Ви є тут

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ЕПІДУРАЛЬНА БЛОКАДА БУПІВАКАЇНОМ ТА РОПІВАКАЇНОМ У СОБАК

Наведені результати застосування диференціальної епідуральної блокади у собак шляхом використання 0,2 та 
0,25 % розчину бупівакаїну (бупівакаїн ЗН, виробництва ТОВ «Здоров’я народу», Україна), 0,2 та 0,375 % розчину 
ропівакаїну (наропін, виробництва Астра Зенека АБ, Швеція). Встановлено, що 0,2 % розчин бупівакаїну та 0,375 % 
розчин ропівакаїну  мають виражений та тривалий ефект диференціальної блокади. Розроблено методику визначення 
моторного і сенсорного компонентів блокади місцевими анестетиками  у собак за оцінки атаксії в балах, больової 
проби та електронейростимуляції, яка є об’єктивною та зручною до застосування. Для клінічної практики як препа-
рат вибору для диференціальної епідуральної блокади найбільш придатним є 0,2 % розчин бупівакаїну, оскільки він 
поєднує в собі якості довготривалості та низької собівартості. 
Ключові слова: диференціальна епідуральна блокада, бупівакаїн, ропівакаїн, моторний  та сенсорний компо-
нент блокади, собаки, електронейростимуляція.     

1. Власенко В.М. Ветеринарна анестезіологія / Власенко В.М., Тихонюк Л.А. – Біла Церква, 2000. – 336 с. 
2. Дж. Эдвард Морган. Клиническая анестезиология / Дж. Эдвард Морган-младший,  Мэгид С. Михаил. — М.: 
БИНОМ, С-Пб.: Невский Диалект., 2000. – Т.1. – С. 250–288. 
3.  Пол  Д.  Барах  Брюс.  Клиническая  анестезия.  Часть  3.  Глава  20.  Эпидуральная  и  спинальная  анестезия  / 
Пол Д. Барах Брюс, Ф. Куллен Роберт, К. Стэлтинг. – Режим доступа: http://www.airspb.ru/ kanest06.shtml#1  
4. Слюсаренко Д.В. Пролонгована епідуральна анестезія у собак і кіз: дис…  канд. вет. наук / Д.В. Слюсаренко. – 
Харків, 2000. – 155 с. 
5. Слюсаренко Д.В. Диференціальна  епідуральна блокада новокаїном та лідокаїном у собак / Слюсаренко Д.В., Ільніць-
кий М.Г. // Зб. наук. праць Харк. держ. зоовет. акад. – Вип. 29 – Ч.2 –Т.2. – Вет. науки. – Харків. – 2014. – С. 82–85. 
6. Фесенко В.С. Блокади нервів / Фесенко В.С. – Харків: ТО Ексклюзив, 2002. – 136 с. 
7. Campoy L. Small Animal Regional  Anaesthesia and Analgesia / Campoy L., Read M.R. // Wiley-Blackwell. – 2013. 
– 288 p. 
8. Hickey R. A comparasion of ropivacaine 0,5% and bupivacaine 0,5 % for brachial plexus block / Hickey R., Hoffman J., 
Ramamurthy S. //  Anesthesiology. – 1991. – Vol. 74. – Р. 639–642. 
9.  Analgesic  and  motor-blocking  action  of  epidurally  administered  levobupivacaine  or  bupivacaine  in  the  conscious 
dog./ Gomez de Segura I. A., Menafro А., Garcia-Fernandez P. et al. // Veterinary Anaesthesia and Analgesia. – 2009. – 
Vol. 36. – P. 485–494. 
10. Groban L. Central nervous system and cardiac effects from long-acting amide local anesthetic toxicity in the intact 
animal model / Groban L. // Reg. Anesth. Pain Med. – 2003. – Vol. 28, № 1. – P. 3–11. 

ДолученняРозмір
PDF icon m._ilnitskiy_d._slusarenko_.pdf354.94 КБ