Ви є тут

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ КОРІВ ЙОДОМ В УМОВАХ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ

В статті наведені результати досліджень показників вмісту йоду в сечі корів різних вікових груп та рівня тиреоїдних 
гормонів у сироватці крові. В результаті досліджень встановили, що концентрація йоду в сечі 97,1 % корів менша 70 мкг/л, 
у 2,9 % більша, проте у жодної з досліджених тварин уміст йоду не перевищував (за дослідження напівкількісним мето-
дом) 100 мкг/л. Таким чином, результати дослідження сечі свідчать про недостатнє надходження з кормом йоду. 
Коровам дослідної групи з водою застосовували калію йодид в дозі 8 мг. Вміст йоду у сечі корів дослідної групи 
був більшим 100 мкг/л, але в жодної тварини не перевищував 300 мкг/л. Таким чином, було досягнуто оптимального 
рівня надходження йоду в організм. 
Рівень ТТГ в сироватці крові тварин дослідної групи коливався у межах 1,36 – 2,14 мкМО/мл і в середньому був 
на 28,2 % нижчим, порівняно з контрольною групою (1,87 – 3,40 мкМО/мл), а рівень вільних фракцій Т 3  і Т 4  вищим 
на 14,0  та 17,3 % відповідно. 
Ключові слова: Йод, щитоподібна залоза, тироксин, трийодтиронін, корови, телята, нетелі. 

1. Левченко В.І. Діагностика, лікування та профілактика хвороб печінки у великої рогатої худоби / В.І. Левчен-
ко, В.В. Влізло. – К.,1998. – 22 с. 
2. Левченко В.І. Профілактика захворювань печінки у корів /В.І. Левченко, В.В. Влізло // Тваринництво України. 
– 1998. –  № 6. – С. 16–18. 
3. Щелкунов Л.Ф. Селен и профилактика заболеваний / Л.Ф. Щелкунов // Вісник морської медицини. – 2000. – 
№ 4. – С. 129 –136. 
4. Фтор в системе почва–растение.– 2-е изд., перераб. и доп. / [Ю.П. Танделов]; Под ред. акад. РАСХН В. Г. Ми-
неева.–Красноярск, 2012. – 146 с. 
5. Внутрішні хвороби тварин / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; За ред. В.І. Левченка. – Біла 
Церква, 2015. – Ч.2. – 610 с. 
6. http: //medstrana. com. 
7. Сологуб Л.І. Йод в організмі тварин і людини (біохімічні аспекти) / Л.І. Сологуб, Г.Л. Антоняк, Т.О. Антоняк 
// Біологія тварин – 2005. – Т. 7, № 1. – С. 31–59. 
8. Nutrient Requirement of Dairy Cattle (NRCD, 2001)The National Academy of Sciences. – 2001. 
9.  Микроэлементозы  человека:  этиология,  классификация,  органопатология  / [Авцын  А.П.,  Жаворонков  А.А., 
Риш М.А., Строчкова Л.С.]. – М.: Медицина, 1991. – 496 с. 
10. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; За ред. В.І. Левченка і  
В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с. 
11.  Miller  J.  K.  The  trace  elements  /  J.K.  Miller,  N.  Ramsey,  F.  C.  Madsen//  In:“  The  Ruminant  Animal  Digestive 
Physiology and nutrition”. (ed. Church D.C.). Englewood Cliffs, N J: Prentice-Hall Inc. – 1988. – P. 342–400. 
12. Iodine / B. Hetzel, M. Welby // In: “Handbook of Nutritionally Essensial Mineral Elements” (eds. O'Dell B. L., 
Sunde R.A.). − New York: Marcel Dekker, Inc. – 1997. – P. 557 – 581.  
13. Behne D. Effects of dietary selenium on the tissue concentrations of type I iodothyronine 5-deiodinase and other 
selenoproteins / D. Behne, A. Kopoubos // Am. J. Clin. Nutr. Suppl. – 1993. – N 57. – P. 310–312. 
14. http://spravochnik.sinevo.ua. 

ДолученняРозмір
PDF icon a._kharchenko.pdf (54)226.98 КБ