Ви є тут

ВПЛИВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВІТАМІННО-АМІНОКИСЛОТНОГО КОМПЛЕКСУ АБЕТКА ДЛЯ ТВАРИН НА ОБМІН МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Викладено результати випробування  вітчизняного вітамінно-амінокислотного препарату Абетка для тварин на вміст заліза, цинку, купруму та мангану в сироватці крові курчат-бройлерів кросу СОВВ 500 в умовах навчально-виробничого центру Білоцерківського національного аграрного університету. Застосування вітамінно-амінокислотного комплексу Абетка для тварин у рекомендованій дозі 1 мл/л води підвищує рівень цинку в сироватці крові курчат-бройлерів дослідної групи після третього відбору крові (після другого 7-добового застосування препарату) до 160,0±4,92 мкг/100 мл, порівняно з початком дослідження (на 6,7 %; р<0,05) та з показником другого (після першого 7-добового випоювання препарату) 123,0±3,83 мкг/100 мл – на 23,1 % (р<0,001). Найбільш показовими при застосуванні препарату були зміни вмісту цинку, порівнюючи його вміст в сироватці крові курчат дослідної групи третього відбору до контролю, де показник збільшився на 13,4 % (р<0,05). Зміни мангану мали подібну динаміку: за другого відбору крові його концентрація збільшилася на 34,9 % (р<0,05) і становила 18,3±2,10 мкг/100 мл, у третьому на 25,5 % (р<0,05) – 16,0±1,15 мкг/100 мл. Різниця між показниками дослідної та контрольної груп по закінченні експерименту збільшилась на 28,9 % (р<0,05) і становила 16,0±1,15 мкг/100 мл.

Ключові слова: курчата-бройлери, препарат Абетка для тварин, залізо, цинк, манган, купрум, мідь.

1. Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів. Годівдя тварин та технологія кормів. 2016. № 2 (92). С. 9–14.

2. Урдзик Р.М. Проблеми нестачі мінералів у птахівництві : прояви, наслідки та шляхи вирішення. Ефективне птахівництво. 2013. №. 10 (106). С. 38–40.

3. Humann-Ziehank E. Selenium, copper and iron in veterinary medicine–from clinical implications to scientific model. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2016. Vol. 37. P. 96–103.

4. Dietary levels of zinc and manganese on the performance of broilers between 1 to 42 days of age /
B. Pacheco et al. Revista Brasileira de Ciência Avícola. 2017. Vol. 19, No. 2. P. 171–178.

5. Bioavailability of Cu, Zn and Mn from mineral chelates or blends of inorganic salts in growing turkeys fed with supplemental riboflavin and/or pyridoxine / S.A. Salami et al. Biological Trace Element Research. 2016. Vol. 173, No. 1.
P. 168–176.

6. Кліщенко Г.Т. Взаємовідношення мінеральних елементів з вітамінами та гормонами. Ефективне птахівництво. 2016. №. 11 (143). С. 14–16.

7. Gheisari A.A., Rahimi-fathkoohi A., Toghyani M., Mehdi M. Effects of organic chelates of zinc , manganese and copper in comparison to their inorganic sources on performance of broiler chickens. Journal of Animal & Plant Sciences. 2010. Vol. 6, No. 2. P. 630–636.

8. Star L. J. Van Der Klis, C. Rapp, T. Ward Bioavailability of organic and inorganic zinc sources in male broilers. Poultry Science. 2012. Vol. 91, No. 12. P. 3115–3120.

9. Шевченко Л.В., Михальська В.М., Малюга Л.В., Поляковський В.М. Комплексні сполуки мікроелементів – сучасні засоби профілактики хвороб птиц. Біоресурси і природокористовання. 2014. Том. 6, №. 1–2. С. 67–70.

10. Shastak Y.A. Rodehutscord M. review of the role of magnesium in poultry nutrition. World’s Poultry Science Journal. 2015. Vol. 71, No. 1. P. 125–137.

11. Effects of feed supplementation with manganese from its different sources on performance and egg parameters of laying hens / K. Venglovská, et al. Czech J. Anim. Sci. 2014. No. 4. P. 147–155.

12. Effects of manganese deficiency on the microstructure of proximal tibia and opg/rankl gene expression in chicks /
R. Liu, et al. Veterinary Research Communications. 2015. Vol. 39, No. 1. P. 31–37.

13. Tufarelli V., Laudadio V. Manganese and its role in poultry nutrition: an overview. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences. 2017. Vol. 5, No. 6. P. 749–754.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_2_2017_sakara.pdf (97)330.66 КБ