Ви є тут

АНАЛІЗ ДАНИХ ЕПІЗООТИЧНИХ СПАЛАХІВ СИБІРКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (ПЕРІОД 1994–2016 рр.)

Наведені результати досліджень щодо кількості випадків спалахів сибірки з 1994 до жовтня 2016 рр. Встановлено, що протягом цього періоду кількість випадків захворювання та кількість хворих та сибірку тварин на території України зменшується. Проте загроза спалахів залишається у зв’язку з великою кількістю скотомогильників та неналежного їх утримання. Впродовж 21 року найвищий відсоток хворих тварин відмічали в Волинській (21,17 %), а найнижчий – у Тернопільській (0,16 %), відсутність – у Житомирській областях. Слід вважати небезпечними щодо  майбутніх спалахів сибірки насамперед Вінницьку, Черкаську, Хмельницьку, Харківську, Одеську та Київську області. Епізоотичні дані випадків сибірки в різних областях України дають можливість прогнозувати можливість виникнення нових спалахів на цих територіях та визначати райони з підвищеним ризиком.

Ключові слова: сибірка, епізоотична ситуація, поширення, спалахи, аналіз, тварини, ризик.

1. Дуда О.К. Особливо небезпечні інфекції: сибірка / О.К. Дуда, О.Є. Морозик // Семейная медицина. – 2012. – № 4. – С. 69–74.

2. Hugh-Jones. M.E. Global report – 2000: 4th International conference on anthrax. Program and abstracts book (2001, June 10–13) / M.E. Hugh-Jones. – Annapolis, Mariland, USA, 2001. – P. 13–19.

3. Жолдошев С.Т. Клиническая характеристика современного течения кожной формы сибирской язвы / С.Т. Жолдошев // Клиническая венерология. – 2011. – № 5. – С. 34–37.

4. Xudong L. Anthrax surveillance and control China / L. Xudong, M. Fenggin, L. Aifang // Proceedings of the international workshop on anthrax, Angland. Sept. 19–21. – 1995. – P. 16–18.

5. Anthrax a continuing problem in southern India / M.K. Lalitha, M. Dilip, T. Kurien [et al.] // Proceeding of the international workshop on anthrax, England, sept. 19–21. – Winchester, 1995. – P. 14–15.

6. Anthrax in human and camels in the disease in the country / M.T. Musa, A.M. Shomein, Y.M. Add El Raxid [et al.] // Rev. elev. et med. vet. pays trop. – 1993. – № 3. – Р. 438–439.

7. Эпизоотологическая и эпидемиологическая обстановка по сибирской язве в Чеченской республике и республике Ингушетии / В.М. Мезенцев, Е.И. Еременко, Н.П. Буравцева [и др.] // Эпидемиология инфекционные болезни. – 2011. – № 3. – С. 10–15.

8. Davies J.C.A. A major epidemic of anthrax in Zimbabwe / J.C.A. Davies // Central Afr. Journal medical. – 1982. – № 28. – P. 291–298.

9. Анализ вспышки сибирской язвы в Омской области / А.Н. Куличенко, А.Г. Рязанова, Ю.В. Демина [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – 2012. – № 5. – С. 33–36.

10. Симонова Е.Г. Эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по сибирской язве на территории приволжского федеративного округа Российской федерации / Е.Г. Симонова, М.Н. Локтионова, С.А. Картавая // Медицинский альманах. – 2012. – № 3. – С. 93–96.

11. Эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в Российской федерации: анализ заболеваемости в 2010 г., прогноз на 2011 г. / А.Г. Рязанова, Е.И. Еременко, Н.П. Буравцева [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. – 2011. – Вып. 107. – С. 42–45.

12. Анализ заболеваемости сибирской язвой в 2011 г., и прогноз на 2012 г. / А.Г. Рязанова, Е.И. Еременко, Е.А. Цыганкова [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. – 2012. – Вып. 111. – С. 37–38.

13. Обзор ситуации по сибирской язве в 2013 г., прогноз на 2014 г. / А.Г. Рязанова, Е.И. Еременко, Н.П. Буравцева [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. – 2014. – Вып. 2. – С. 27–28.

14. Дугаржапова З.Ф. Эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по сибирской язве на территориях Российской федерации, сопредельных с Монголией / З.Ф. Дугаржапова, М.В. Чеснокова, А.В. Родзиковский // Проблемы особо опасных инфекций. – 2012. – Вып. 114. – С. 22–25.

15. Сибирская язва в Дагестане / А.Н. Куличенко, Н.П. Буравцева, С.Н. Антюганов [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. – 2013. – Вып. 2. – С. 22–25.

