Ви є тут

ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕПІЗООТИЧНИХ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СТРАТЕГУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

Проаналізовано стан рекреаційних територій України з врахуванням епізоотичного і епідемічного потенціалу. Встановлено, що стратегування розвитку рекреаційних земель є могутнім фактором розвитку територій, а екологічний чинник визначає актуалізацію досліджень в сфері розбудови рекреаційного землекористування на принципах екологізації.

Доведено, що однією з основних умов збалансованого розвитку рекреаційного землекористування є оцінка еколого-епізоотичної ситуації, проведення постійних моніторингових досліджень щодо унеможливлення спалахів зоонозних захворювань та забезпечення їх унормованого рівня.

Ключові слова: еколого-епізоотичні фактори, рекреаційні території, земельне стратегування, екологізація, бешиха.

1. Управління земельними ресурсами. Т. 2. Економіка землекористування / [Колодій П.П., Черечон О.І., Тишковець В.В. та ін.]. – Донецьк: УНИТЕХ, 2012. – 438 с.

2. Третяк А.М. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування / А.М. Третяк, Р.А. Третяк, М.І. Шквар. – К.: Ін-т землеустрою УААН, 2001. – 15 с.

3. Литвин В.Ю. Природная очаговость болезни: развитие концепции к исходу века / В.Ю. Литвин, Э.И. Коренберг // Паразитология. – 1999. – Т. 33 (3). – С. 179–191.

4. Петрищева П.А. Итоги развития учения о природной очаговости болезней человека и дальнейшие задачи / П.А. Петрищева. – М., 1972. – С. 37–67.

5. Павловский Е.Н. Современное состояние учения о природной очаговости болезней человека / Е.Н. Павловский // Природно-очаговые болезни человека / Под ред. Н.Н. Павловского. – М.; Л.: Медгиз, 1960. – С. 6–40.

6. Беляков В.Д. Саморегуляция паразитарных систем: (молекулярно-генетические механизмы) / В.Д. Беляков, Д.Б. Голубев, Г.Д. Каминский. – Л.: Медицина, 1987. – 240 с.

7. Богомолов Б.П. Природно-очаговые инфекционные болезни – региональная и глобальная проблема современности / Б.П. Богомолов. – М.: Лекционно-образовательный курс, 2008. – С. 4–8.

8. Ежегодник ФАО/ВОЗ/МЭБ по болезням животных за 1999 год. – Париж, WHO, 2000. – 211 с. (англ.).

9. Отчёт ВОЗ по зоонозам // Доклад комитета экспертов ВОЗ/ Серия технических докладов ВОЗ. – № 763. – Женева, 1999. – 217 с. (англ.).

10. Сайт ВОЗ в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа. − http://www.who.int.

11. Статистика [Електронний ресурс] / Держгеокадастр: офіційний веб-сайт. – Режим доступу до ресурсу: http://land.gov.ua.

12. Особенности диагностики токсоплазмозной инфекции у беременных в Одесском регионе в соответствии со стандартами ВОЗ и МКБ 10 / И.В. Липковская, В.Г. Маричереда, Т.П. Чуева [и др.] // Імунологія та алергологія. – 2013. – № 3. – С. 57–65.

13. Васильев Д.А. Роль пищевых продуктов в распространении листерий / Д.А. Васильев // Ветеринария. – 1992. – № 4. – С. 46–48.

14. Бакулов И.А. Листериоз – пищевая инфекция (масштабы опасности, методы индикации и меры борьбы) / И.А. Бакулов, В.М. Котляров, Т.И. Душко // Ветеринария. – 1991. – № 4. – С. 32–36.

15. Лопач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С.Н. Лопач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – К.: Морион, 2000. – 320 с.

16. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2013 році [Проект] / Міністерство екології та природних ресурсів України. – К., 2015. – 289 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_broshkov_ua.pdf (31)603.85 КБ