Ви є тут

ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ТКАНИННІ ПРЕПАРАТИ ЯК КОРЕКТОРИ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ТВАРИН

У статті наведено огляд літературних даних та результатів власних досліджень щодо ефективності застосування у тваринництві стимулюючих тканинних препаратів як засобів для підвищення природної резистентності та імунобіологічної реактивності організму, профілактики імунодефіцитів у тварин, стимуляції процесів росту та розвитку у молодняку, відтворювальної функції у корів, попередження ускладнень після щеплення тварин.

Обгрунтована необхідність подальшого вивчення імуностимулюючого тканинного препарату (СТП), запропонованого авторами.

Ключові слова: стимулюючий тканинний препарат (СТП), метаболічні процеси, гомеостаз, природна резистентність, імунобіологічна реактивність.

1. Риженко В.П. Анаеробні інфекції сьогодні і в майбутньому / в.п. Риженко // Ветеринарна біотехнологія. – 2006. – № 39. – С. 227–235.

2. Риженко В.П. Теоретичне та експериментальне обґрунтування розробки нових вакцин / В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, О.І. Горбатюк та ін. // Ветеринарна біотехнологія. – 2008. – № 13 (1). – С. 51–53.

3. Демчук В.М. Вимоги до розвитку зоогігієнічної науки в Україні на межі тисячоліть / В.М. Демчук // Вет. медицина України. – 2003. – № 6. – С. 35–36.

4. Квачов В.Г. Взаємодія з імунною системою як критерій оцінки і відбору імунобіологічних препаратів / В.Г. Квачов, В.О. Ушкалов, М.Є. Романько // Ветеринарна біотехнологія. – К.: Триада Плюс, 2009. – Б. № 14. – С. 19–24.

5. Квачов В.П. Імунологічні та біохімічні підходи до інтегральної оцінки здоров’я тварин / В.П. Квачов, Т.О. Сокирко // Ветеринарна біотехнологія. – К., 2006. – Б. № 9. – С. 104–113.

6. Ткаченко Т.П. Оптимізація технологічних підходів застосування природних імуномодуляторів в умовах хронічного опромінення телят: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 03.00.20 / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 1999. – 18 с.

7. Побірський М.М. Методи корекції імунного статусу корів і новонароджених телят / М.М. Побірський // Ветеринарна біотехнологія. – К.: Дорадо, 2008. – Б. 13 (1). – С. 136–138.

8. Ушкалов В.О. Стан та перспективи наукових досліджень з актуальних проблем хвороб молодняку / В.О. Ушкалов // Ветеринарна медицина України. – 2008. – № 9. – С. 15–16.

9. Лігоміна І.П. Стан мінерального обміну і природної резистентності корів у господарствах Житомирського Полісся: автореф. дис. … канд. вет. наук: 16.00.01 / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2003. – 21 с.

10. Шуканов А.А. Выращивание телят в условиях адаптивной технологии / А.А. Шуканов, В.Г. Семенов // Ветеринария. – 2000. – № 10. – С. 48–52.

11. Мартынова Е.А. Питание и иммунитет: роль питания в поддержании функциональной активности иммунной системы и развитии полноценного иммунного ответа / Е.А. Мартынова, И.А. Морозов // Рос. журн. гастроэнтерол., гематол. и копропроктологии. – 2001. – Т. ХI, № 4. – С. 28–38.

12. Нікітенко А.М. Інтенсивність росту та якість отриманої продукції свиней при застосуванні структурованих імуномоделюючих препаратів / А.М. Нікітенко, В.П. Лясота, В.В. Малина [та ін.] // Мясное дело. – 2008. – № 3. – С. 70–73.

13. Sandila P.T. Pretern bir the affect to parenteral and enteral nutrition in newborn pigs / P.T. Sandila // G. Nutr. – 2002. – Vol. 132. – P. 673–681.

14. Никитенко А.М. Роль иммуномодуляторов в коррекции иммунобиологической реактивности и профилактики гемобластозов животных: автореф. дис. … д-ра вет. наук: 16.00.03 / Казанский вет. ин-т.– Казань, 1990. – 42 с.

15. Петрянкин Ф.Н. Использование иммуностимуляторов для повышения физиологического статуса молодняка / Ф.Н. Петрянкин, О.Ю. Петрова // Ветеринарна потологія. – 2008. – № 1 (24). – 220 с.

16. Іздепський В.Й. Вплив препарату Імзауф на імунобіологічну реактивність / В.Й. Іздепський, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький // Зб. ст. наук.-практ. конф. «Збереженість молодняку с.-г. тварин – запорука розвитку тваринництва України». – Харків, 1994. – С. 124.

17. Лясота В.П. Активність гуморального фактору тимусу (ТСФ) у свиней після застосування гомотину / В.П. Лясота, А.М. Нікітенко // Зб. ст. наук.-практ. конф. «Збереженість молодняку с.-г. тварин – запорука розвитку тваринництва України». – Харків, 1994. – С. 135.