16. Інформація МЕБ про захворювання у країнах світу за 2013–2015 рр. – Режим доступу: http://vetlabresearch. gov.ua/news/.

17. Епізоотична ситуація у світі за 2014 рік. – Режим доступу: http://vetlabresearch.gov.ua/news/.

18. Эпизоотическая ситуация в странах мира: информационное сообщение № 218 / Россельхознадзор. – 09.10.2015. – Режим доступу: http://www.fsvps.ru/fsvps/iac.

19. Эпизоотическая ситуация в странах мира: информационное сообщение № 225 / Россельхознадзор. – 19.10. 2015. – Режим доступу: http://www.fsvps.ru/fsvps/iac.

20. Лысогора Е.В. Биологические свойства штаммов Bacillus anthracis, выделенных в очагах сибирской язвы Ставропольского края: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук: спец. 03.00.07 / Е.В. Лысогора. – Ростов-на-Дону, 2002. – 21 с.

21. Сибирская язва в Ставропольском крае / С.Н. Агтюганов, Н.П. Буравцева, А.Г. Рязанова, Е.И. Еременко [и др.] // Медицинский весник Северного Кавказа. – 2012. – № 4. – С. 67–70.

22. Скрипник В.Г. Стан біологічної безпеки щодо сибірки в Україні / В.Г. Скрипник, М.В. Безименний, А.В. Скрипник // Ветеринарна медицина України. – 2012. – Вип. 96. – С. 58–60.

23. Товстига В.П. Про небезпеку сибірки та причини її виникнення / В.П. Товстига // Ветеринарна медицини України. – 2012. – № 12 (202). – С. 40–41.

24. Іовенко А.В. Рекомендації з профілактики сибірки сільськогосподарських тварин у південному регіоні України / А.В. Іовенко. – Одеса, 2005. – 8 с.

25. Завірюха Г.А. Протисибіркові вакцини та перспективи їх удосконалення / Г.А. Завірюха, В.В. Слупська, К.В. Яворська // Ветеринарна біотехнологія. – 2014. – № 24. – С. 56–63.

26. Довідкові матеріали до засідання колегії державного департаменту ветеринарної медицини щодо підсумків роботи служби ветеринарної медицини України за 2001 рік / Державний департамент ветеринарної медицини Мінагрополітики України. – К., 2002. – С. 13–14.

27. Довідкові матеріали до засідання колегії державного департаменту ветеринарної медицини щодо підсумків роботи служби ветеринарної медицини України за 2002 рік / Державний департамент ветеринарної медицини Мінагрополітики України. – К., 2003. – С. 13.

28. Довідкові матеріали до засідання колегії державного департаменту ветеринарної медицини щодо підсумків роботи служби ветеринарної медицини України за 2005 рік / Державний департамент ветеринарної медицини Мінагрополітики України. – К., 2006. – С. 13–14.

29. Довідкові матеріали до засідання колегії державного комітету ветеринарної медицини щодо підсумків роботи служби ветеринарної медицини України за 2007 рік / Державний комітет ветеринарної медицини України. – К., 2008. – С. 13–14.

30. Довідкові матеріали до засідання колегії державного комітету ветеринарної медицини щодо підсумків роботи служби ветеринарної медицини України за 2008 рік / Державний комітет ветеринарної медицини України. – К., 2009. – С. 13–14.

31. Довідкові матеріали до засідання колегії державного комітету ветеринарної медицини щодо підсумків роботи служби ветеринарної медицини України за 2009 рік / Державний комітет ветеринарної медицини України. – К., 2010. – С. 12–13.

32. План основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області на 2012 рік. Затверджено Головою Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головним державним санітарним лікарем України А.М. Пономаренко. Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Державний заклад “Київська обласна санітарно-епідеміологічна станція Міністерства охорони здоров’я України“. – К., 2011. – № 01–02–06 від 12. 2011. – С. 8.

33. Бережнов С.Н. Аналітичний огляд інфекційної захворюваності в Україні / С.Н. Бережнов, А.Г. Падченко // Сучасні інфекції. – 1999. – № 1. – С. 5–15.

34. Небезпечні ситуації медико-біологічного характеру та заходи щодо мінімізації їх негативних наслідків: національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році. – С. 65–66. – Режим доступу: www.mns.gov.ua/files/proznos/report/2012/2.2012.pdf.

35. Аналіз епізоотичної ситуації щодо сибірки в Україні за 1920–2012 роки / У.М. Яненко, Н.В. Гудзь, Н.І. Косянчук [та ін.] // Ветеринарна біотехнологія. – 2013. – № 23. – С. 530–533.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_rublenko_i_ua.pdf558.19 КБ