Ви є тут

Поширеність випадіння прямої кишки в поросят за наявності в комбікормах мікотоксинів

Випадіння прямої кишки в поросят та свиноматок досить часто зустрічається у промислових господарствах. Найбільш поширена ця патологія серед свиней у віці 77–98 діб (36,4 %). За даними літератури, наявна низка різних чинників, що розглядаються як причинні, однак патогенез випадіння прямої кишки в поросят на відгодівлі до кінця не встановлено. У звʼязку з цим на підприємстві ПП «Світанок» було проведено дослідження поросят гібрида DYL, віком 78–125 діб, із випадінням прямої кишки, що одержували комбікорм ПКС-4 (Гроувер), в якому мікотоксини не перевищували їх максимально допустимий вміст. Для нейтралізації токсинів було застосовано адсорбент INTox (виробник «Новакорм») у кількості 2 кг/т комбікорму. Поросят утримували у групових станках по 30 голів. Напування та годівлю тварин забезпечували цілодобово автоматизованою системою напувалок і годівниць. Дослід тривав 47 діб. Після закінчення експерименту було проаналізовано кількість випадків випадіння прямої кишки, проведено клінічне обстеження тварин та дослідження сироватки крові тварин на вміст мікотоксинів. Проби крові відбирали з краніальної порожнистої вени, сироватку крові одержували методом центрифугування. У сироватці крові визначали наявність зеараленону, α-зеараленону, β-зеараленону, ДОН (дезоксиніваленолу, вомітоксину), афлатоксину В. Встановлено, що в ПП «Світанок» випадіння прямої кишки спостерігалось у поросят 2–6-місячного віку у 0,4 % від усього поголів’я, частіше навесні (0,23 % поросят), найменшу кількість випадків реєстрували влітку (0,03 %); стать, кашель і діарея не впливали на розвиток цієї патології. Дослідження проводили на двох групах поросят: одну годували комбікормом без сорбенту, іншу – комбікормом, до якого додавали сорбент. Під час дослідження сироватки крові поросят щодо наявності мікотоксинів (на тлі застосування адсорбента та без нього) було встановлено, що в усіх зразках сироватки відсутній дезоксиніваленол, а вміст афлатоксину В1, зеараленону та α-зеараленону не перевищував межі норми. Однак, за відсутності адсорбенту в комбікормі встановлено підвищену концентрацію β-зеараленону, яка коливалась у межах від 3,98 до 5,28 нг/мл, тобто перевищувала в усіх випадках значення норми (до 3,0 нг/мл). За застосування адсорбенту, який додавали до комбікорму, концентрація β-зеараленону в сироватці крові тварин була в межах норми, а відсоток поросят із пролапсом прямої кишки знизився із 0,85 до 0,45 %.

Ключові слова: свині, інтоксикація, адсорбент INTox, пролапс, β-зеараленон, сироватка крові.

