Ви є тут

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ КРОЛІВ ЗА ПАСАЛУРОЗУ ТА ПСОРОПТОЗУ

Псороптоз і пасалуроз у кролів за утримання їх у антисанітарних умовах часто набуває масового прояву. Для підвищення ефективності лікування кролів доцільно застосовувати комбіновані препарати на основі діючих речовин з різними механізмами впливу на паразитів. Кролям першої дослідної групи застосували обробку спреєм із акарицидними властивостями гас+гліцерин (1:1) тричі з інтервалом 5 діб. Обприскування внутрішньої поверхні вух проводили після механічної очистки марлевими тампонами, змоченими у розчині йод+гліцерин (1:4). Для знищення гельмінтів застосували Бровадазол-плюс (у дозі 5 г/10 кг маси тіла), орально з кормом, одноразово. Для тварин другої дослідної групи був обраний гельмінтоакарицид Бровермектин 2 %, його застосували орально в дозі 1 мл/50 кг маси тіла, розділеній на 5 діб регулярного застосування. Механічну обробку вух хлоргексидином біглюконатом проводили аналогічно до кролів першої групи двічі на добу протягом 10 діб. У день обробки хворим кролям другої групи вводили Дексакел 0,2 % (KELAN.V., Бельгія) внyтрішньомʼязово y дозі 0,1/1кг маси тіла, із метою покращення загального станy тварин.

За суміщеної інвазії (коростяні кліщі та нематоди) кролям доцільно застосовувати препарати на основі івермектину (в нашому досліді – Бровермектин 2 % у дозі 1 мл/50 кг, яку розділяли на 5 частин і щодня розводили одну частину в 1/2 добової норми води). У випадку необхідності лікування лише псороптозу можна скористатися розчином гасу на гліцерині (1:1) у формі спрею.

Обов’язковою умовою ефективної терапії псороптозу є регулярна механічна очистка уражених вух від гнійно-паразитарного ексудату або розчином йод + гліцерин (1:4), або хлоргексидином біглюконатом 0,05 %. Доречним є застосyвання Дексакелу 02 (одноразово, внyтрішньомʼязово y дозі 0,1/1 кг маси тіла) із метою покращення загального станy тварини.

Використання Бровадазолу-плюс (одноразово із кормом, в дозі 5 г/10 кг маси тіла) не забезпечило 100 % знищення Passalurus ambiquus, але завдяки малому періоду каренції (лише 7 діб) за необхідності може бути застосований відгодівельним кролям у останні 2 тижні перед забоєм. На противагу, період каренції Бровермектину 2 % становить мінімум 24 доби.

Ключові слова: кролі, псороптоз, пасалуроз, бровермектин, акарицидна ефективність, Дексакел 02.

 

doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-66-74

1. Concurrent infestation of Notoedres, Sarcoptic and Psoropticacariosis in rabbit and its management/ P.N. Panigrahi et al. J Parasit Dis. 2016. Vol. 40. P. 1091–1093. Doi: https://doi.org/10.1007/s12639-014-0631-3

2. Hernandez A. D., Boag B., Neilson R., Forrester N. L. Variable changes in nematode infection prevalence and intensity after Rabbit Haemorrhagic Disease Virus emerged in wild rabbits in Scotland and New Zealand. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. 2018. Vol. 7. Issue 2. P. 187–195. Doi: https://doi.org/10.1016/ j.ijppaw.2018.05.002

3. 10-year parasitological examination results (2003 to 2012) of faecal samples from horses, ruminants, pigs, dogs, cats, rabbits and hedgehogs/ K. Raue et al. Parasitol Res. 2017. Vol. 116. 3315 p. Doi:https://doi.org/10.1007/s00436-017-5646-0

4. Ilić T., Stepanović P., Nenadović K., Dimitrijević S. Improving agricultural production of domestic rabbits in Serbia by follow-up study of their parasitic infections. Iran J Vet Res. 2018. Vol. 19. No. 4. P. 290–297.

5. Mäkitaipale J., Karvinen I., Virtala A.-M. K., Näreaho A. Prevalence of intestinal parasites and risk factor analysis for Eimeria infections in Finnish pet rabbits. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports. 2017. Vol. 9. P. 34–40. Doi:https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2017.04.005

6. Боровина Е. Г. Морфологические особенности клещей Рsoroptes cuniculi и эффективность акарицида феноксифен при экспериментальном псороптозе кроликов: дисс. ... канд. вет. наук: 03.02.11. Москва, 2011. 151 с.

7. Сase of atypical psoroptic mange in a domestic rabbit/ C. A. Bulliot et al. Journal of Exotic Pet Medicine. 2013. Vol. 22. № 4. P. 400–404.

8. Клименко О. С. Поширення та сезонно-вікова динаміка псороптозу кролів у приватних господарствах Полтавської області. International scientific and practical conference world science. 2015. Том 2. № 2(2). С. 87–89.

9. The acaricidal activity and mechanism of eugenol on Psoroptes cuniculi/ W. Ma et al. Veterinary Parasitology. 2019. Vol. 266. P. 56–62. Doi: https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2018.12.012

10. Шевченко А. А., Шевченко Л. В. Болезни кроликов. Москва: Аквариум Принт, 2010. 224 с.

11. Сорока Н. М., Береговець І. А. Особливостi епізоотології псороптозу кролiв в умовах приватних господарств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів i природокористування України. 2011. Вип. 167. ч. 1. С. 111–113.

12. Береговець I. А., Пономар С. I., Пашкевич I. Ю. Вплив збудників акарозів на організм кролiв. Науковий вісник Національного університету біоресурсів i природокористування України. 2014. Вип. 201. ч. 1. С. 9–14.

