Ви є тут

ЗНАЧЕННЯ ПІРОЛІДОНІЛПЕПТИДАЗИ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ САЛЬМОНЕЛ ТА ЦИТРОБАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ ІЗ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА КОРМІВ

Висвітлено дані щодо частоти продукування ферменту піролідонілпептидази ентеробактеріями, які ізольовані з харчових продуктів та кормів для тварин, у результаті чого встановили його значення в ідентифікації. У ветеринарній бактеріології в Україні виявлення ферменту L-піролідонілпептидази не є широко поширеним. Але результати наших експериментальних досліджень вказують, що його виявлення має велике значення для ідентифікацї культурально і біохімічно схожих та антигенно споріднених ентеробактерій, таких як сальмонели і цитробактерії. Дослідження показали, що цитробактерії володіють піролідонілпептидазною активністю у 100 % випадків незалежно від виду дослідного матеріалу: харчові продукти чи корми. І навпаки, сальмонели зовсім його не продукують. Разом з цим отримали дані щодо частоти синтезу піролідонілпептидази інших представників ентеробактерій: Klebsiella spp. та Serratia spp. продукують у 100 % випадків, Enterobacter spp. (11,5 %), Hafnia spp., E. coli, Proteus spp. та Shigella spp. не володіють піролідонілпептидазною активністю.

Ключові слова: значення, ідентифікація, піролідонілпептидаза, корми, сальмонели, цитробактерії, харчові продукти.

1. Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella (EN 12824:1997, IDT): ДСТУ EN 12824:2004. – [Чинний від 2005-07-01]. – К.: Держспоживстандрт України, 2005. – 20 с.

2. Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Методика виявлення Salmonella spp. (ISO 6579:2002, IDT): ДСТУ ISO 6579:2006. – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держспоживстандрт України, 2008. – 20 с.

3. Молоко і молочні продукти. Визначеня Salmonella (IDF 93А:1985, IDT): ДСТУ IDF 93A:2003. – [Чинний від 2004-07-01]. – К.: Держспоживстандрт України, 2004. – 16 с.

4. Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления Salmonella: ГОСТ 7702.2.3-93. – [Дата введения 1995-01-01]. – К.: Госстандарт Украины, 1996. – 6 с.

5. Методи виділення та ідентифікації сальмонел: методичні рекомендації / Наказ МОЗ України 24.05.2013. № 425.

6. Методичні рекомендації щодо бактеріологічного аналізу кормів для тварин / [Гаркавенко Т.О., Кравцова О.Л., Семенчукова І.В. та ін.]. – К.: ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 45 с. 

7. Mulczyk M. Pyrrolidonyl peptidase in bacteria: a new colorimetric test for differentiation of Enterobacteriaceae / M. Mulczyk, A. Szewczuk // Journal of General Microbiology (Britain). – 1970. – Vol. 61. – P. 9–13.

8. Evaluation of L-Pyrrolidonyl Peptidase Paper Strip Test for Differentiation of Members of the Family Enterobacteriaceae, Particularly Salmonella spp. / K. Inoue, K. Miki, K. Tamura, R. Sakazaki // Journal of clinical microbiology. – 1996. – Vol. 34, № 7. – P. 1811–1812.

9. Brener Don J. Bergey’s manual of Systematic Bacteriology / Don J. Brener, Noel R. Krieg, Jems T. Staley. – USA: Springer, 2005. – Second Edition. – Vol. 2, part B. – P. 651–655.

10. Mikro-La-Test®: Идентификация микроорганизмов [Электронная версия]. – Erba Lachema s.r.o. (Чехия). – 27 с. – Режим доступа: https://www.erbalachema.com/attachments/MikroLaTest_RU.pdf (2).

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_timchenko_ua.pdf (30)386.34 КБ