Ви є тут

ЛІКУВАННЯ ЛАТЕНТНОГО ЕНДОМЕТРИТУ У КОРІВ МЕТОДАМИ ГЛИБОКОЇ АНТИСЕПТИКИ

Наведені дані щодо лікування корів з латентним (прихованим) ендометритом методами глибокої антисептики: внутрішньоматковим, внутрішньоаортальним (в середню маткову артерію за Д.Д. Логвіновим) та внутрішньом’язовим введенням лікарських засобів в порівняльному аспекті. У тварин другої дослідної групи, де проводили внутрішньоаортальну терапію найкоротший період одужання (в тічковому слизі відсутність гною спостерігали вже через 19–21 добу, тобто до наступної статевої охоти в 100 % тварин), результативність цієї схеми лікування підтверджує високий рівень запліднення корів – 75 %.

Ключові слова: корови, прихований (латентний) ендометрит, глибока антисептика, середня маткова артерія, внутрішньоматкове введення.

1. Боднар О.О. Принципи лікування ендометриту у корів / О.О. Боднар // Вісник Сум. нац. аграр. ун-ту, серія “Ветеринарна медицина”. – Суми, 2006. – № 1–2 (15–16). – С. 22–26.

2. Керничний С.П. Вплив комплексної терапії на імунний статус корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит / С.П. Керничний // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Д.О. Мельничук та ін. – К., 2009. – Вип. 136. – С. 203–206.

3. Корейба Л.В. Поширення акушерської патології у корів голштинської породи в умовах приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» Синельниківського району Дніпропетровської області / Л.В. Корейба, Н.С. Макеєва, К.М. Золотоноша // Проблеми зооінженерії та вет. медицини: зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. – Харків: РВВ ХДЗВА, 2015. – Вип. 30, ч. 2. – С. 78–82.

4. Прогнозування акушерсько-гінекологічної патології у високопродуктивних корів за біохімічними показниками крові / Л.В. Корейба, Т.Л. Спіцина, А.А. Голуб [та ін.] // Науч. труды SWorld. – 2015. – Т. 13, вып. 4 (41). – С. 47–52.

5. Endometrial biopsy: a valuable clinical and research tool in bovine reproduction / A. Chapwanya, K.G. Meade, F. Narciandi [et al.] // Theriogenology. – 2013. – Vol. 73 (7). – P. 988–994.

6. Effect of prostaglandin F2alpha on subclinical endometritis and fertility in dairy cows / K.N. Galvão, M. Frajblat, S.B. Brittin [et al.] // J. Dairy Sci. – 2009. – Vol. 92. – P. 4906–4913.

7. Spontaneous recovery or persistence of postpartum endometritis and risk factors for its persistence in Holstein cows / G. Gautam, T. Nakao, K. Koike [et al.] // Theriogenology. – 2010. – Vol. 73 (2). – P. 168–179. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_gumenny_ua.pdf (109)290.96 КБ