Ви є тут

ГІСТОСТРУКТУРА ЯЄЧНИКІВ РІЗНИХ РОЗМІРІВ ВІД КОРІВ ЗА АНАФРОДИЗІЇ

Висвітлено дані щодо гістологічих змін в різних за розміром яєчниках, відібраних від корів за анафродизії. Проведеними гістологічними дослідженнями було встановлено морфофункціональні зміни в кірковій та мозковій речовині гонад, порушення фолікулогенезу в яєчниках на різних його стадіях: зрідка на рівні примордіальних і первинних фолікулів та найчастіше – вторинних (везикулярних) фолікулів. Було доведено, що зменшення розмірів яєчників пов’язано з порушенням розвитку фолікулів їхніх структурних елементів (деформація) та розладами механізмів лютеогенезу, про що свідчить наявність атретичних жовтих тіл у кірковій речовині гонад.

Ключові слова: яєчники, гістоструктура, статевий цикл, фолікули, жовті тіла. 

1. Нежданов А.Г. Современное представление о половом цикле самок животных / А.Г. Нежданов // Ветеринария. – 2012. – № 11. – С. 32–36.

2. Fokko H. Tolsma. The bovine reproduction cycle / Fokko H. Tolsma // Veepro magazine. – 2016. – Vol. 62, № 8. – Р. 15.

3. Park S.Y. Transcriptional Regulation of Gonadal Development and Differentiation / S.Y. Park, J.L. Jameson // Endocrinology. – 2015. – № 146. – Р. 1035–1042.

4. Бабань О.А. Гіпоплазія яєчників у корів: морфофункціональні зміни та методи лікування / О.А. Бабань, Г.Г. Харута // Наук. вісник Нац. ун-ту біорерсурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 136. – С. 25–31.

5. Харута Г. Диференціальна діагностика гіпофункції і гіпоплазії яєчників у корів / Г. Харута, І. Плахотнюк, О. Бабань // Вет. медицина України. – 2009. – № 9. – С. 34–37.

6. Гістоструктура яєчників у корів у різні дні статевого циклу / О.А. Бабань, І.В. Папченко, Ю.М. Ордін [та ін.] // Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – Житомир, 2012. – Вип. 1 (32), т. 3, ч. 2. – С. 216–223.

7. Erickon G.F. Ovarian anatomy and physiology / G.F. Erickon // Biology and pathobiology. – San Diego: Academic Press, 2010. – P. 13–22.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_baban_ua.pdf (55)1.34 МБ