Ви є тут

АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ ПАТОЛОГІЇ СЕЛЕЗІНКИ У ДРІБНИХ ТВАРИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ МІСТА

Проблеми патологічних процесів, що виникають у селезінці, відзначаються високою частотою, тяжкістю перебігу, летальністю та негативними наслідками. До останнього часу в ветеринарній медицині ще не вивчені загальні закономірності виникнення, розвитку та наслідки патологічних процесів, що виникають у селезінці. До об’єктивних труднощів, насамперед, відноситься наявність поліорганної недостатності, що призводить до пізньої діагностики лікування, та високої летальності.

У статті проаналізовано частоту розвитку патологічних процесів у селезінці у дрібних тварин; основні причини виникнення патологій селезінки; особливості прояву та клінічного перебігу в ній; зміни в клінічному і біохімічному складі  крові при патологіях селезінки. З багатьох патологічних процесів у селезінці собак  переважають процеси запального і дистрофічного характеру, тобто спленіти різної етіології (у 39,2), гіперспленізм – (17,5), первинні пухлинні ураження (10,2), порушення кровонаповнення (6,7), інфаркти (5,3), абсцеси (4,9). Мають місце також метастазування злоякісних пухлин у 4,4% випадків та жирове переродження органу у 3,7%. При проведенні УЗД виявлено зміну структури, неоднорідність тканини селезінки, появу круглястих утворень, тяжів, крововиливів, ділянок некрозу, у більшості випадків вони мали запальну та пухлинну природу.

Ключові слова: селезінка, патологія, етіологічні чинники, діагностика, гематологія, біохімія, УЗД.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Абдуллаев Р.Я. Атлас ультразвуковой диагностики /Р.Я.Абдуллаев, М.А.Белоусов // Харьков: Прапор, 1995. Т.2. С.47-51.

2. Акопян В.Б. Ультразвуковая диагностика в ветеринарии: проблем, лекция /В.Б.Акопян, А.С.Белановский // Моск. вет. акад. им. К.И. Скрябина. М.,1986. 66 с.

3. Анатомия собаки. Соматические системы: учеб. пособие /Н.А.Слесаренко, Н.В.Бабичев, Е.С.Дурткаринов, Ф.Р.Капустин//М.: Колос, 2000. 96с.

4. Бергхоф П.К. Мелкие домашние животные. Болезни и лечение / П.К. Бергхоф // М.:Аквариум, 2000.224с.

5. Барр Ф. Ультразвуковая диагностика заболеваний собак и кошек: пер. с англ. /Ф.Барр// М.: Аквариум ЛТД,1999. 208с.

6. Белов А.Д. Болезни собак / А.Д.Белов // М.:Колос,1994. 368с.

7. Белов А.Д. Болезни собак и кошек / А.Д.Белов// М.:Колос,1995. 398с.

8. Бородулин В.И. Справочник практического ветеринарного врача / В.И.Бородулин // М.: Медицина, 2000. т.1-2. 336с.

9. Вейн.Е. Секреты неотложной ветеринарной помощи /Е.Вейн //С.Пб.:Невский диалект, 2000. 606с.

10. Жарикова Н.А. Периферические органы иммунитета / Н.А.Жарикова // Минск: Белорусь,1979. 60 с.

11. Иванов В.В. Клиническое ультразвуковое исследование органов брюшной и грудной полости у собак и кошек: атлас /В.В.Иванов //М.:Аквариум-Принт, 2005. С.29-30.

12. Мирошниченко С.И. Цифровая рентгенодиагностика в ветеринарии / С.И.Мирошниченко// Матер.міжнар.наук.практ.конф. з проблем дрібних тварин 7-9 червня 2006. К-Подільський. С.138-142.

13. Ниманд Х.Г. Болезни собак / Х.Г.Ниманг //М.:Аквариум,1998.-575с.

