Ви є тут

Сегментарне формування магістральних нервів крижового сплетення

Вивчення сегментарної іннервації становить практичний інтерес, оскільки патологічні процеси, що охоплюють органи і тканини, можуть бути зумовлені ураженням як периферичних, так і окремих сегментарних нервів. Також виникнення патологічного стану структур тазових кінцівок може бути пов’язано з різними травмами, ушкодженнями спинного мозку, корінців і сегментарних нервів крижового відділу хребта. Метою експериментального дослідження було вивчення сегментарного формування магістральних нервів крижового сплетення – n. ischiadicus, n. tibialis, n. peroneus communis у котів. Для дослідження була виконана однобічна екстравертебральна гангліоектомія сегментів попереково-крижового відділу – L4, L5, L 6, L7, S1, S2. Зразки магістральних нервів досліджували в поляризованому світлі для виявлення ознак валерівської дегенерації за збільшення х400. Цей метод дозволяє легко відрізнити дегенеровані нервові волокна на різних етапах переродження від нормальних. Мікроморфологія початкових стадій дегенерації характеризується нерівномірним потовщенням волокон, згладженням вузлів Ранв'є, розширеними насічками Шмідта-Лантермана, збільшенням кількості мієлінових сегментів. На більш пізніх стадіях валерівської дегенерації спостерігаються: набряк і значне потовщення мієлінової оболонки, згладжування контурів волокон, утворення овоїдів і фрагментарне світіння мієліну. Статистичний аналіз результатів проводили за допомогою t-критерію Стьюдента. У процесі дослідження виявлено, що у формуванні магістральних нервів крижового сплетення: n. ischiadicus, n. tibialis, n. peroneus communis беруть участь 6 сегментів попереково-крижового відділу хребта – від L4 до S2. Ці нерви крижового сплетення є полісегментарними, що свідчить про їх компенсаторні властивості. Найбільш високий відсотковий показник дегенерованих нервових волокон для магістральних нервів крижового сплетення віддає 6-ий поперековий сегмент L6, який є осьовим нервом. Отримані результати можуть розширити знання з принципів сегментарності в анатомії, стати орієнтиром для крижової регіональної епідуральної анестезії за ортопедичних операцій на тазових кінцівках, блокади нервів для підвищення комфорту пацієнта в післяопераційному періоді, люмбальної пункції, нейротерапії. Метод поляризаційної мікроскопії може бути використаний як клінічно корисний тест біопсії периферичних нервів для оцінки стану нейродегенеративних змін, моніторингу регенеративних і нейропротекторних ефектів.

Ключові слова: валерівська дегенерація, сегментарна іннервація, крижове сплетення, поляризаційна мікроскопія, коти.

