Ви є тут

Рентгенологічна та патохімічна характеристика остеопорозного процесу в кролів

Серед тварин-компаньйонів досить поширеною є різноманітна кістково-суглобова патологія, вагомим чинником ризику якої є порушення кісткового метаболізму. Представлені результати рентгенологічних та біохімічних показників крові за індукції остеопорозу кролів. Мета роботи – визначення рентгенологічних та патохімічних критеріїв в динаміці остеопорозного процесу на моделі кролів. Було сформовано дослідну (n=18) та контрольну (n=9) групи тварин. Експериментальний остеопороз у кролів дослідної групи зумовлювали введенням 0,4 % розчину дексаметазону (4 мг/мл) (KRKA, Словенія) протягом 21-ої доби у дозі 1,2 мг/кг маси тіла 1 раз/добу. Контрольним тваринам інʼєктували фізіологічний розчин. Проби крові для біохімічних досліджень відбирали до індукції остеопорозу та на 7-, 14-, 21-у добу. У сироватці крові визначали рівень загального кальцію (Са) та фосфору (Р), активність загальної лужної фосфатази (ЗЛФ) та її кісткового ізоферменту (КіЛФ), тартратрезистентної кислої фосфатази (ТрКФ). Вимірювання проводили спектрофотометром Stat Fax 4500. Рентгенологічні дослідження проводили на рентгенапараті РУМ-20 до індукції остеопорозу та на 7-, 14-, 21-у добу дослідження. На 14-у добу дослідження окремі ділянки губчастої речовини проксимального епіфіза стегнової кістки мають вигляд великопетлистого рисунка внаслідок розсмоктування окремих кісткових балок. Також характерне розширення кістково-мозкового каналу внаслідок резорбції кістки, стоншення та підкреслення країв кортикального шару. На 21-у добу спостерігали характерні для остеопорозу зміни ‒ низька інтенсивність рентгенконтрастної тіні кістки, значне розрідження кісткової структури. Рентгенографічно встановлені зміни кісткової тканини корелюють з біохімічними показниками крові кролів. На 21-у добу індукції остеопорозу в дослідних тварин рівень загального Са зменшився в 2,1 раза (р<0,001), а неорганічного Р збільшився в 1,8 раза (р<0,001), порівняно з нормою та тваринами контрольної групи. Рівень ЗЛФ та КіЛФ на 21-у добу досліджень перевищував показники клінічно здорових та контрольних тварин в 1,1 раза (р<0,001). Активність ТРкФ динамічно підвищувалась і на 14-у добу становила 30,7±0,36 од./л, що у 1,1 раза (р<0,001) вище за її рівень у клінічно здорових тварин, а на 21-у добу ‒ 1,2 раза (р<0,001), відповідно. Кортикостероїдна модель остеопорозу зумовлює прояв його рентгенологічних ознак на 14-у добу після індукції, що супроводжується гіпокальціємією, гіперфосфатемією із зменшенням величини Са:Р та підвищенням активності лужної та тартратрезистентної кислої фосфатаз. Повна патохімічна фаза остеопорозу настає на 21-у добу, що проявляється достовірним зменшенням співвідношення фосфатаз.

Ключові слова: вторинний остеопороз, переломи кісток, кортикостероїди, дексаметазон, компактна і губчаста кісткова тканина, кролі.

