Ви є тут

ВИПАДОК АСПЕРГІЛЬОЗУ ТА АСПЕРГІЛОТОКСИКОЗУ У ТЕЛЯТ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

У статті описаний випадок захворювання телят в одному з господарств Київської області, що спостерігалося у 2013 році та супроводжувалося кашлем тварин різних вікових груп без характерних причин щодо застудних захворювань, відставанням у рості й розвитку, виснаженням та спорадичною загибеллю. За зміни погоди з вологої на морозну або суху кашель припинявся. Із загального поголів’я телят віком 3–6 міс. вибуло більше 11 % з ознаками легеневих хвороб. Мікологічним дослідженням встановлено, що в 1г корму, який згодовували тваринам, містилось близько 800 тис. колонієутворювальних одиниць (КУО). Мікобіота була представлена видами А. fumigatus, що був доміную­чим, та А. осhrасеus, Rhizopus оryzае, Аbsidіа соrymbifera, Mucor spp. та Реnісillium sрр. Якісною реакцією із  хлоридом феруму була встановлена здатність ізольованого штаму А. fumigatus продукувати коєву кислоту.

Ключові слова: мікроскопічні гриби, ураження легень, телята.

1. Рухляда В.В. Мікологічний моніторинг зерна ячменю в різних фізико-географічних регіонах України / В.В. Рухляда, А.В. Андрійчук, О.В. Соколова // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква – 2006. – Вип. 36. – С. 149–155.

2. Рухляда В.В. Розповсюдження мікроміцетів на зерні вівса у різних регіонах України / В.В. Рухляда, А.В. Білан, О.В. Соколова // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2007. – Вип. 44. – С. 146–150.

3. Білан А.В. Вивчення токсиноутворюючих властивостей Fusarium moniliforme, ізольованого із зернових України / А.В. Білан // Матеріали V міжнар. конгресу спеціалістів вет. медицини. – К.: НАУ, 2007. – С. 136–138.

4. Vesonder R.F. Моniliformin ргоduced bу сultures оf Fusarium moniliforme vаг. subglutinans isolate from swine feed / R.F.Vesonder // Мусораtolоgіа. – 1992. – V. 95. – Р. 149–153.

5. Мікотоксикологічний моніторинг концентрованих кормів Лісостепу України / О. Малінін, О. Куцан, Г. Шевцова, О. Семеріна // Тваринництво України. – 2003. – №12. – С. 26–28.

6. Dagenais T.R.T. Pathogenesis of Aspergillus fumigatus in invasive aspergillosis /T.R.T. Dagenais, N.P. Keller // Clin Microbiol Rev. – 2009. – V. 22. – Р. 447–465.