Ви є тут

МОНІТОРИНГ ЗНЕБОЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ У СВИНЕЙ ЧЕРЕЗ БІОХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ КРОВІ ЗА ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ

У статті представлені результати досліджень щодо впливу епідурального знеболювання на рівень процесів пероксидного окиснення ліпідів, глюкози та стрес-гормона кортизолу за хірургічних втручань. Досліджено вплив на процеси ПОЛ вітчизняних ветеринарних препаратів. Наведені дані антиоксидантного статусу амідних місцевих анестетиків (лідокаїн, бупівакаїн), транквілізаторів з ряду похідних фенотіазину (ацепромазин), барбітуратів (тіопентал натрію). Визначені показники глюкози (в зразках цільної крові) та кортизолу (в сировотці крові) за комплексного застосування нейролептиків та місцевих анестетиків за епідурального знеболювання. Досліджено межу підвищення рівня кортизолу, за якого організм свині не зазнає суттєвих метаболічних змін за больової реакції, під час виконання регіонального знеболювання в точках пунктування поміж хребцями попереково-крижового відділу хребта.

Ключові слова: свині, знеболювання, бупівакаїн, лідокаїн, кортизол, глюкоза, малоновий діальдегід, молекули середньої маси.

1. Рубленко С.В. Динаміка рівня β-ендорфіну і кортизолу в крові за різних схем анестезіологічного забезпечення кастрації кнурів / С.В. Рубленко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2004. – Вип. 29. – С. 124–128.

2. Assessment of acute pain experienced by pig-lets from ear tagging, ear notching and intraperitoneal injectable transponders / E. Leslie, M. Hernandez-Jover, R. Newman [et al] // Applied Animal Behaviour Science. – 2010. – №127. – P. 86–95.

3. Усенко С.О. Динаміка вмісту кортизолу та глюкози в сироватці крові свиней різної статі та віку // Вісник проблем біології і медицини. – № 2. – Полтава, 2002. – С. 24–26.

4. Рубленко С.В. Маркери ендотоксикозу та їх рівень у крові кнурів за кастрації і різних схем анестезії // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2004. – Вип. 1–2 (13–14). – С. 226–229.

5. Рубленко С.В. Вплив різних схем анестезіологічного забезпечення абдомінальних операцій у свиней на рівень ендотоксикозу / С.В. Рубленко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2006. – Вип. 41. – С. 192–198.

6. Рубленко С.В. Застосування місцевих анестетиків у комплексному знеболюванні за абдомінальних оперативних втручань у собак / С.В. Рубленко, А.В. Мельніков, А.В. Березовський // Ветеринарна біотехнологія – Ніжин, 2013.– Вип. 22. – С. 505–511.

7. Рубленко С.В. Анестезіологія свійських тварин та методи її контролю: Методичні рекомендації / С.В. Рубленко. – Біла Церква, 2009. – 56 с.

8. Анестезіологічне забезпечення тварин залежно від їх віку та типу больової реакції: [методичні рекомендації] / М.В. Рубленко, С.В. Рубленко, Б.В. Пирин, Р.Г. Романенко. – Біла Церква, 2011. – 66 с.

9. Hall L.W. Veterinary Anaesthesia 10 th edition / L. Hall, K. Clarke, C. Trim // Harcourt Publishers Limited. – 2001. – P. 225–245.

10. Андреева Л.И. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой / Л.И. Андреева, Л.А. Кожемякин, А.А. Кишкун // Лаб. дело. – 1988.– №11.–С. 41–44.

11. Способ определения „средних молекул” / В.В. Николайчук, В.М. Моин, В.В. Кирковский [и др.] // Лабораторное дело. – 1991. – №10. – С. 13–18.

12. The effects of propofol or halothane on free radical production after tourniquet induced ischaemia-reperfusion injury during knee arthroplasty / O. Aldemir, H. Celebi, C. Cevik [et al] // Acta anaesthesiologica Scandinavica. – 2001. – Vol. 45 (10). – P. 1221–5.

13. Долина О.А. Влияние общей анестезии и ее компонентов на свободнорадикальные процессы / О.А. Долина, Ф.С. Галеев, Р.Р. Фархутдинов // Анестезиология и реаниматология. – 1987. – №5. – С. 71–75.

14. Effect of high-dose lidocaine treatment on superoxide dismutase and malon dialdehyde levels in seven diabetic patients / H. Celebi, F. Bozkirli, B. Günaydin [et al] // Regional anesthesia and pain medicine. – 2000. – Vol. 25 (3). – P. 279–82.

15. Librowski T. Strong antioxidant activity of carane derivatives / Tadeusz Librowski, Andrzej Moniczewski // Pharmacological Reports. – 2010. – №62. – P. 178–184.

16. Lidocaine has better antioxidant potential than ropivacaine and bupivacaine: in vitro comparison in a model of human erythrocytes submitted to an oxidative stress / F. Lenfant, J. Lahet, C. Courderot-Masuyer [et al] // Biomedicine and pharmacotherapy. – 2004. – Vol. 58 (4). – P. 248–54.

17. Potentialisation of the bupivacaine antioxidant effects by lactate ringer’s solution infusion during spinal anaesthesia in rams / N. Kamiloğlu, E. Beytut, A. Kamiloğlu [et al] // Revue Medicine Veterinary. – 2007. – Vol. 158 (4). – P. 174–179.

18. Kamiloğlu N. Changes in lipid peroxidation and antioxidant environment of spinal fluid with the use of bupivacaine for spinal anesthesia / N. Kamiloğlu, E. Beytut, A. Kamiloğlu // Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. – 2011. – Vol. 17 (1). – P. 25–30.

19. Рубленко С.В. Рівень ендотоксикозу у собак за різних схем анестезії за оперативних втручань з різним типом больової імпульсації / С.В. Рубленко // Вісник. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2007. – Вип. 44. – С. 142–146.

20. Волчков В.А. Применение эпидуральной анальгезии для купирования выраженных болей в пояснице / А.В. Волчков, М.Д. Дидур, В.И. Страшнов // Анестезиология и реаниматология. – 2003. – №4. – С. 25–28.

21. Landa L. Боль у домашних животных и методы её оценки: [Обзор] / L. Landa // Современная ветеринарная медицина. – 2012. – № 4. – С. 28–32.

22. Полатайко О. Ветеринарная анестезия: [практическое пособие] / Ольга Полатайко. – К.: Перископ, 2009. – 407 с.

23. Лабораторный справочник СИНЭВО / [О.В. Небыльцова, Ж.А. Климова, Г.А. Носенко, О.А. Боровик, И.В. Бойко и др.]. – К.: ООО «Доктор-Медиа», 2013. – 644 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_14_melnikov_ua.pdf328.98 КБ