Ви є тут

ДИНАМІКА ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ НА ФОНІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІКОМПОНЕНТНОЇ ІНАКТИВОВАНОЇ ВАКЦИНИ «ПОРЦИЛІС ПОРКОЛІ ДИЛЮВАК ФОРТЕ» (PORCILIS PORCOLI DILUVAC FORTE)

У статті наведено результати імунобіохімічних показників у свиноматок за використання інактивованої вакцини «Порциліс Порколі ДФ». Отримані результати досліджень дають підставу стверджувати, що цей біологічний препарат не є токсичним та володіє добрими імуногенними властивостями. Підтвердженням цього є збільшення кількості глобулінів на 9,2% на 28-й день дослідження у порівнянні з початком досліду та на 20,7% з контрольною групою свиней (р<0,05); лізоцимної активності відповідно на 6,8 і 11,2% та циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові свиноматок дослідної групи. Особливо слід звернути увагу на кількість ЦІК, рівень яких на 14-й день дослідження збільшився на 20,0%, порівняно з вихідними даними, що є свідченням активації систем комплементу та В-лімфоцитів.

Ключові слова: загальний білок, глобуліни, ЦІК, серомукоїди, лізоцимна активність, імунна реактивність організму, безпечність вакцин.

1. Головко А. М. Ешерихіоз (колібактеріоз) тварин /А. М. Головко, В.О.Ушкалов // Ветеринарна медицина України, 2004. – №2. – С.6.

2. Павлов Є. Г. Ефективність вакцин із місцевих штамів E. сoli. в профілактиці колібактеріозу поросят /Є. Г. Павлов, О.Є. Айшпур //Ветеринария. – 2001. – №4. – С. 44–45.

3. Головко А. Імунопрофілактика ешерихіозів тварин / А. Головко, В. Ушкалов// Ветеринарна медицина України. – 1997. –  №2. – С. 18–19.

4. Droge W. Free  radical  in the physiological control of cell fynction / W. Droge// Phisiol.Rev. – 2002. – Vol.82, №1. – P. 47–95.

5. Барабой В.А. Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и патологии. /В. А. Барабой, Д.А. Сутковский; под общ. ред. Ю.А. Зозули – К: Наук. думка, 1997. – С. 18–92.

6. Beckman K. The free radical theory of againg matures / K. Beckman, B.N. Ames// Phisiol.Rev. – 1998. – Vol.78, t. 2. – P. 547–581.

7. Ветеринарна клінічна біохімія/ В.І. Шевченко, В.В. Влізло,  І.П. Кондрахін та ін.; За ред. В.І. Шевченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 53 с.

8. Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник / В.В. Меньшиков, Л.Н. Делекторская, Р.П. Золотницкая и др.; Под ред. В.В. Меньшикова. – М.: Медицина, 1987. – С. 292.

9. Асатиани В.С. Биохимическая фотометрия /В.С.Асатиани – М.: АН СССР, 1957.– С. 473–474.

10. Гаврилова В. Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови ∕ В. Б. Гаврилова [ и др.] ∕∕ Лаб. дело – 1983.– N3. – С. 33–35.

11. Клебанов Т. И. Оценка антиокислительной активности плазмы крови с применением желточных липопротеинов ∕ Т.И. Клебанов [ и др.] ∕∕ Лаб. дело – М., 1988.– N5 – С. 59–62.

12. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. /П.Ф. Рокицкий – Минск: Высшая школа, 1973. – 320 с.

13. Bendich A. Vitamin E ahd human immune functions/ A. Bendich// In: Human Nutrition – A comprehensive Treatise (ed. Klurfeld D.M.) – New York: Plenum Press, 1993. – P. 217–228.

14. Abubakar M.G. The effects of aluminium and selenium supplementation on brain and liver antioxidant status in the rat / M. G. Abubakar, A. Taylor and G. A. Ferns// African J. of biotechnology. — 2004. — Vol. 3, № 1. — P. 88–93.

15. Nur Azlina M. F. Effect of tocotrienol on lipid peroxidation in experimental gastritis induced by restraint stress / M. F. Nur Azlina, M. I. Nafeeza and  B. A. K. Khalid // Pakistan J. of nutrition. — 2005. — Vol. 4, № 2. — P. 69–72.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_14_kharchenko_ua.pdf523.95 КБ