13. Sequence variability in four mitochondrial genes among rabbit pinworm (Passalurus ambiguus) isolates from different localities in China/ L. Sheng et al. Mitochondrial DNA. 2015. Vol. 26. Issue 4. P. 501–504. Doi: https://doi.org/10.3109/19401736.2013.855898

14. The complete mitochondrial genome of rabbit pinworm Passalurus ambiguus: genome characterization and phylogenetic analysis/ G. H.  Liu et al. Parasitol Res. 2016. Vol. 115. 423 p. Doi:https://doi.org/10.1007/s00436-015-4778-3

15. Marhoon I. A., Mattar K. Th., Mohammad F. I. Parasitic Infection in Wild Rabbits Oryctolagus Cuniculus. Eurasian Journal of Analytical Chemistry. 2018. Vol. 13. Issue 5.  55 p . Doi:https://doi.org/10.29333/ejac/95252

16. Kurade N. P. Effect of ivermectin against ear mange mite (Psoroptes cuniculi) in naturally infested rabbits. World Rabbit Science. 1996. № 4 (1). P. 25-27.

17. Gupta A. R. Therapeutic Management of Psoroptes Cuniculi Infestations in Rabbit with Ivermectin. International Journal of Livestock Research. 2014. № 3. P. 28-29.

18. The Alice – "Follow the White Rabbit" – parasites of farm rabbits based on coproscopy/ S. Kornas et al. Annals of Parasitology. 2015. Vol. 61. No. 4. P. 257–261. Doi:https://doi.org/10.17420/ap6104.16

19. Prevalence, Morphological and Molecular Phylogenetic Analyses of the Rabbit Pinworm, Passalurus ambiguous Rudolphi 1819, in the Domestic Rabbits Oryctolagus cuniculus/ R. Abdel-Gaber et al. Acta Parasit. 2019. P. 1–15. Doi:https://doi.org/10.2478/s11686-019-00047-7

20. Toxicity of Stigmasterol Isolated from Crofton Weed, Eupatorium adenophorum Spreng. Against a Rabbit Ear Mite, Psoroptes cuniculi/ X. Nong et al.  Pakistan Journal of Zoology. 2017. Vol. 49. Issue 4. P. 1197–1200. Doi:https://doi.org/10.17582/journal.pjz/2017.49.4.1197.1200

21. Acaricidal activity and enzyme inhibitory activity of active compounds of essential oils against Psoroptes cuniculi/ X.F. Shang et al. Veterinary Parasitology. 2019. Vol. 267. P. 54–59. Doi:https://doi.org/10.1016/ j.vetpar.2019.01.013

22. Therapeutic use of Bacillus thuringiensis in the treatment of psoroptic mange in naturally infested New Zealand rabbits/ E. Dunstand-Guzmán et al. Veterinary Parasitology. 2017. Vol. 238. P. 24–29. Doi:https://doi.org/ 10.1016/j.vetpar. 2017.03.011

23. Бахур Т. І., Побережець С. П. Зміни гематологічних показників у котів за нотоедрозу та внаслідок лікування різними способами. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. 2016. Т. 18. № 2 (66). С. 3–7. https://doi.org/10.15421/nvlvet6601

24. Speight C. Endo and ectoparasites in rabbits. The Veterinary Nurse. 2019. Vol. 10. No. 2. Doi: https://doi.org/10.12968/vetn.2019.10.2.78

25. A trial of doramectin injection and ivermectin spot-on for treatment of rabbits artificially infested with the ear mite “Psoroptes cuniculi”/ N.M. Elhawary et al. Polish journal of veterinary sciences. 2017. Vol. 20. No. 3. P. 521–525. Doi:https://doi.org/10.1515/pjvs-2017-0063

26. Pandey V. S. Effect of ivermectin on the ear mange mite, Psoroptes cuniculi, of rabbits. Br. Vet. J. 1989. No 145 (1). Р. 54-56.

27. Curtis S. K. Use of ivermectin for treatment of ear mite infestation in rabbits. J. Am. Vet. Med. Assoc. 1990. No 196 (7). Р. 1139-1140.

28. Kurade N. P. Effect of ivermectin against ear mange mite (Psoroptes cuniculi) in naturally infested rabbits. World Rabbit Science. 1996. No 4 (1). P. 25-27.

29. Bowman D. Effect of ivermectin on the control of ear mites (Psoroptes cuniculi) in naturally infested rabbits. Am. J. Vet. Res. 1992. No 53 (1). Р. 105-109.

30. A single subcutaneous administration of a sustained-release ivermectin suspension eliminates Psoroptes cuniculi infection in a rabbit farm/ M. Lu et al. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2018. Vol. 44. No 12. P. 2000–2004. Doi:https://doi.org/10.1080/03639045.2018.1506474

31. Acaricidal effect and histological damage induced by Bacillus thuringiensis protein extracts on the mite Psoroptes cuniculi/ E. Dunstand-Guzmán et al.  Parasites & Vectors. 2015. Vol. 8. P. 285–293. Doi:https://doi.org/10.1186/s13071-015-0890-6

32. Acaricidal activity of oregano oil and its major component, carvacrol, thymol and p-cymene against Psoroptes cuniculi in vitro and in vivo/ X. Shang et al. Veterinary Parasitology. 2016. Vol. 226. P. 93–96. Doi:https://doi.org/ 10.1016/j.vetpar.2016.07.001

ДолученняРозмір
PDF icon feshenko_1_2019.pdf6.88 МБ