You are here

Condition of protein metabolism in ewes of slov’anoserbsk district lugansk region

Presenting datas are given about condition of protein metabolism ewes in yean, lactating and idle sheep of Slov'yanoserbsk district in Lugansk region. Contents of copper, manganese and zinc in soils of Slov’yanoserbsk district in Lugansk region are within the limits of norm. Concentration in soils of lead and cadmium is higher than middle indexes on the Lugansk region is 7,5±0,0001 and 0,51±0,0001 mg/kg in soil accordingly. The ration of sheep feeding is not totally balanced under correlation of sugar to digestible protein (0,16:1). In the serum blood ewes in yean of Slov’yanoserbsk district increasing level of general protein and decreasing of gamma-globulins is found in comparison with lactating and idle sheep. In lactating sheep a protein metabolism is characterized by hyperproteinemia, hyperalfa- and hypogammaglobulinemia, and for idle ewes by hyperproteinemia, hyperalfa2- and hypergammaglobulinemia, in comparing with the group of animals in yean, what is caused by long-term exposure compounds of heavy metals.

Key words: ewes, liver, total protein, albumins, globulins, soil contamination.

1. Ladysh I.O. Morfofunkcional'ni mehanizmy formuvannja adaptacijnyh i produktyvnyh jakostej ovec' riznyh genotypiv v umovah Stepu Ukrai'ny: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra s.-g. nauk / I.O. Ladysh. – L'viv, 2012. – 40 s.

2. Veterynarna klinichna biohimija / V.I. Levchenko, V.V. Vlizlo, I.P. Kondrahin [ta in.]; za red. V.I. Levchenka i V.L. Galjasa. – Bila Cerkva, 2002. – S. 307–312.

3. Veterynarna klinichna biohimija / M.I. Kartashov, O.P. Tymoshenko, D.V. Kibkalo [ta in.]; za red. M.I. Kartashova ta O.P. Tymoshenko. – Harkiv: Espada, 2010. – S. 252–256.

4. Washabau Robert. Laboratory Tests for Liver Disease / Robert Washabau // Veterinary Focus. – 2010. – Vol. 20, № 3. – P. 32–37.

5. Aytekin Ismail. Levels of Selected Minerals, Nitric Oxide, and Vitamins in Aborted Sakis Sheep Raised Under Semitropical Conditions / Ismail Aytekin, Serap Unubol Aypak // Trop. Anim. Health Prod. – 2011. – Vol. 43 (2). – P. 511–514.

6. Normy godivli, raciony i pozhyvnist' kormiv dlja riznyh vydiv sil's'kogospodars'kyh tvaryn: dovidnyk / [Provatorova G.V., Ladyka V.I., Bondarchuk L.V.; za zag. red. V.O. Provatorovoi']. – 2-ge vyd., ster. – Sumy: Universytets'ka knyga, 2009. – 489 s.

7. A Proteomics Study of the Response of North Ronaldsay Sheep to Copper Challenge / D.M. Simpson, Ali Mobasheri, S. Haywood, R.J. Beynon // BMC Veterinary Research. – 2006. – Vol. 2. – P. 36–48.

8. Guyton A.C. Text book of medical physiology / A.C. Guyton. – Philadelphia: W.B.Saunders, 1986. – 459 p.

9. Vlijanie tehnogennyh zagrjaznenij na razvitie zhivotnovodstva v Voroshilovgradskoj oblasti (analiticheskaja spravka) / A.S. Voblaja, V.I. Nikitenko, V.G. Malinovskij [i dr.]. – Voroshilovgrad, 1985. – 10 s.

10. Fonovyj vmist mikroelementiv u gruntah Ukrai'ny / Za red. A.I. Fatjejeva i Ja.V. Pashhenko. – Harkiv, 2003. – 117 s.

11. Bokori J. Complex Study of the Physiological Role of Cadmium. I. Cadmium and its Physiological Role / J. Bokori, S. Fekete // Acta Veterinaria Hungarica. – 1995. – Vol. 43 (1). – P. 3–43.

12. Kamyshnikov V.S. Spravochnik po kliniko-biohimicheskoj laboratornoj diagnostike: V 2 t. – T. 1 / V.S. Kamyshnikov. – Minsk: Belarus', 2000. – 495 s.

13. Klinichna diagnostyka vnutrishnih hvorob tvaryn / V.I. Levchenko, V.V. Vlizlo, I.P. Kondrahin ta in.; za red. V.I. Levchenka. – Bila Cerkva, 2004. – 608 s.

14. Frolova N.A. Biologicheskoe dejstvie pri hronicheskom vozdejstvii v antenatal'nyj i postnatal'nyj periody razvitija krys / N.A. Frolova // Toksikologicheskij vestnik. – 2007. – № 1. – S. 11–14.

15. Vyznachennja strukturnyh zmin pechinky ovec' za rezul'tatamy biopsii' / P.V. Sharandak, V.I. Sharandak, O.P. Tymoshenko [ta in.] // Nauk. visnyk vet. medycyny: zb. nauk. prac'. – Bila Cerkva, 2011. – Vyp. 8 (87). – S. 185–189.

AttachmentSize
PDF icon 2013_11_sharandak_ua.pdf263.78 KB