Ви є тут

КОРТИКАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ВМІСТУ ЦИНКУ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ

Наведено результати дослідження впливу типів вищої нервової діяльності на регуляцію вмісту Цинку в організмі корів. Встановлено, найвищий вміст Цинку був у сироватці крові тварин СВР типу ВНД – 3,28±0,14 мг/л. Також відмічено достовірну різницю за цим параметром між представниками СВР та СН, С типу ВНД. Зокрема, у тварин СВР типу ВНД вміст Цинку був вище відповідно на 14 та 26 % порівняно із показниками тварин СВІ та СН типу ВНД. У тварин слабкого типу ВНД встановлено найнижчий вміст Цинку в сироватці крові – 2,14±0,04 мг/л, що на 25 та 12 % нижче від показників тварин СВІ та СН типу ВНД.

Ключові слова: вища нервова діяльність, велика рогата худоба, Цинк, сироватка крові.

1. Реактивность организма и тип нервной системы / [Кавецкий Р. Е., Солодюк Н. Ф., Вовки С. И. и др.]. – К., 1961. – 328 с.

2. Vallee B. L. Zinc metallochemistry and biochemistry / B. L. Vallee, D. S. Auld // EXS. – 1995. – Vol. 73. – P. 259–277.

3. Nordberg G. F. Metallothionein in plasma and urine of cadmium workers / G. F. Nordberg, J. S. Garvey, C. C. Chang // Environ. Res. – 1982. – Vol. 28, № 1. – P. 179–182.

4. Hunt J. R. Adaptation in human zinc absorption as influenced by dietary zinc and bioavailability / J. R. Hunt, J. M. Beiseigel, L. K. Johnson // Am. J. Clin. Nutr. – 2008. – Vol. 87, № 5. – P. 1336–1345.

5. Effect of dietary phytate on zinc homeostasis in young and elderly Korean women / J. Kim, H. Y. Paik, H. Joung [et al.] // J. Am. Coll. Nutr. – 2007. – Vol. 26, № 1. – P. 1–9.

6. Cousins R. J. Mammalian zinc transport, trafficking, and signals / R. J. Cousins, J. P. Liuzzi, L. A. Lichten // Journal of Biological Chemistry. – 2006. – Vol. 281. – P. 24085–24089.

7. Micronutrients in African-Americans with decompensated and compensated heart failure / M. Arroyo, S. P. LaGuardia, S. K. Bhattacharya [et al.] // Transl. Res. – 2006. – Vol. 148. – P. 301–308.

8. Карзакова Л. М. Особенности иммунопатологии бронхолегочных заболеваний в условиях геохимически обусловленного дефицита Цинка / Л. М. Карзакова // Микроэлементы в медицине. – 2007. – Т. 8, № 3. – С. 1–12.

9. Паршутин Г. В. Типы высшей нервной деятельности, их определение и связь с продуктивными качествами животных / Г.В. Паршутин, Т.В.Ипполитова. – Фрунзе: Киргизстан, 1973. – 72 с.

10. Патент України на корисну модель № 11720. Пристрій для фіксації голови та шиї великої рогатої худоби / Карповський В. І., Трокоз В. О., Костенко В. М., Криворучко Д. І., Азар’єв В. В. – Заявл. 17.06.2005. – №u 200505953. – Опубл. 15.12.2005. – Бюл. № 12.

11. Деклараційний патент України на корисну модель № 16138. І. Спосіб оцінки властивостей нервових процесів у великої рогатої худоби / Азар’єв В. В., Карповський В. І., Трокоз В. О., Костенко В. М., Криворучко Д. – Заявл. 28.02.2006. – № u20060 2200. – Опубл. 17.07.2006. – Бюл. № 7.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_zhurenko_ua.pdf (83)397.19 КБ