18. Каменчук П.П. Ефективність тканинного препарату з імуностимулюючими властивостями (СТП) при лікуванні фузобактеріозу великої рогатої худоби / П.П. Каменчук, В.О. Андріящук, С.М. Бєлік // Ветеринарна біотехнологія. – № 11. – К.: Дорадо, 2007. – С. 52–58.

19. Verhagen J.M. Energy metabolism and immune function / J.M. Verhagen // Current topics in veterinary medicine and animal science. – 1987. – Vol. 44. – P. 291–303.

20. Зоценко В. Томиіндуктин: фізико-хімічні та біологічні властивості / В. Зоценко, М. Співак, І. Нікольський // Вет. мед. України. – 1997. – № 12. – С. 8–9.

21. Левченко В.І. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; за ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – С. 292–300.

22. Кузьменко О.А. Перетравність поживних речовин та обмін азоту у молодняку свиней на відгодівлі за різних доз Біо-Мосу в комбікормі / О.А. Кузьменко, В.С. Бомко // Аграрні вісті. – 2009. – № 2. – С. 7–9.

23. Дацьків О.М. Імунний статус плодів і телят з різним антенатальним розвитком: автореф. дис. … канд. с.-г. наук. – Львів, 1999. – 19 с.

24. Ветеринария: Большой энциклопедический словарь / Под ред. В.П. Шишкова. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 513 с.

25. Краснобрижа Є.М. Роль тканинного активатора плазміногену та його інгібітора у функціонуванні системи гемостазу за норми та патології / Є.М. Краснобрижа, О.М. Савчук, Т.М. Платонова, Г.Л. Волков // Український біохімічний журнал. – 2004. – № 6. – С. 29–38.

26. Максимюк Н.Н. О преимуществах ферментативного способа получения белковых гидролизатов / Н.Н. Максимюк, Ю.В. Марьяновская // Фундаментальные исследования. – 2009. – № 1. – С. 34–35.

27. Гриненко Т.В. Регуляція фібринолізину некаталітичними ділянками молекул плазміногену: Автореф. дис. д-ра біол. наук: 03.00.04. – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. – К., 2007 – 42 с.

28. Мельничук Д.О. Клінічна біохімія: методичні рекомендації / Д.О. Мельничук, В.А. Томчук, І.В. Калінін. – К., 1999. – 64 с.

29. Чумаченко В.Ю. Лікування та профілактика захворювань тварин з урахуванням їх імунного статусу / В.Ю. Чумаченко, В.В. Чумаченко, Н. Бойко // Вет. мед. України. – 2003. – № 3. – С. 27–28.

30. Юрьев Е.А. Стресс сельскохозяйственных животных / Е.А. Юрьев, А.В. Кортиков, Н.В. Чулкова // Ветеринария с.-х. животных. – 2007. – № 12. – С. 3–8.

31. Седерберг У. Нейрофизиологические аспекты стресса / У. Седерберг; под ред. Л. Леви. – Л.: Медицина, 1970. – С. 116–128.

32. Bekana M. Bacterial isolates associated with retained fetal membranes and subsequent ovarian activity in cattle / M. Bekana., P. Jonsson, H. Kindahl // Veterinary Record. – 1997. – Vol. 140, № 9. – Р. 232–234.

33. Огородник Н.З. Вплив вітамінів А, Д3, Е у формі ліпосомальної емульсії на гематологічний профіль крові у поросят після відлучення / Н.З. Огородник // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 2. – 353 с.

34. Патент 4626 Україна, МПК А 61 К 9 / 08. Стимулюючий препарат з імуностимулюючими властивостями для тварин і птиці (СТП) (В.П. Риженко, В.В. Риженко, С.М. Бєлік, В.О. Андріящук, О.М. Жовнір, Н.А. Теплюк, П.П. Каменчук); ІВМ УААН. – НU 200605687; Заявлено 24.05.2007, Бюл. № 1. – 6 с.

35. Тимчасова настанова по застосуванню тканинних препаратів з імуностимулюючими властивостями «СТП-1», «СТП-2», «СТП-3», «СТП-4», «СТП-5», затверджених Головою Держдепартаменту ветеринарної медицини 24.05.2005 р.

36. Бєлік С.М. Розробка та ефективність препарату з імуностимулюючими властивостями (СТП) / С.М. Бєлік, В.О. Андріящук, О.М. Жовнір та ін. // Ветеринарна біотехнологія. – Б. № 15. – С. 40–47.

37. Риженко В.П. Вплив стимулюючого тканинного препарату «СТП» на імунобіологічну реактивність організму поросят за щеплення проти гемофільозу / В.П. Риженко, Г.Ф. Риженко, О.І. Горбатюк та ін. // Ветеринарна біотехнологія. – 2012. – Б. № 20. – С 142–150.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_rishenko_ua.pdf247.43 КБ