Ви є тут

ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ ПІДТВЕРДЖУЮЧИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ У ПРОДУКТАХ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Процедура, описана в статті, встановлює правила оцінки придатності (перевірки) аналітичних методів, що за-
стосовуються за тестування офіційних зразків; уточнюються загальні критерії щодо роз’яснення результатів аналізів 
проведеної офіційної перевірки таких зразків державними лабораторіями на прикладі хлорамфеніколу та тетрацик-
ліну в м'язовій тканині тварин. Стандартні правила розповсюджуються на всі методи дослідження, що проводяться в 
Державних лабораторіях ветеринарної медицини згідно з Директивою 96/23/ЄС щодо застосування аналітичних ме-
тодів і роз’яснення результатів, та вимогами, викладеними в Рішенні Комісії 2002/657/EC від 12 серпня 2002 року. 
Ключові слова: залишкові кількості ветеринарних препаратів, антибіотики, хлорамфенікол, тетрациклін, метод 
рідинної хроматографії з використанням мас-спектрометричного детектора, оцінювання придатності методу. 

1. Визначення антибіотиків у продукції тваринного походження за допомогою рідинного хроматомас-спектро-
метра / [Новожицька Ю.М., Іванова О.В., Ступак О.М. та ін.]. – К.: ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 12 с. 
2.  Визначення  хлорамфеніколу  в  необроблених  харчових  продуктах  тваринного  походження  за  допомогою 
рідинного хроматомас-спектрометра / [Абрамов А.В., Новожицька Ю.М., Іванова О.В. та ін.]. – К.: ДНДІЛДВСЕ, 
2008. – 13 с. 
3. Методичні рекомендації з валідації скринінгових та підтверджуючих методів визначення залишкових кількос-
тей ветеринарних препаратів методом газової та рідинної хроматографії / [Новожицька Ю.М., Іванова О.В., Бонда-
рець О.В. та ін.]. – К: ДНДІЛДВСЕ, 2013. – 33 с. 
4.  Commission  Decision  2002/657/EC  of  12  August  Іmplementing  Council  Directive  96/23/EC  Сoncerning  the 
Рerformance of Аnalytical Мethods and the Іnterpretation of Result, European Comission, Brussels. 
5. ISO 11843: 1997 Capability of detection - Part 1: Terms and definitions, Part 2: Methodology in the linear calibration 
case Part 2: Methodology in the linear calibration case. 
6. Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method Performance Studies / [Horwitz W., Pellerin F., Sveh-
la G. et al.]. – Pure & Appl Chem, 1995.– Vol. 67. – Р. 331-43. 

ДолученняРозмір
PDF icon j._novozhytska_o._ivanova_j._dobrogan.pdf (51)265.65 КБ