Ви є тут

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАВОХОДУ ТА ВОЛА КУРЕЙ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ

Висвітлено морфологічну характеристику та органометрію стравоходу і вола курей різних вікових груп (1-, 15-, 30-, 60-, 90-, 150- та 180-добового віку).

Аналіз наших органометричних досліджень показує, що абсолютна маса стравоходу курей, залежно від віку, у процесі росту і розвитку твари, збільшується. Динаміка відносної маси стравоходу у курей різних вікових груп змінюється асинхронно. Показники абсолютної та відносної маси вола курей, на відміну від стравоходу, змінюються прямо пропорційно.

Гістоархітектоніка стравоходу та вола курей у постнатальному періоді онтогенезу подібна, проте має певні відмінності морфометричних показників, які залежать від віку. Відповідно до морфологічних особливостей найбільша товщина стінки стравоходу у курей досліджуваних вікових груп виявляється у шийній його частині. У грудочеревній частині стравоходу покривний епітелій слизової оболонки розвинутий слабше, ніж у шийній: максимальний показник у 90-добових курей, після чого ріст товщини сповільнюється. Воло, на відміну від стравоходу, має менш виражений рельєф слизової оболонки. У середньому покривний епітелій органа більш виражений, ніж у грудочеревній ділянці стравоходу.

Відповідно до наших досліджень товщина внутрішнього циркулярного м’язового шару м’язової оболонки значно більша, ніж зовнішнього поздовжнього як у стравоході, так і волі.

Ключові слова: органометричні дослідження, морфометричні показники, мікроструктура, кури, дослідна група, стравохід, воло. 

 1. Ahamed I. S., Balasubramanian K. A. Covalently bound fatty acids in the gastrointestinal epithlial cell membranes. Indian j. Biochem. Biophys. – 2011. – V. 28, N 4. – P. 312–315.
 2. Amundson S. A., Lee R. A., Koch-Paiz C. A. Differential responses of stress genes to low dose-rate gamma irradiation. Mol. Cancer Res. 2013.  V. l. № 6  Р. 445–452.
 3. Barton N. W. H, Houston. D. C. Morphological adaption of the digestive tract in relation to feed ecology of raptors.
  J. Zool.  2013.  № 31.  P. 133–150.
 4. Горальський Л. П., Хомич  В. Т., Кононський О. І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології: навч. посібник / за заг. ред. Л. П. Горальського.2-е вид. Житомир: Полісся, 2011.  288 с.
 5. Гуральська С.В. Вплив вакцинації проти інфекційного бронхіту на живу масу курчат і абсолютну масу органів кровотворення та імуногенезу. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицинию. 2015. Вип. 30 (2). −
  С. 396 −399.
 6. Кот Т. Ф. Мікроскопічні показники росту яйцепроводу курей в ранньому постнатальному періоді онтогенезу. Наук. вісник Львівського нац. ун-ту вет. мед. та біотехнології ім. С.З. Гжицького. 2015. Том 17 №3 (63) . С. 56−61.
 7. Троянчук О. В.  Показники росту стравоходу, вола і шлунка курей у постнатальному періоді онтогенезу.
  Вісник ЖНАЕУ. 2012.  № 1(32), т. 3, ч. 2. С. 393−397.
 8. Троянчук О. В.  Морфологія відділу кишкової трубки статевозрілих курей, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення. Вісник СНАУ.  2011. № 1(28). С. 28−31.
ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_2_2017_dyshkant_o.pdf740.55 КБ