Ви є тут

ЛІКУВАННЯ ПАРВОВІРУСНОГО ГАСТРОЕНТЕРИТУ У ЦУЦЕНЯТ

Найпоширенішою серед вірусних інфекцій цуценят, які реєструють на території України є парвовірусний ентерит собак (CPV-2), за якого розвивається вторинний імунодефіцит внаслідок інфікування кісткового мозку. Шляхом впливу вірусу на поділ стовбурових клітин, це призводить до лейкопенії, вторинної бактеріальної інфекції, яка виникає як наслідок інфікування епітелію і порушення захисного бар’єру кишечнику.

Одним з найбільш ефективних класів препаратів, що сприяють зменшенню активності збудника, є імуномодулятори. Наведені дані щодо використання методу гемотрансфузії як імуномодулятора за лікування парвовірусного гастроентериту цуценят.

Ключові слова: парвовірусний гастроентерит (CPV-2), цуценята, гемотрансфузія, імунофан, лікування.

1. Гусаков В. В. Особливості сучасного захисту від парвовірозу собак в Україні / В. В. Гусаков, І. П. Гаврилова // Ветеринарная практика. – 2008. – № 9. – С. 6–9.

2. Ільїна О. В. Індикація збудників та удосконалення вакцинопрофілактики парвовірусного ентериту і чуми собак: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія / Ільїна Оксана Валеріївна. – Харків, 2011. – 24 с.

3. Тири Э. Алгоритм действий при подозрении на парвовироз у собаки / Э. Тири // Ветеринар. – 2006. – № 6. – С. 16–19.

4. Analysis of the full-length VP2 protein of canine parvoviruses circulating in Hungary / A. Csagola, S. Varga, M. Lőrincz [et al.] // Arch. Virol. – 2014. – Vol. 159 (9). – Р. 2441–2444.

5. Miranda C. Canine parvovirus 2c infection in a cat with severe clinical disease / C. Miranda, C.R. Parrish, G. Thompson // J. Vet. Diagn. Invest. – 2014. – Vol. 26 (3). – P. 462–464.

6. Truyen U. Feline panleukopenia virus: its interesting evolution and current problems in immunoprophylaxis against a serious pathogen / U. Truyen, C. R. Parrish // Vet. Microbiol. – 2013. – Vol. 165 (1–2). – P. 29–32.

7. Горчакова М. Д. Новое в лечении панлейкопении кошек / М. Д. Горчакова, Ю. М. Бойкова, С. Э. Жавнис // Мелкие домашние и дикие животные. – 2014. – № 6. – С. 28–31.

8. Гаскелл Р. М. Справочник по инфекционным болезням собак и кошек / Р.М. Гаскелл, М. Беннет; пер. с англ. – М.: Аквариум ЛТД, 2009. – 200 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_shestakovska_ua.pdf (92)307.24 КБ