Ви є тут

Поширення та діагностика ретровірусних інфекцій котів

Ретровіруси, вірус імунодефіциту та вірус лейкемії котів зумовлюють хвороби, які мають широкий спектр клінічних проявів і форм перебігу інфекцій. Ретроспективний аналіз даних за останні три роки у досліджуваних лікарнях показав, що інфікування котів ретровірусами становить 32,6 % для ВЛК та 13,6 % для ВІК від кількості досліджених тварин. Такі високі показники вказують на те, що у третини котів, яким встановлюють підозру на інфікування ретровірусними інфекціями, інфекційний статус підтверджується ІХА методом. Насамперед це тварини з групи ризику, які мають вільний вигул. Вчасне виявлення таких тварин спеціалістом ветеринарної медицини важливе для ефективного лікування та недопущення розповсюдження інфекції. Нами було проведено адаптацію алгоритму діагностики ретровірусних інфекцій котів до вітчизняних умов та розроблено практичні рекомендації лікарям ветеринарної медицини щодо ефективного вибору лабораторних методів діагностики ретровірусних інфекцій. Встановлено, що у клініках первинне дослідження зразків цільної крові котів проводили за допомогою комерційних серологічних тест-систем VetExpert FIVAb+FeLVAg. Після отриманих результатів першого ступеня дослідження проводили апробацію протоколу вкладеної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Виділення ДНК проводили за допомогою набору IndiSpin Pathogen Kit. У дослідженні були використані ПЛР мікс OneTaq® 2X Master Mix with Standard Buffer та специфічні олігонуклеотиди. У 100 % досліджуваних зразках крові було виявлено провірусне ДНК до відповідних збудників ВІК та ВЛК. У всіх тварин, яким на першому етапі діагностики поставили попередній діагноз інфікування ВІК та ВЛК, було виявлено провірусне ДНК і підтверджено діагноз на другому етапі діагностики. Використання методу вкладеної ПЛР значно збільшує чутливість і специфічність дослідження. Перший етап діагностики дозволяє спеціалісту ветеринарної медицини визначити інфекційний статус тварини, на основі чого обрати стратегію лікування та недопущення передачі збудника. Другий етап діагностики дозволяє уточнити попередній діагноз і встановити форму перебігу інфекції. Наявність чіткого і зрозумілого алгоритму діагностики необхідно для ефективного контролю ВІК та ВЛК.

Ключові слова: полімеразна ланцюгова реакція, PCR, вірусна лейкемія котів, FeLV, вірус імунодефіциту котів, FIV, молекулярна діагностика, алгоритми діагностики.

