You are here

THERAPEUTICAL EFFICACY OF MEDICAMENTS ON THE BASIS OF IVERMECTIN AT TRICHUROSIC INVASION OF PIGS

У статті наведені результати експериментальних досліджень з вивчення терапевтичної ефективності лікарських засобів на основі івермектину вітчизняного виробництва за трихурозу свиней в умовах фермерського господарства СФГ „ЧОБ-99” Гребінківського району Полтавської області. Найбільш ефективним за трихурозної інвазії свиней виявився бровермектин 2 % у дозі 1 мл/50 кг маси тіла одноразово за орального застосування (екстенс- та інтенсефективність становили 80 та 98,8 % відповідно). Нижчі показники терапевтичної ефективності отримали за використання бровермектин-грануляту у вигляді лікувально-кормової суміші у дозі 2 г/10 кг маси тіла сім діб підряд до режиму годівлі
(20 та 85,7 % відповідно). Підшкірне введення хворим свиням бровермектину ін’єкційного у дозі 0,3 см3/10 кг маси тіла одноразово призводило до зниження інтенсивності трихурозної інвазії (екстенс- та інтенсефективність становили 10 та 48,2 % відповідно).

Ключові слова: свині, трихуроз, лікарські засоби, івермектин, екстенсефективність, інтенсефективність.

1. Березовський А.В. Основні паразитози свиней, особливості хіміотерапії та профілактики / А.В. Березовський // Вет. медицина. – 2006. – № 86. – С. 40–48.

2. Біла І.Д. Паразитоценози свиней в індивідуальних господарствах / І.Д. Біла // Вет. медицина України: міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2001.– Т. 1, № 79. – С. 15–18.

3. Галат В.Ф. Розповсюдження асоціативних інвазій свиней в умовах лісостепової та степової зон України /
В.Ф. Галат, М.В. Галат, В.О. Євстаф’єва // Вісник Полтавської ДАА. – 2007. – № 3. – С. 22–24.

4. Дані Держкомстату [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operatіv/operatіv2006/sg/ sg_rіk/sg_u/tvar_u.html.

5. Довгій Ю.Ю. Особливості епізоотології нематодозів свиней у зоні українського полісся / Ю.Ю. Довгій,
Д.В. Фещенко // Мир ветеринарии. – 2012. – № 3. – С. 62–63.

6. Іванюта В.Ф. Стан і проблеми виробництва продукції свинарства в Україні / В.Ф. Іванюта // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 25–27.

7. Лохоня О.І. Стан галузі свинарства й визначення напрямів підвищення ефективності свинини в Україні /
О.І. Лохоня // Ексклюзивагро. – 2008. – № 4. – С. 43–47.

8. Олехнович Н.И. Трихоцефалез свиней: монография / Н.И. Олехнович, А.И. Ятусевич. – Витебск, 2001. – 98 с.

9. Стибель В.В. Аналіз гельмінтологічної ситуації серед свиней у господарствах Львівської області / В.В. Стибель // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2004. – Т. 6, № 2, ч. 1. – С. 197–198.

10. Трач В.Н. Рекомендации по применению нового метода учета яиц гельминтов и цист простейших в фекалиях животных / В.Н. Трач. – К.: Главное управление ветеринарии, 1992. – 13 с.

AttachmentSize
PDF icon melnychuk.pdf271.83 KB