ЛОШАТ

У статті представлені результати фізіологічних коливань кальцію, фосфору, магнію та кальцитоніну у лошат української верхової породи. Встановлено, що вміст кальцію в сироватці крові лошат першого місяця життя становить 2,04–2,36 ммоль/л; другого–третього – 2,02–2,48 і четвертого–сьомого місяця життя – 2,15–2,63 ммоль/л. Рівень іонізованого кальцію – 0,98–1,06; 1,0–1,07 і 1,01–1,07 ммоль/л відповідно.

Концентрація кальцитоніну в сироватці крові у лошат до тридцятиденного віку має становити 3,65–6,29 пг/мл; 60–90-денних – 4,2–6,60; у 120–210-денних – 4,76–6,78 пг/мл.

Рівень фосфору в крові лошат першого місяця життя становить 0,94–1,18 ммоль/л у дво-семимісячних – 0,82–
1,12 ммоль/л.

Уміст магнію у клінічно здорових лошат української верхової породи до тримісячного віку становить 0,94–1,12 ммоль/л, у 4–7-місячних тварин – 0,85–1,07 ммоль/л.

Ключові слова: лошата, кальцій, іонізований кальцій, фосфор, магній, кальцитонін.

1. Внутрішні хвороби тварин / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2015. – Ч. 2. – 610 с.

2. Робинсон Э. Болезни лошадей. Современные методы диагностики / Э. Робинсон; пер. с англ. – М.: ООО “Аквариум-Принт”, 2007. – 1008 с.

3. Мейер Д. Ветеринарная лабораторная медицина: интерпретация и диагностика / Д. Мейер, Дж. Харви; пер. с англ. Л.А. Левицкого. – М.: Софион, 2007. – 456 с.

4. Левченко В.І. Особливості діагностики патології фосфорно-кальцієвого обміну у молодняку на відгодівлі / В.І. Лев-ченко, О.М. Дубін // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2007.– Вип. 48. – С. 56–61.

5. Левченко В.І. Патогенез гіпокальціємії при жомо-концентратному типі відгодівлі молодняку / В.І. Левченко, О.М. Дубін // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2007.– Вип. 44. – С. 82–86.

6. Порошинський В.В. Фосфорно-кальцієвий і магнієвий статус імпортованих нетелей голштинської породи /
В.В. Порошинський // Наук. вісник вет. медицини. – Біла Церква, 2009. – Вип. 62. – С. 71–75.

7. Кондрахин И.П. Диагностика и терапия внутренних болезней животных / И.П. Кондрахин, В.И. Левченко. – М.: Аквариум-Принт, 2005. – 830 с.

8. Болезни овец и коз: практическое пособие / [Ятусевич А.И., Белко А.А. и др.]; под общ. ред. А.И. Ятусевича, Р.Г. Кузьмича. – Витебск: ВГАВМ, 2013.– 520 с.

9. Петренко О.С. Клініко-біохімічний статус високопродуктивних корів за порушень фосфорно-кальцієвого обміну / О.С. Петренко // Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 2 (73). – С. 56–60.

10. Левченко В.І. Динаміка змін показників фосфорно-кальцієвого обміну у корів та їх діагностична інформативність за патології / В.І. Левченко, О.С. Петренко // Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 5 (78). – С. 90–96.

11. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка,
В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

12. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондрахін та ін.];
за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437 с.

13. Edes S.C. Laboratory profiles of equine diseases / S.C. Edes, D.I. Bounous. – Mosby, 1999. – P. 223–225.

14. Лабораторне дослідження крові тварин та інтерпретація його результатів: методичний посібник для підготовки фахівців напряму «Ветеринарна медицина» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу /
[В.І. Левченко, В.І. Головаха, В.В. Сахнюк та ін.]; за ред. В.І. Левченка, В.М. Безуха. – Біла Церква, 2015.– 136 с.

15. Schmitz D.G. Serum biochemical values in Quarter horse foals in the first 6 months of life / D.G. Schmitz, J.R. Joyce, J.C. Reagor // Equine Pract. – 1982. – Vol. 4 (9). – P. 24.

16. Haematology of foals up to one year old / J.W. Harvey, R.L. Asquith, P.K. McNulty [et al.] // Equine Vet. J. – 1984. – Vol. 16. – Р. 347–353.

17. Clinical chemistry values of foals during the first year of life / J.E. Bauer, J.W. Harvey, R.L. Asquith [et al.] // Equine Vet. J. – 1984. – Vol. 16. – P. 361–363.

ДолученняРозмір
PDF icon bodyako.pdf (46)354.07 КБ