 1. Ludwick K., Clymer J. W. Comparative meta-analysis of feline leukemia virus and feline immunodeficiency virus seroprevalence correlated with GDP per capita around the globe. Research in Veterinary Science. 2019. Vol. 125. P. 89–93. DOI:10.1016/j. rvsc.2019.05.013
 2. Demkin V. V., Kazakov A. A. Prevalence of hemotropic mycoplasmas and coinfection with feline leukemia virus and feline immunodeficiency virus in cats in the Moscow region, Russia. Preventive Veterinary Medicine. 2021. Vol. 190. 105339 p. DOI:10.1016/j.prevetmed.2021.105339
 3. Muz D. The molecular and serological investigation of Feline immunodeficiency virus and Feline leukemia virus in stray cats of Western Turkey. 2021. 9 p.
 4. Інфекційні хвороби котів/ О.Є. Галатюк та ін. Житомир, 2016. 132 c. URL: dspace.pdaa.edu. ua:8080/xmlui/handle/123456789/3035
 5. Clinical and Molecular Features of Feline Foamy Virus and Feline Leukemia Virus Co-Infection in Naturally-Infected Cats /L. T. F. Cavalcante et al. 2018. 22 p. DOI:10.3390/v10120702
 6. Clinical and Hematological Follow-Up of LongTerm Oral Therapy with Type-I Interferon in Cats Naturally Infected with Feline Leukemia Virus or Feline Immunodeficiency Virus/ E. Gomez-Lucia et al. Animals. 2020. Vol. 10, no. 9. 1464 p. DOI:10.3390/ ani10091464
 7. Зоська П. Б., Лавріненко І. В. Діагностика та профілактика вірусу імунодефіциту котів (FIV). Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин» (20–21 жовтня 2021 року). Полтава, 2021. С. 181–182.
 8. Evaluation of a quantitative enzyme-linked immunosorbent assay for feline leukemia virus p27 antigen and comparison to proviral DNA loads by real-time polymerase chain reaction/ M. J. Beall et al. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 2019. Vol. 67. 101348 p. DOI:10.1016/j.cimid.2019.101348
 9. Hofmann-Lehmann R., Hartmann K. Feline leukaemia virus infection: A practical approach to diagnosis. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2020. Vol. 22, no. 9. P. 831–846. DOI:10.1177/1098612X20941785
 10. Tompkins M. B., Tompkins W. A. Lentivirus-induced immune dysregulation. Veterinary Immunology and Immunopathology. 2008. Vol. 123. no. 1–2. Р. 45–55. DOI:10.1016/j.vetimm.2008.01.011
 11. 2020 AAFP Feline Retrovirus Testing and Management Guidelines/ S. Little et al. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2020. Vol. 22, no. 1. P. 5–30. DOI:10.1177/1098612X19895940
 12. Long-term impact on a closed household of pet cats of natural infection with feline coronavirus, feline leukaemia virus and feline immunodeficiency virus/ D.D. Addie et al. Veterinary Record. 2000. Vol. 146, no. 15. P. 419–424. DOI:10.1136/vr.146.15.419
 13. Hartmann K., Hofmann-Lehmann R. What’s New in Feline Leukemia Virus Infection. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. 2020. Vol. 50, no. 5. P. 1013–1036. DOI:10.1016/j. cvsm.2020.05.006
 14. Lloret A. The Process of Evidence-Based Medicine. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2009. Vol. 11, no. 7. P. 529–529. DOI:10.1016/j. jfms.2009.05.001
 15. Flynn J. N., Hanlon L., Jarrett O. Feline leukaemia virus: protective immunity is mediated by virus-specific cytotoxic T lymphocytes. 2000. 6 p.
 16. Seroprevalences of feline leukemia virus and feline immunodeficiency virus in cats with abscesses or bite wounds and rate of veterinarian compliance with current guidelines for retrovirus testing / C. E. Goldkamp et al. Journal of the American Veterinary Medical Association. 2008. Vol. 232, no. 8. P. 1152–1158. DOI:10.2460/javma.232.8.1152
 17. Vaccination against the feline leukaemia virus: Outcome and response categories and long-term follow-up/ R. Hofmann-Lehmann et al. 2007. 9 p. DOI:10.1016/j.vaccine.2006.12.022
 18. Rapid and sensitive insulated isothermal PCR for point-of-need feline leukaemia virus detection / R.P. Wilkes et al. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2017. 8 p. DOI:10.1177/ 1098612X17712847
 19. Chiu E., Hoover E., VandeWoude S. A Retrospective Examination of Feline Leukemia Subgroup Characterization: Viral Interference Assays to Deep Sequencing. Viruses. 2018. Vol. 10, no. 1. 29 p. DOI:10.3390/v10010029
 20. Viral diagnostic criteria for Feline immunodeficiency virus and Feline leukemia virus infections in domestic cats from Buenos Aires, Argentina/ S. Galdo Novo et al. Revista Argentina de Microbiología. 2016. Vol. 48, no. 4. P. 293–297. DOI:10.1016/j. ram.2016.07.003
ДолученняРозмір
PDF icon dovgenko_1_2022.pdf909.17 КБ