14. Орлянская В.Ф. Некоторые вопросы диагностики и лечения закрытых повреждений селезенки / В.Ф.Орлянская // Клиническая хирургия. №4. 1999. С.29-32.

15. Тейлор, П.М. Травматология собак и кошек: учеб. пособие /П.М.Тейлор, Дж.Э.Ф.Хаултон // М.: Аквариум-Принт, 2004. 224с.

16. Терапия и хирургия щенков и котят: пер. с англ. /Ж. Хозгуд, Д.Д.Хоскинс, Ж.Р.Девидсон, Д.А.Смит// М.: Аквариум ЛТД, 2000. С. 29-31.

17. Тимофеев, C.B. Синдром заворота селезенки у собак /С.В.Тимофеев, С.В.Позябин // Ветеринария. 2005. №9. С. 54.

18. Филипов Ю.И. Спленэктомия при завороте желудка у собак / Ю.И.Филипов// Ветеринария. 2002. №12. С.53-54.

19. Anatomy of the Dog: an illustrated text /K.-D.Budras, P.H. McCarthy, W. Fricke, R// Richter:Hannover, 2002. 217p.

20. Anderson, W. Atlas of canine anatomy /W.Anderson, B.G.Anderson//Philadelphia: Lea andFebiger, 1994. 583p.

21. Crow S.E. Tumors of the alimentary tract/ S.E.Crow// Veterinary Clinics of North America. 1985. № 15. P. 583-590.

22. Hyun B.H., Varga C.F., Rubin R.J. Spontaneous and pathologic rupture of the spleen / В.Н.Hyun, C.F.Varga, R.J.Rubin//Arch. Surg. 1972. №104. Р.652-657.

23. Giagounidis A.A., Burk M., Meckenstock G., Koch A.J., Schneider W. Pathologic rupture of the spleen in hematologic malignancies: two additional cases/ А.А.Giagounidis, М.Burk, G/Meckenstock, A.J.Koch, W.Schneider//Ann. Hematol.-1996. №73. Р.297-302.

24. Kovacic V., Lutic D., Jelicic I., Sain M., Radic J., Radic M. Razryv selezenki, svyazannyy s septicheskoy emboliyey i endokarditom u patsiyenta s gemodializom / V.Kovacic, D.Lutic, I.Jelicic, M.Sain, J.Radic, M.Radic M// Krovavyy purify.- 2013. № 35ю. Р.177-180.

25. Lemon M., Dorsch M., Street K., Cohen R., Hale P. Splenic rupture after vomiting / М.Lemon, М.Dorsch, К.Street, R.Cohen, P.Hale//J. R. Soc. Med. 2001. №94. Р.527-528. [PubMed]

26. Pessinaba S., Keyn A., Ndiayye M.B., Mbay A., Bodyan M., Dia M.M. Sosudistyye oslozhneniya infektsionnogo endokardita/ S.Pessinaba, A.Keyn, M.B.Ndiayye, A.Mbay, M.Bodyan, M.M.Dia // Med. Mal. Infect. 2012. № 42. Р.213-217.

27. Sharada S., Olakkengil S., Rozario A.P. Occult splenic rupture in a case of chronic calcific pancreatitis with a brief review of literature/ S.Sharada, S.Olakkengil, А.Р.Rozario// Int. J. Surg. Case Rep. 2015. №14. Р.95–97.

28. Sowers N., Obri-Bassler F.K. Trivial'naya travma i otsrochennyy razryv normal'noy selezenki: otchet o bolezni/ N.Sowers, F.K.Obri-Bassler //J. Med. Delo. 2011. № 5. Р. 591.

29. Turnquist, S.E. Splenic hemangiosarcoma and concurrent ossifying gastric adenocarcinoma in a dog /S.E.Turnquist, L.A.Cohn, A.Reed // J. Am Anim. Hosp. Assoc. 1997. V.33(5). P. 434-437.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_koreneva_32-38.pdf (62)227.58 КБ