Ви є тут

СЕЗОННІ ЗМІНИ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВОДИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ УСТАНОВОК ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ

Представлено результати дослідження гідрохімічних показників води, яку використовують в установках замкнутого водопостачання для вирощування райдужної форелі, і на її скиді. Виявлено незначні сезонні коливання значень показників якості використовуваної води. Вміст хлоридів, сульфатів, нітратів, нітритів, солей амонію у воді впродовж 2016 року не перевищував допустимих значень, відтак, ці сполуки не чинили негативного впливу на рибу. Перевищення ГДК було виявлено за вмістом заліза у березні і грудні – на 21,3 та 15,3 % відповідно. Сезонні відмінності виявлено також за гідрохімічними показниками стічних вод, які скидаються з УЗВ. Узимку в них фіксували істотне (на 70,2 %) зменшення вмісту завислих речовин, збільшення азоту амонійного на 82,4 % та нітратів на 14,4 % порівняно з березнем. Однак навіть у разі перевищення значень деяких показників порівняно з фоновими стічні води господарства залишаються безпечними для екосистеми річки, в яку скидаються.

Ключові слова: УЗВ, райдужна форель, гідрохімічні показники води, стічні води, сезонні зміни.

1. Абросимова Е. Б. Незаразный жаберный некроз: профилактика и лечение / Е. Б. Абросимова // Актуальные проблемы современной науки и образования: межвуз. сб. науч. тр. – Ростов на Дону: Изд-во ЮФУ, 2009. – С. 387–392.

2. Пономарев С. В. Осетроводство на интенсивной основе / С. В. Пономарев, Д. И. Иванов. – М.: Колос, 2009. – 323 с.

3. Чалов В. В. Показатели водной среды и аммонийный азот / В. В. Чалов, Е. Н. Пономарёва // Вестник Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер. «Рыбное хозяйство». – Астрахань, 2010. – № 1. – С. 91–95.

4. An integrated recirculating aquaculture system (RAS) for land-based fish farming: The effects on water quality and fish production / Z. Shi-Yang hang, L. Gu, W. Hui-Bi [et al.] // Aquacultural Engineering. – 2011. – Vol. 45 (3). – P. 93–100.

5. Bartelme R. P. Freshwater Recirculating Aquaculture System Operations Drive Biofilter Bacterial Community Shifts around a Stable Nitrifying Consortium of Ammonia-Oxidizing Archaea and Comammox Nitrospira / R. P. Bartelme, S. L. McLellan, R. J. Newton // Frontier Microbiology. – 30 January 2017. – Режим доступу: https://doi.org/10.3389/ fmicb.2017.00101.

6. Design, loading, and water quality in recirculating systems for Atlantic Salmon (Salmo salar) at the USDA ARS National Cold Water Marine Aquaculture Center (Franklin, Maine) / W. Wolters, A. Masters, B. Vinci, S. Summerfelt // Aquacultural Engineering. – 2009. – Vol. 41. – Р. 60–70.

7. Gehrke I. Innovations in nanotechnology for water treatment / I. Gehrke, A. Geiser, A. Somborn-Schulz // Nanotechnoly Science Application. – 2015. – Vol. 8. – P. 1–17.

8. Holan A. B. Improved water quality in recirculating aquaculture systems (RAS) by applying a membrane bioreactor (MBR) concept for removal of colloidal and fine suspended solids: Doctoral thesis / А. В. Holan / Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. – 2013. – Режим доступу: http://hdl.handle.net/11250/242373.

9. Іnterdonato F. Recirculating acquaculture system (RAS) biofilters: focusing on bacterial communities complexity and activity: Doctoral thesis / F. Іnterdonato / Italy, Università degli studi di messina. – 2012. – Режим доступу: http://archimer.ifremer.fr/doc/00074/18516/16060.pdf (2).

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_grynevych.pdf (46)452.19 КБ