Ви є тут

ОЦІНКА ОСТЕОІНТЕГРАЦІЙНИХ І ОСТЕОІНДУКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕРАМІКИ, ЛЕГОВАНОЇ КРЕМНІЄМ, ЗА МОДЕЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У КРОЛІВ

Проведене дослідження, в якому на модельних переломах стегнової кістки у кролів вивчені остеоінтеграційні та остеоіндуктивні властивості гідроксиапатитної кераміки з β-трикальційфосфатом, легованої кремнієм. Воно включало клініко-рентгенологічні, макроморфологічні і гістоморфологічні дослідження на 21-у і 42-у добу репаративного остеогенезу. Рентгенологічно у дослідних тварин ознаки запальної реакції були відсутні, на відміну від контрольних, в яких відмічали ущільнення періосту по всій поверхні стегнової кістки. Клініко-рентгенологічну характеристику суттєво доповнила макроморфологічна картина, на якій чітко видно заповнення кісткового модельного дефекту у випадку застосування ГТлКг-2 фіброзно-хрящовим регенератом, який був обмежений з помірно вираженою періостальною реакцією, але у випадку загоєння під кров’яним згустком, дефекти виявились неповністю заміщеними фіброзною тканиною, про що свідчив його кратероподібний вигляд. Гістологічно у контрольних тварин кістковий дефект по периферії формувала хрящова тканина, а кісткові балки, які знаходились на деякій відстані від місця сформованого дефекту були на стадії резорбції. У випадку ж його заміщення гранулами ГТлКг-2 сформувався кістково-керамічний регенерат, тобто проміжки між гранулами заповнились кістковою тканиною. Отримані результати дають підставу вважати що ГТлКг-2 сприяє формуванню кісткової тканини за рахунок своїх остеоінтеграційних і остеоіндуктивних властивостей.

Ключові слова: репаративний остеогенез, остеоінтеграція, остеоцити, остеобласти, гідроксиапатитний композит з β-трикальційфосфатом, легований кремнієм.

1. Рубленко С.В., Єрошенко О.В. Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин в умовах міської клініки. Вісник Сумського НАУ. Суми. 2012. Вип. 1 (30).
С. 150–154.

2. Семеняк С.А., Рубленко С.В, Данилейко Ю.М.  Структура переломів кісток у собак в умовах мегаполісу.  Вісник Білоцерків. нац. аграр. ун-ту. Біла Церква.  2014. Вип. 13 (108). С. 218-223.

3. Пустовіт Р.В., Данилейко Ю.М., Рубленко М.В. Моніторинг хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин ДЛВМ у Київському районі м. Одеси за 2003–2005 роки.  Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун–ту.  Біла Церква.  2006.  Вип. 36.  С. 132–137.

4. Телятніков А.В. Поширення переломів кісток у собак. Науковий вісник ветеринарної медицини: зб. наук. праць.  Біла Церква.  2013.  Вип. 11 (101).  С. 149–153.

5. Пустовіт Р.В. Характеристика переломів трубчастих кісток у дрібних домашніх тварин. Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун–ту.  Біла Церква.  2007.  Вип. 44.  С. 124–127.

6. Appendicular fracture repair in dogs using the locking compression plate system: 47 cases / P.J. Haaland et al. // Vet. Comp. Orthop Traumatol. 2009.  Vol. 4. Р. 309-315.

7. Nandi SK, Ghosh SK, Kundu B, De DK.  Evaluation of new porous β-tri-calcium phos­phate ceramic as bone substitute in goat model. Small Ruminant Res.  2008.  Vol. 75. P. 144-153.

8. Oryan A., Alidadi S., Bigham-Sadegh A., Meiman­di-Parizi A. Chitosan/gelatin/platelet gel enriched by a combination of hydroxyapatite and beta-tri­calcium phosphate in healing of a radial bone de­fect model in rat. Int J Biol Macromol.  2017, Vol. 101,  P. 630–637.

9. Podaropoulos L. Bone regeneration using b-tricalcium phosphate in a calcium sulfate matrix.  Implantol.  2009, 
Vol. 35,  P. 28–36.

10. Oryan A, Alidadi S, Moshiri A, Maffulli N. Bone regenerative medicine: classic options, novel strategies, and future directions.  J. Orthop Surg Res.  2014,  Vol. 9. (1),  P. 29-36.

11. Keating J. Substitutes for autologous bone graft in orthopaedic trauma. J Bone Joint Surg Br. 2001,  Vol. 83-B, P. 3–8.

12. Fukui N., Sato T., Kuboki Y., Aoki H. Bone tissue reaction of nanohydroxyapatite collagen composite at the early stage of implantation. Biomed Eng Mater.  2008.  Vol. 18 (1).  P. 25-33.

13. Chim H. Biomaterials in craniofacial surgery: experimental studies and clinical application. Craniofac. Surg.  2009. Vol. 20 (1).  P. 29–33.

14. Cheng L.J., Yu T., Shi Z. Osteoinduction Mechanism of Calcium Phosphate Biomaterials In Vivo: A Review. JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING.  2017.  Vol. 7. Р. 911–918.

15. Porous silicon matrix for applications in biology. / Angelescu A. et al.  Rev. Adv. Sci.  2003.  Vol. 5.
P. 440–449.

16. Effects of platelet-rich plasma and carbonated hydroxyapatite combination on cranial defect Bone Regeneration: An animal study / Maximillian C. O. et al.  Wound Medicine.  2018.  Vol. 21.  Р. 12-15.

17. In vivo response of porous hydroxyapatite and β‐tricalcium phosphate prepared by aqueous solution combustion method and comparison with bioglass scaffolds / S.K. Ghosh, S.K. et al. J. Biomed Mater Res B. Appl Bio-mater.  2008.  Vol. 86.  P. 217-227.

18. Lee D.S.,  Pai Y., Chang S., Kim D. Microstructure, physical properties, and bone regeneration efect of the nano sized β-tricalcium phosphate granules. Mater. Sci. Eng.  2016.  Vol. 58.  P. 971–976.

19. Dorozhkin S. V. Calcium orthophosphate-containing biocomposites and hybrid biomaterials for biomedical applications. Journal of Functional Biomaterials.  2015.  Vol. 6.  P. 708–832.

20. Regulation of immune response by bioactive ions released from silicate bioceramics for bone regeneration.  Huang Y. et al. Acta Biomaterialia. 2017.  Vol. 3. P. 48–57.

 21. Наноматеріали медичного призначення / Уварова І.В. та ін.  за ред. В.В. Скорохода.  К.: Наук. Думка,  2014.  416 с.

22. Використання композитних матеріалів за переломів трубчастих кісток у тварин / М.В. Рубленко  та ін.  Біла Церква,  2015. 86 с.

23. The roles of ions on bone regeneration / E. O’Neill et al.  Drug discovery today.  2018. Vol. 23 (4).  P. 879–890.

ДолученняРозмір
PDF icon visnyk_vet-2-2018-rublenko_44-53.pdf1.63 МБ