Ви є тут

ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ЗАХИСТУ СЛИЗОВИХ НА ФУНКЦІЮ ЯЄЧНИКІВ ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ

Наведені результати моніторингового дослідження впливу на статеву функцію корів згодовування кормового пробіотичного препарату Агробіобак. Достовірно встановлено, що  у корів після закінчення процесу нормофлоризації слизових травного тракту (через 22 дні після початку внесення культур лакто- і біфідобактерій в монокорм), спостерігалось суттєве (в 7 разів) зменшення прояву кістозності гонад порівняно з контролем (без пробіотичного за-
хисту). У дослідних корів відмічено покращення морфофункціонального стану яєчників: у 56% самиць пальпаторно
(in vivo) встановлено наявність функціональних жовтих тіл циклу і передовуляторних фолікулів (в контролі – 34 %). В досліді згодовування живих пробіотичних культур в складі раціону не тільки покращило транзит кормів, який знизився до 17 % (в контролі – 36 %), але й дало додатковий біологічно-виробничий ефект оптимізації відтворної функції лактуючих корів.

Ключові слова: корови, яєчники, фолікулярні кісти, полікістоз, пробіотичні культури, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, нормофлоризація, транзит кормів.

1. Антипов В.А. Эффективность и перспективы применения пробиотиков / В.А. Антипов, В.М. Субботин // Ветеринария. – 1989. – № 12. – С. 55–58.

2. Бакулина Л.Ф. Пробиотики на основе спорообразующих микроорганизмов рода Bacillus и их использование в ветеринарии / Л.Ф. Бакулина, И.В. Тимофеев, Н.Г. Перминова // Биотехнология. – 2001. – № 2. – С. 48–56.

3. Донченко Д.В. Повышение переваримости кормов: рекомендации / Д.В. Донченко / НП лаборатория «Укр-пролайф». – Черкаси, 2013. – 14 с.

4. Петрянкин Ф.П. Кормление и иммунитет животных / Ф.П. Петрянкин // Ефективне тваринництво. – 2012. – № 1 (57). – С. 20–24.

5. Прискока В.А. Мікроорганізми: зміна співвідношень між популяціями та надлишковий ріст як передумова виникнення захворювань / В.А. Прискока, Ю.А. Собко, О.О. Панченко // Ветеринарна медицина. – 2010. – № 9. – С. 30–33.

6. Сідашова С.О. Результативність відтворення стада і функціональна асиметрія яєчників корів / С.О. Сідашова // Вісник ДДАУУ. – 2014. – № 2 (34). – С. 175–181.

7. Сідашова С.О. Функціональна асиметрія парних гонад самиць свиней і ВРХ: методологія вивчення, фундаментальні та прикладні аспекти / С.О. Сідашова, О.Ф. Сагло // Свинарство: міжвід. темат. наук. зб. Ін-ту свинарства і АПВ. – Полтава, 2014. – Вип. 64. – С. 91–105.

8. Сідашова С.О. Методичний підхід до оцінки ефективності використання пробіотичних препаратів у свинарстві / С.О. Сідашова, І.К. Авдос’єва, І.М. Григорашева // Наук.-техн. бюл. ІБ і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2014. – Вип. 15, № 4. – С. 158–167.

9. Сидашова С.А. Методика морфофункциональной оценки активности яичников коров и телок и прогноз результативности искусственного осеменения / С.А. Сидашова // Молочная империя: материалы 11 Междунар. науч.-практ. конф. – Донецк, 2013. – С. 112–119.

10. Скрыпник И.Н. Функциональная роль микробиоты кишечника и дифференцированные подходы к коррекции нарушений микробиоценоза / И.Н. Скрыпник, А.С. Маслова // Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2009. – С. 45–50.

11. Система застосування пробіотичних препаратів у тваринництві: методичні рекомендації Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН України. – К., 2010. – 31 с.

12. Hill A. the environment and disease: association or causation / A. Hill // Proc. R. Soc. Med. – 1965. – № 58. – P. 175–195.

13. Geodakyan S. Theory’s evolution of asymmetry for organism, bode / S. Geodakyan // Physical Sciences. – 2005. – T. 36, № 1. – P. 24–51.

14. Yong D. Сhronic factors infections: living with unwanted guests / D. Yong, T. Hassell, Y. Duongan // Nature immunology. – 2002. – Vol. 3, № 11. – P. 1026–1032.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_sidashova_ua.pdf (47)469.36 КБ