Ви є тут

ГІСТОПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ДІЛЯНКИ ПЕРЕЛОМУ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК У СОБАК ПІД ВПЛИВОМ ПРЕПАРАТУ «ОСТИВЕТ–I»

У статті доводиться, що застосування наночасток металів: Mg, Co, Cu, Zn, Ag за переломів трубчастих кісток у 
собак, у процесі формування фрактурного мозоля, через 14 діб значно зменшує вміст протеогліканів за одночасного 
збільшення вмісту глікопротеїдів, катіонних білків, колагену. Ці показники свідчать про інтенсивність сполучнотка-
нинної регенерації в щілині перелому, а також утворення  м’якої мозолі. На 19–20 день фрактурна мозоль набуває 
вигляд щільної кісткової тканини, яка за своєю щільністю набагато перевищує щільність кінців кісткових уламків, 
які  вона  міцно  з'єднує  між  собою,  що  сприяє  утворенню  твердого  кісткового  мозоля,  на  відміну  від  контрольних 
тварин у яких фрактурна мозоль блідо забарвлюється гематоксиліном і еозином внаслідок вираженого склерозу та 
гіалінозу. Застосування зазначених вище наночасток металів, у складі препарату «Остивет–I», на 3–5 діб прискорює 
формування стабільної твердої кісткової мозолі у собак. 
Ключові слова: наноаквахелати металів, переломи трубчастих кісток, фрактурна мозоль, собаки. 

1. Farag K.  A. Distal  femoral  fractures: use of cross - pinning technique for repair in dogs and  cats / K.A.Farag // 
J. Egypt. Vet. Med. Ass. – 2002. – Vol. 62. – № 1. –  P. 83 – 92. 
2. Ozsoy S. Treatment of extremity fractures in dogs using external fixators with closed reduction and limited open ap-
proach / S.Ozsoy, K. Altunatmaz // Vet. Med. Czech. – 2005. – Vol. 48. – № 5. – P. 133 – 140.  
3. Gadallah S.M. Combined different fixation systems for reconstruction of comminuted diaphyseal femoral fractures in 
dogs / S.M.Gadallah, H.Farghali, A.Magdy // J. Egypt Vet. Med. Ass. –  2009. – Vol. 69. –  № 2. – P. 29 – 44. 
4. Лікування переломів кісток у собак із застосуванням наноаквахелатів металів / В.Б. Борисевич, О.Ф. Петрен-
ко, В.П. Сухонос та ін. // Науковий вісник ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 4 (76). 
– С. 27-30. 
5. Петренко О.Ф. Рентгенологічний і біопсійний методи контролю за репаративними процесами в кістковій 
тканині тварин / О.Ф. Петренко, Б.В. Борисевич, В.В. Лісова  // Ветеринарна медицина України. – 2001. – № 12. 
– С. 20 – 22. 
6. Загоєння переломів кісток у собак у зв’язку з остеосинтезом / В.Б. Борисевич, О.Ф. Петренко, Б.В. Борисевич, 
Д.О.  Вакуленко  //  Матеріали  конф.  вет.  хірургів  України,  присвяченої  100-річчю  з  дня  народження    заслуженого 
діяча науки і техніки України, професора І.І.Магди (11 – 12 червня 2004 р.). –  С. 78 – 81.   
7.  Biomimetic  systems  for  hydroxyapatite  mineralization  inspired  by  bone  and  enamel  /  L.C.Palmer,  C.J.Newcomb, 
S.R. Kaltz et al. // Chem. Rev. – 2008. – Vol. 108. – № 11. – P. 4754 – 4783. 
8.  Литвин  Ю.П.  Исследование  репаративного  остеогенеза  после  «направленого»  перелома  в  эксперименте  / 
Ю.П. Литвин, Л.А. Палиенко, А.Г. Кушниренко // Ортопедия и травматология. – 2002. – № 4. – С. 72–74. 
9.  Телятніков  А.В.  Суміш  наночасток  металів  “Остивет  –I”  для  перорального  застосування.  –  ТУ  У  21.2  – 
00493008  –  001:2013.  ДКПП  21.20.2,  УКНД  11.220  /  А.В.  Телятніков,  В.Б.  Борисевич  //  Державний  науково-
дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок. –  Львів. –  2013. – 26 с. 
10.  Iozzo  R.V.  Proteoglycan  form  and  function:  A  comprehensive  nomenclature  of  proteoglycans  /  R.V.  Iozzo, 
L. Schaefer // Matrix Biology. – 2015. – Vol. 42. – № 3. – P. 11 – 55. 
11. Regenerative potential of glycosaminoglycans for skin and bone / J. Salbach , T.D. Rachner, M. Rauner et al. // Jour-
nal of Molecular Medicine. – 2012. – Vol. 90. – № 6. – P. 625–635. 
12.  Ford  J.L.  The  fate  of  soft  callus  chondrocytes  during  long  bone  fracture  repair  /  J.L.  Ford,  D.E.  Robinson, 
B.E. Scammell // Journal of Orthopaedic Research. – 2003. – Vol. 21. –  № 1. – P. 54–61. 
13. Горальський Л.П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при 
патології / Л.П. Горальський, В.Т. Хомич, О.І. Кононський. – Житомир: Полісся, 2005.– 286 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon a.telyatnikov.pdf3.11 МБ