You are here

Agricultural animals leptospirosis structure studying in the Kharkov area

There are data about microorganisms of sort Leptospira distribution in territory of the Kharkov area of Ukraine (considered Leptospira serotypes, which are used for the laboratories of veterinary medicine of the Kharkov region diagnosis of leptospirosis of animals: Sejroe, Pomona, Icterohaemorragiae, Grippotyphosa, Hebdomatis, Tarassovi, Australis, Canicola). Showed data about leptospirosis in territory of the Kharkov area among a livestock of agricultural animals (сattle, small cattle, pigs, horses) within last three years (2010–2012) with an etiological structure designation and in comparison with data for the 2000–2009 years period. Specify the dominant circulating serotypes of pathogenic Leptospira of susceptible species of agricultural animals in Kharkov region in the course of the last thirteen years (2000–2012).

Keys words: leptospirosis, cattle, small cattle, pigs, horses, data.

1. Malahov Ju.A. Leptospiroz zhivotnyh / Ju.A. Malahov, A.N. Panin, G.L. Soboleva. – Ja.: DIA-press, 2000. – 584 s.

2. Ellis W.A. Leptospirosis: a review of veterinary aspects / W.A. Ellis. – Irish Vet News, 1990 – 12 p.

3. Golubjatnikov N.I. Osobennosti deratizacionnyh meroprijatij v Il'ichevskom rybnom morskom portu / N.I. Golubjatnikov, E.D. Red'ko // Sanitarnaja ohrana territorii Ukrainy i profilaktika osobo opasnyh infekcij. Sb. k 60-letiju Ukrainskoj gosudarstvennoj protivochumnoj stancii (Odessa, 30–31 okt. 1997 g.). – Odessa, 1997. – S. 78–79.

4. Leptospira and leptospirosis / Faine S, Adler B, Bolin C, Perolat P. // MediSci, Melbourne: Medi Sci; 1999. – H. 1–4.

5. Verbyc'kyj P.I. Dovidnyk likarja veterynarnoi' medycyny / P.I. Verbyc'kyj, P.P. Dostojevs'kyj. – K.: Urozhaj, 2004. – 1280 s.

6. Karysheva A.F. Special'na epizootologija: pidruchnyk / A.F. Karysheva. – K.: Vyshha osvita, 2002. – 703 s.

7. Vozianova Zh.I. Infekcijni ta parazytarni hvoroby / Zh.I. Vozianova. – K.: Zdorov’ja, 2000. – T. 1 – 854 s.

8. Kratkyj opredelytel' bakterij Berdzhy / Pod red. Dzh. Houlta; per. s angl. – M.: Myr, 1980. – 348 s.

9. Dostojevs'kyj P.P. Dovidnyk veterynarnogo likarja / P.P. Dostojevs'kyj, N.A. Sudakov, V.A. Atamas' [ta in.] – K.: Urozhaj, 1990. – 784 s.

10. Ivans'ka N.V. Praktychnyj posibnyk po roboti z imunofermentnoju test-systemoju dlja vyjavlennja antytil proty leptospir “IFA-leptospiroz-VRH” / N.V. Ivans'ka, O.O. Kucherjavenko, Je.V. Rezunenko, L.O. Ganova; za red. prof. M.Ja. Spivaka. – K., 2003. – 44 s.

AttachmentSize
PDF icon 2013_11_kalyuzhnyj_ua.pdf690.63 KB