Ви є тут

СТАН АНТИОКИСНОГО ЗАХИСТУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ НАНОКОБАЛЬТУ І ПРОБІОТИКІВ В ГОДІВЛІ КУРЕЙ

Досліджено вплив наночасток Кобальту та пробіотику на основі асоціації мікроорганізмів роду Lactobacillus на процеси перекисного окиснення ліпідів у курей.

Задавання пробіотику разом з добавками Кобальту у макро- і нанодисперсній формах, особливо у надвисокій дозі (0,8 мг/кг маси тіла), сприяло утриманню інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів на фізіологічному рівні впродовж всього експерименту завдяки використанню власних антиоксидантних ресурсів у організмі дослідної птиці, що є прикладом втручання адаптаційно-компенсаторних реакцій.

Потенціалу власних ресурсів антиокиснювальної системи організму птиці виявилось достатньо за умов впливу пробіотику разом із добавками Кобальту у різних дисперсних формах і дозах для запобігання надлишковому утворенню токсичних продуктів ліпопероксидації та відповідного включення протективних антиоксидантних механізмів.

Ключові слова: наночастки Кобальту, пробіотик, плазма крові, антиокиснювальна система, кури.

1. Антиоксидантна система захисту організму / І. Ф. Бєленічев, Є. Л. Левицький, Ю. І. Губський [та ін.] // Современные проблемы токсикологии. – 2002. – № 3. – С. 24–30.

2. Бойко Н. Безпека кормів: біотехнологічні рішення / Н. Бойко, А. Карганян, А. Петенко // Пропозиція. – 2008. – № 2. – С. 124–136.

3. Гаврилова В. Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови / В. Б. Гаврилова, М. И. Мишкорудная // Лаб. дело. – 1985. – № 3. – С. 33–35.

4. Зенков Н. А. Окислительный стресс: биохимический и патофизиологический аспект / Н. А. Зенков, В. З. Ланкин, Е. Б. Меньшикова. – М.: Маик, 2001. – 343 с.

5. Королюк М. А. Определение активности каталаз / М. А. Королюк // Лаб. дело. – 1988. – № 1. – С. 16–18.

6. Оценка антиокислительной активности плазмы крови с применением желточных липопротеидов / Г. И. Клебанов, И. В. Бабенкова, Ю. О. Теселкин [и др.] // Лаб. дело. – 1988. – № 5. – С. 59–62.

7. Нетюхайло Л. Г. Водно-сольовий обмін / Л. Г. Нетюхайло, В. Л. Філатова, О. В. Філатова // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 2, т. 1 (92). – С. 7–10.

8. Оксидативний стрес у патогенезі вазотоксичної дії свинцю / О. Л. Апихтіна, А. В. Коцюруба, Ю. П. Коркач [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 2. – С. 19–21.

9. Панин А. Н. Пробиотики в животноводстве – состояние и перспективы / А. Н. Панин, Н. И. Малик, О. С. Илаев // Ветеринария. – 2012. – № 3. – С. 3–8.

10. Патрєва Л. С. Технологія виробництва продукції птахівництва / Л. С. Патрєва, О. А. Коваль. – Миколаїв: МДАУ, 2008. – 281 с.

11. Ajayan P. M. Drug delivery and biomolekular transport / P. M. Ajayan, O. Z. Zhou // Carbon. – 2005. – Vol. 43. – P. 389–415.

12. Role of oxidative damage in toxicity of particulates / P. Moller, N. R. Jacobsen, Janne K. Folkmann [et al.] // Free Radical Research. – 2010. – Vol. 44, iss. 1. – P. 1–46.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_turko_ua.pdf (65)326.56 КБ