 1. Rectalprolapse (prolapsusrecti) inswineas a stillopenproblem/W. Grudzień et al. Publisher uwm olsztyn. 2018. Vol. 33. No. 2. P. 341–348. ref.31. URL:uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/ files/issues/articles/11-grudzien_dzikowski.pdf
 2. Лычагин Е.А., Борисов И.В., Хон Ф. К. Хирургическая помощь при выпадении прямой кишки у поросят. Достижения и перспективы научно-инновационного развития АПК. 2020. С. 499–502. URL:www.elibrary.ru/download/elibrary_43058586_98836495.pdf
 3. Смагулова З. А., Токарева Е. А. Пролапс прямой кишки у поросят. Электронный научный журнал. 2016. № 12–1. С. 66–68. URL:www.elibrary.ru/download/elibrary_27664401_10342 996.pdf
 4. Этиология и оперативное лечение выпадения прямой кишки у свиней / Б. К. Ильясов и др. Научные труды ЮКГУ им. М. Ауэзова. 2016. № 2(37). С. 100–101. URL:www.elibrary.ru /download/elibrary_42212605_64030434. pdf
 5. Gardner I., Hird D. W., Franti C. E., Glenn J. Patterns and determinants of rectal prolapse in a herd of pigs. The Veterinary record. 1988. 123(9). P. 222–225. DOI:10.1136/vr.123.9.222
 6. Determinants of rectal prolapse in Specific Pathogen Free piglets [Conference poster]/F. Paboeuf et al. Journées de la Recherche Porcine en France. 2014. 46. P. 171–172. URL:www.journees-recherche-porcine.com/texte/2014/ sante/7SP2.pdf
 7. Application of a score for evaluation of pain, distress and discomfort in pigs with lameness and prolapses: correlation with saliva biomarkers and severity of the disease/ M.D. Contreras-Aguilar et al. Research in veterinary science. 2019. 126. P. 155–163. DOI:10.1016/j.rvsc.2019.08.004
 8. Усенко В. В., Литвинов Р. Д., Луговая А. В. Проблема пролапса прямой кишки у молодняка свиней АО "Агрохолдинг" Кубань". Пути реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. 2018. С. 725–728. URL:www. elibrary.ru/download/elibrary_34910743_75307900.pdf
 9. Tkaczyk A., Jedziniak P. Mycotoxin Biomarkers in Pigs-Current State of Knowledge and Analytics. Toxins. 2021. Т. 13. № 8. 586 p. DOI:10.3390/toxins13080586
 10. Co-occurrence of DON and emerging mycotoxins in worldwide finished pig feed and their combined toxicity in intestinal cells/A. K. Khoshal et al. Toxins. 2019. Т. 11. № 12. 727 p. DOI:10.3390/ toxins11120727
 11. Дворская Ю. Микотоксины опасны для свиней. Тваринництво України. 2008. № 5. С. 14–15. URL:ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/5798/1/VXDZA_2010_21_1_276-282.pdf
 12. Neme K., Mohammed A. Mycotoxin occurrence in grains and the role of postharvest management as a mitigation strategies. A review. Food Control. 2017. 78. P. 412–425. DOI:10.1016/j.foodcont. 2017.03.012
 13. Глазунова Л. А., Малюк Л. Е., Глазунов Ю. В. Мониторинг содержания токсина зеараленон в кормах для свиней. Современные научно–практические решения в АПК. 2017. С. 202–208. URL:www.elibrary.ru/download/elibrary_32527619_83804452.pdf
 14. Agag B. I. Mycotoxins in foods and feeds: 1-aflatoxins. Ass. Univ. Bull. Environ. Res. 2004. Vol. 7. № 1. С. 173–205. DOI:10.21608/auber.2004.150623
 15. European Food Safety Authority (EFSA). Scientific Opinion on the risks for human and animal health related to the presence of modified forms of certain mycotoxins in food and feed. EFSA J. 2014. 12. 3916 p. DOI:10.2903/j.efsa.2014.3916
 16. Patience J. F., Gould S., Acosta J. Just how much mycotoxin can a pig handle? National Hog Farmer. 2019. P. 1–4. URL:lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1772&context=ans_pubs
 17. Schelstraete W., Devreese M., Croubels S. Comparative toxicokinetics of Fusarium mycotoxins in pigs and humans. Food and Chemical Toxicology. 2020. Vol. 137. 111140 p. DOI:10.1016/j. fct.2020.111140
 18. Bryden W.L. Mycotoxin contamination of the feed supply chain: Implications for animal productivity and feed security. Anim. Feed Sci. Technol. 2012. 173. P. 134–158. DOI:10.1016/j. anifeedsci.2011.12.014
 19. Хвороби свиней: навч. посіб. для аграр. вищ. навч. закл. /В.І. Левченко та ін. Біла Церква, 2005. 167 с. URL:rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/512/1/Hvoroby_svynej.pdf
 20. Порівняльна оцінка різних методів взяття крові у свиней/Д.В. Кібкало та ін. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2015. Вип. 31. Ч. 2. С. 16–20. URL:repository.hdzva. edu.ua/bitstream/repoHDZVA/56/ 1/Kibkalo_blood_selection.pdf
 21. Ветеринарна клінічна біохімія/В.І. Левченко та ін.; за ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. Біла Церква, 2002. 400 с. URL:rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/442/1/Veterynarna_klinichna_ biohimija_pidruchnyk.pdf
 22. Constrictura rectal encerdosnecropsiadosen una granja de ciclo complete en confinamiento. Consideraciones sobre su prevalencia, hallazgos anatomopatológicos y etiopatogenia/C.J. Perfumo et al. Archivos de medicina veterinaria. 2002. Vol. 34. № 2. P. 245–252. DOI:10.4067/S0301-732X200 2000200010.
 23. Gambacorta L., Olsen M., Solfrizzo M. Pig urinary concentration of mycotoxins and metabolites reflects regional differences, mycotoxin intake and feed contaminations. Toxins. 2019. Vol. 11. No. 7. 378 p. DOI: 10.3390/toxins11070378
ДолученняРозмір
PDF icon boyko_2_2021.pdf439.26 КБ