 1. Bernigau D. Neue Aspekte der segmentalen Neuroanatomiedes Lendenbereiches beim Hund. Leipzig, Germany: Universität Leipzig. 2013. 122 p. URL:docplayer.org/3600809-Neue-aspekte-der-segmentalen-neuroanatomie-des-lendenbereiches-beim-hund.html(дата звернення: 07.04.2022).
 2. Curtis D.W., da Costa R.C. Practical Guide to Canine and Feline Neurology. 3rd ed. New Delhi, Wiley Blackwell, 2015.
 3. Pan D., Mackinnon S.E., Wood M.D. Advances in the repair of segmental nerve injuries and trends in reconstruction. Muscle Nerve. 2020. Vol. 61(6). P. 726–739. DOI:10.1002/mus.26797. PMID: 31883129; PMCID: PMC7230025.
 4. Wancura-Kampik I. Segment-Anatomie. Der Schlüsselzu Akupunktur, Neuraltherapie und Manualtherapie. München Jena: ElsevierUrban&Fischer; XII, 444 Seiten. 2017. 978-3-437-57972-1 (ISBN)
 5. Röhrmann N., Mülling C.K.W., Bernigau D. Grossanatomical study of the thoracolumbar primary dorsal branches and their course from the spinal cord to the skin in the cat. Anatomia, Histologia, Embryologia. 2020. Vol. 49. P. 770–778. DOI:10.1111/ahe.12574
 6. Ambi U., Lopez M.D., Kasatkar T. Anaesthetic management of a patient with a sacral nerve stimulator or sacral neuromodulation. Indian J Anaesth. 2020. Vol. 64(2). P. 155–157. DOI:10.4103/ija.IJA_565_19. PMID: 32139938; PMCID: PMC7017656.
 7. Roberts S. Ultrasonographic guidance in pediatric regional anesthesia. Part 2: techniques. Paediatr Anaesth. 2006. Nov. Vol. 16(11). P. 1112–1124. DOI:10.1111/j.1460-9592.2006. 02021.x. PMID: 17040299.
 8. Rasmussen L.M., Lipowitz A.J., Graham L.F. Controlled, clinical trial assessing saphenous, tibial and common peroneal nerve blocks for the control of perioperative pain following femoro-tibial joint surgery in the nonchondrodystrophoid dog. Vet Anaesth Analg. 2006 Jan. Vol. 33(1). P. 49–61. DOI:10.1111/ j.1467-2995.2005.00235.x. PMID: 16412132.
 9. Lamont L.A., Lemke K.A. The effects of medetomidine on radial nerve blockade with mepivacaine in dogs. Vet Anaesth Analg. 2008. Jan. Vol. 35(1). P. 62– 68. DOI:10.1111/j.1467-2995.2007.00349.x. PMID: 17565571.
 10. Gurney M.A., Leece E.A. Analgesia for pelvic limb surgery. A review of peripheral nerve blocks and the extradural technique. Vet Anaesth Analg. 2014. Sep. Vol. 41(5). P. 445–458. DOI:10.1111/vaa.12184. PMID: 24962107.
 11. Nur I.H., Pérez W., König H.E., Linton A. Origin and distribution of the lumbosacral plexus anatomy in Vancats. International Journal of Morphology. 2021. Vol. 39(3). P. 848–857. DOI:10.4067/S0717- 95022021000300848
 12. Beever L., Giles K., Meeson R. Postoperative complications associated with external skeletal fixators in cats. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2017. Vol. 19(7). P. 727–736. DOI:10.1177/1098612x17699466
 13. Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються в експериментальних і наукових цілях. Страсбург, 18 березня 1986 р. URL:zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_137#top (дата звернення: 07.04.2022)
 14. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України №3447-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 27. Ст. 230. URL:zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text (дата звернення: 07.04.2022)
 15. Новак В.П., Бевз О.С., Мельниченко А.П., Кузьменко О.А., Мельниченко Ю.О., Нечипорук Є.В. Спосіб визначення дегенеративних змін у нервових волокнах ссавців. Патент України №142931, 10.07.2020, бюл. № 13. URL:https://sis.ukrpatent.org/uk/search/ detail/1442773/ (дата звернення: 07.04.2022)
 16. Chen P., Piao X., Bonaldo P. Role of macrophages in Wallerian degeneration and axonal regeneration after peripheral nerve injury. Acta Neuropathol. 2015. Vol. 130(5). P. 605–618. DOI:10.1007/s00401-015-1482-4.
 17. Bolon B., Pardo I.D., Krinke G.J. The Science and Art of Nerve Fiber Teasing for Myelinated Nerves: Methodology and Interpretation. Toxicol Pathol. 2020. Vol. 48(1). P. 49–58. DOI:10. 1177/0192623319850773.
 18. Dyce K.M., Sack W.O., Wensing C.J.G. Textbook of VeterinaryAnatomy. 4th ed. Philadelphia, PA: Sanders, Elsevier, 2000.
 19. Rossignol S., Bouyer L. Adaptive mechanisms of spinal locomotion in cats. Integrative and comparative biology. 2004. Vol. 44. P. 71–79. DOI:10.1093/icb/44.1.71
 20. Garosi L. Neurological lameness in the cat. Commoncauses and clinical approach. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2012. Vol. 14. P. 85–93. DOI:10.1177/1098612X11432830
ДолученняРозмір
PDF icon novak_1_2022.pdf1.2 МБ