 1. Пустовіт Р.В., Данилейко Ю.М., Рубленко М.В. Моніторинг хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин ДЛВМ у Київському районі м. Одеси за 2003–2005 роки. Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Біла Церква, 2006. Вип. 36. С. 132–137.
 2. Використання композитних матеріалів за переломів трубчастих кісток у тварин / М.В. Рубленко та ін. Біла Церква, 2015. 86 с.
 3. Телятніков А.В. Поширення переломів кісток у собак. Науковий вісник ветеринарної медицини: зб. наук. праць. Біла Церква, 2013. Вип. 11 (101). С. 149–153.
 4. Рубленко С.В., Єрошенко О.В. Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин в умовах міської клініки. Вісник Сумського НАУ. Суми, 2012. Вип. 1 (30). С. 150–154.
 5. Schachner E., Lopez M. Diagnosis, prevention, and management of canine hip dysplasia: a review. Vet Med (Auckl). 2015. С. 181‒192. DOI:10.2147/ VMRR.S53266
 6. Spontaneous and bilateral necrosis of the femoral head in a young experimental beagle dog/ К. Kobayashi et al. Journal of toxicologic pathology. 2015. Vol. 28. 2. P. 121–4. DOI:10.1293/tox.2014-0060
 7. Rychel J.K. Diagnosis and treatment of osteoarthritis. Top Companion Anim Med. 2010. 25(1). P. 20–5. DOI:10.1053/j.tcam.2009.10.005.
 8. Dmitrijev V., Khomyn N.M. Frequency of occurrence and peculiarities of bones fracture of the peripheral skeleton in dogs. Scientific Messenger LNUVMB. 2017. 19(82). P. 180–183.
 9. Хомин Н. М., Мисак А. Р., Дмитрієв В. С. Моніторинг переломів кісток у собак. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2015. Т. 17. № 2 (62). C. 259–264.
 10. Сухонос В.П., Кисельов І.Г. Моніторинг травматизму дрібних домашніх тварин в умовах міста. Вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. 2013. Т. 15. № 3. С. 329–332.
 11. Won S., Chung W.J., Yoon J. Clinical application of quantitative computed tomography in osteogenesis imperfecta-suspected cat. J Vet Sci. 2017. Vol. 18(3). P. 415–417. DOI:10.4142/jvs.2017.18.3.415.
 12. Sartoris D.J., Resnick D. Dual-energy radiographic absorptiometry for bone densitometry: current status and perspective. AJR Am J Roentgenol. 1989. Vol. 152. P. 241–246.
 13. Giannoudis P., Tzioupis C., Almalki T., Buckley R. Fracture healing in osteoporotic fractures: Is it really different?: A basic science perspective, Injury. Vol. 38. Issue 1. Supplement, 2007. P. 90–99. ISSN 0020-1383, DOI:10.1016/j.injury.2007.02.014
 14. Проблеми остеопорозу /за ред. проф. Ковальчука Л.Я. Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. 446 с.
 15. Osteoporosis influences the middle and late periods of fracture healing in a rat osteoporotic model/ J.W. Wang et al. Chin. J. Traumatol. 2005. No. 8. P. 111‒116.
 16. The laboratory rat as an animal model for osteoporosis research/ P.P. Lelovas et al. Comp Med. 2008. Vol. 58(5). P. 424‒430.
 17. Turner R.T. Mice, estrogen, and postmenopausal osteoporosis. J Bone Miner Res. 1999. Vol. 14. P. 187–91.
 18. Bradley A., Hasty P., Davis A., Ramirez-Solis R. Modifying the mouse: design and desire. Biotechnology (N Y). 1992. Vol. 10. P. 534–9.
 19. Oheim R., Schinke T., Amling M., Pogoda P. Can we induce osteoporosis in animals comparable to the human situation? Injury. 2016. Vol. 47 Suppl 1. P. 3–9. DOI:10.1016/S0020-1383(16)30002-X.
 20. Egermann M., Goldhahn J., Schneider E. Animal models for fracture treatment in osteoporosis. Osteoporos Int. 2005. Vol. 16. P. 129–138. DOI:10.1007/s00198-005-1859-7
 21. Cortet B. Bone repair in osteoporotic bone: postmenopausal and cortisoneinduced osteoporosis. Osteoporos Int. 2011. Vol. 22. P. 2007–10.
 22. Kalu D.N. The ovariectomized rat model of postmenopausal bone loss. Bone Miner. 1991. Vol. 15. P. 175–91.
 23. Osteoporosis influences the late period of fracture healing in a rat model prepared by ovariectomy and low calcium diet/T. Kubo et al. J Steroid Biochem Mol Biol. 1999. Vol. 68(5–6). P. 197–202. DOI:10.1016/s0960-0760(99)00032-1.
 24. Chavassieux P. Short-term effects of corticosteroids on trabecular bone remodeling in old ewes. Bone. 1997. Vol. 20. No. 5. P. 451‒455.
 25. Animal models to explore the effects of glucocorticoids on skeletal growth and structure/ C.L. Wood et al. Journal of Endocrinology. 2018. Vol. 236. P. 69–91. DOI:10.1530/JOE-17-0361.
 26. Animal models for glucocorticoid-induced postmenopausal osteoporosis: An updated review/ Z. Zhang et al. Biomedicine & Pharmacotherapy. Vol. 84. 2016. P. 438–446. ISSN 0753-3322, DOI:10.1016/j.biopha.2016.09.045.
 27. Lill C.A., Fluegel A.K., Schneider E. Sheep model for fracture treatment in osteoporotic bone: a pilot study about different induction regimens. J Orthop Trauma. 2000. Nov. Vol. 14(8). P. 559–65; discussion 565-6. DOI:10.1097/00005131-200011000-00007.
 28. Słupski W., Jawie´n P., Nowak B. Botanicals in Postmenopausal Osteoporosis. Nutrients. 2021. Vol. 13. 1609 p. DOI:10.3390/nu13051609.
 29. A sheep model for fracture treatment in osteoporosis: Benefits of the model versus animal welfare/ M. Egermann et al. Laboratory Animals. 2008. Vol. 42(4). P. 453–464. DOI:10.1258/la.2007.007001.
 30. Дедух Н., Батура І. (2010). Структурно-метаболічні особливості кісткової тканини та репаративний остеогенез в умовах експериментального глюкокортикоїдного остеопорозу (огляд літератури). Ортопедія, травматологія та протезика. 2010. Вип. 3. С. 133–138. DOI:10.15674/0030-598720103133-138.
 31. Батура І. А., Ашукіна Н.А., Шаповалов А. А. Регенерація кістки при експериментально-інду кованому порушенні балансу глюкокортикоїдів у білих лабораторних крис. Таврич. медико-біол. вісник. 2004. Т. 7. № 4. С. 134–136.
 32. Femur absorptiometry changes determined by X-ray image segmentation in mice under experimental diabetes and ovariectomy/ M. Flores-Reyes et al. Appl Radiat Isot. 2021. 170 p. DOI:10.1016/j.apradiso.2021.10
ДолученняРозмір
PDF icon todosiuk_1_2022.pdf860.28 КБ