Ви є тут

ОТРИМАННЯ ТА КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИННО-ТРИПСИНІЗОВАНОЇ КУЛЬТУРИ КЛІТИН ЖАБИ ШПОРКОВОЇ ГЛАДЕНЬКОЇ (XENOPUS LAEVIS)

Наведені дані щодо особливостей отримання первинних культур клітин безхвостих амфібій на моделі жаби шпоркової гладенької (Xenopus laevis). Містяться рекомендації щодо вибору оптимальних способів підготовки культуральних субстратів та поживних середовищ, які використовуються для культур клітин інших видів тварин, та їх адаптації для вирощування клітин амфібій. Також надано коротку морфологічну характеристику  первинних культур клітин, отриманих від жаби шпоркової гладенької (Xenopus laevis). Виявлено, що одержані клітини демонстрували однорідну фібробластоподібну морфологію, на відміну більшості  описаних клітинних ліній земноводних. 

Ключові слова: культура клітин, амфібії, жаба шпоркова гладенька (Xenopus laevis), фібробластоподібний культуральний субстрат, поживне середовище.

1. Characterization of a new cell line, XL2, obtained from Xenopus laevis and determination of optimal culture conditions / M.P. Anizet, B. Huwe, A. Pays, J.J. Picard // In Vitro. – 1981. – Vol. 17. – P. 267–274.

2. A new cell line (XTY) from a tumor of Xenopus laevis / A. Fukui, A. Tashiro, H. Koyama [et al.] // Experientia. – 1992. – Vol. 48. – P. 87–91.

3. Godsell P.M. The cell cycle of Xenopus laevis cells in monolayer culture / P.M. Godsell // Exp. Cell. Res. – 1974. – Vol. 87. – P. 433–436.

4. Nishikawa A. Isolation, characterization, and in vitro culture of larval and adult epidermal cells of the frog Xenopus laevis / A. Nishikawa, K. Shimizu-Nishikawa, L. Miller // In Vitro Cell. Dev. Biol. – 1990. – Vol. 26. – P. 1128–1134.

5. Pudney M.A. Establishment of a cell line (XTC-2) from the South African clawed toad, Xenopus laevis / M.A. Pudney, M.G. Varma, C.J. Leake // Experientia. – 1973. – Vol. 29. – P. 466–467.

6. Schlage W. Established Xenopus heart endothelium (XTH) cells exhibiting selected properties of primary cells /
W. Schlage, C. Kuhn, J. Bereiter-Hahn // Europ. J. Cell. Biol. – 1981. – Vol. 24. – P. 21.

7. Smith J.C. Xenopus cell lines / J.C. Smith, J.R. Tata // Methods Cell. Biol. – 1991. – Vol. 36. – P. 635–654.

8. Пат. 91485 Україна. Спосіб отримання первинних культур клітин холоднокровних хребетних тварин / З.С. Клестова, І.В. Савінова, В.І. Білоконь // Бюл. – 2014. – № 14. – С. 89.

9. Микроскопическая техника / Под ред. Д.С. Саркисова, Ю.Л. Перова. – М.: Медицина, 1996. – 290 с.

10. Животная клетка в культуре (методы применения в биотехнологии) / Под общ. ред. Л.П. Дьяконова. – М.: Спутник+,2009. – 246 с.

11. Cell culture basics. Handbook. Gibco / Thermo Fisher Scientific Inc., 2014. – 11 р.

12. Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин / Ю.М. Кожемякин, О.С. Хромов, М.А. Філоненко, А.І. Соловйов. – К.: Авицена, 2002. – 134 с.

13. Establishment, Characterization, and Toxicological Application of Loggerhead Sea Turtle (Caretta caretta) Primary Skin Fibroblast Cell Cultures / S.J. Webb, G.V. Zychowski, S.V. Bauman [et al.] // Environ. Sci. Technol. – 2014. – Vol. 48. – Р. 14728−14737.

ДолученняРозмір
PDF icon savinova.pdf (36)376.78 КБ