Ви є тут

ОЦІНКА АКТИВНОСТІ РАДІОНУКЛІДІВ 137Cs і 90Sr У ВОДІ ДЛЯ НАПУВАННЯ ТВАРИН В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

У статті досліджено активність 137Cs і 90Sr у воді для напування тварин із підземних джерел водопостачання північно-західної, східної, центральної та південної біогеохімічних зон України. Встановлено, що активність 137Cs і 90Sr у воді із підземних джерел у всіх дослідних господарствах низька й складає не більше 2 мБк∙л-1, що в тисячу разів нижче допустимих рівнів питомої активності цих радіонуклідів для питної води.

Ключові слова: вода для напування тварин, підземні джерела водопостачання, радіонукліди, цезій-137, стронцій-90.

1. Радиоактивное загрязнение водоемов Украинского Полесья и формы нахождения радионуклидов в некоторых компонентах водных экосистем / Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, З.О. Широкая и др. // Гидробиол. журн. – 2000. – Т. 39, № 4. – С. 50–65.

2. ГН 6.6.1.1–130–2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у продуктах харчування та питній воді». – К.: МОЗ України, 2006. – 20 с.

3. ДГН 6.6.1-6.5.061-98. НРБУ-97/Д-2000. Норми радіаційної безпеки України. – К.: МОЗ України, 1998. – 120 с.

4. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4–171–10.

5. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, LAT &. – K., 2012. – С. 54–56.

6. Радіонукліди у водних екосистемах України / М. І. Кузьменко, В. Д. Романенко, В. В. Деревець та ін. – К.: Чорнобильінтерінформ, 2001. – 318 с.

7. Якименко Г.М. Оцінка якості питної та поливної води парцелярних господарств Київського Полісся / Г.М. Якименко // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 85–88.

8. Hippel F. N. The radiological and psychological consequences of the Fukushima Daiichi accident / F. N.Hippel // Bulletin of the Atomic Scientists. – 2011. – Vol. 67 (5). – P. 27–36.

9. Spatiotemporal distribution of 137Cs in the sea surrounding Japanese islands in the decades before the disaster at the Fukushima Daiichi nuclear power plant in 2011 / T. Watabe, S. Oikawa, N. Isoyama [et al.] // Sci. Total. Environ. – 2013. – Vol. 463–464. – P. 913–921.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_sokoluk_ua.pdf (37)287.71 КБ