Ви є тут

Ефективність застосування пребіотичного препарату Актиген за вирощування індиків м’ясного напряму продуктивності

Для забезпечення населення України продуктами тваринництва слід інтенсифікувати наукові дослідження щодо створення високоефективних засобів і методів діагностики, профілактики і лікування тварин та птиці, а такожвикористання досягнень біотехнології і генної інженерії, розробити ефективнусистему профілактичних, санітарних і зоогігієнічних заходів, які б забезпечували ветеринарне благополуччя господарств, захист навколишнього середовища, одержання високоякісної продукції. Нині проводять пошуки способівпідвищення активності природної резистентності організму тварин та птиціза допомогою природних і штучних імуномодуляторів, про- і пребіотиків танемедикаментозних методів, як альтернатива щодо застосування антибіотиків.Мета дослідження – вивчити ефективність застосування пребіотичногопрепарату Актиген за вирощування індиків м’ясного напряму продуктивності залежно від дози.Для отримання науково-практичних даних було використано зоотехнічні,зоогігієнічні, гематологічні та варіаційно-статистичні методи досліджень.Об’єктом вивчення були індики породи БІГ-6. До основного раціону(ОР) індиків додавали пребіотик Актиген у наступних дозах: з 1-ї до 21-їдоби: 0,4; 0,8 та 1 г/кг корму; з 22-ї до 42-ї доби: 0,4; 0,6 та 0,8 г/кг корму; з 42-ї до 120-ї доби: 0,2; 0,4 та 0,7 г/кг корму. Змішування пребіотика ізкомбікормом проводили кормозмішувачем у господарстві за виготовленнякомбікорму. Птиця мала вільний доступ до корму та води протягом усієї відгодівлі. Актиген (ACTIGEN) – унікальна біологічна активна фракція другого покоління, отримана із зовнішньої стінки специфічного штаму дріжджівSacchamyces cerevisiae, селекціонована компанією «Оллтек» (Alltech) СШАта виділена з метою створення більш ефективного продукту для оптимізації здоров’я сільськогосподарських тварин та птиці. Актиген являє собоюформу дріжджового вуглеводу. Дiюча речовина:1 кг містить 280,0 г сирогопротеїну. Фармацевтична форма – порошок.Представлено результати експериментальних досліджень щодо ефективності застосування пребіотику Актиген (виробник Alltech (U.K.) Limited/Оллтек (Ю.К.) Лімітед, Великобританія), до складу якого входять мананолігосахариди (МОС), виділені із клітинних стінок дріжджів Saccharomycescerevisiae.Найвищі показники збереженості та приросту живої маси індиків-бройлерів із 1-ї до 21-ї доби постнатального періоду онтогенезу отримані у дозіАктигену 0,8 г/кг корму, що становило 3,99 % (Р<0,05), вочевидь це є оптимальним значенням.У разі застосування пребіотику Актиген у дозі 0,6 г/кг корму, із 22-їдо 42-ї доби постнатального періоду онтогенезу установлено, що показникизбереженості та приросту живої маси індиків-бройлерів становили 9,50 %(Р<0,05) – оптимальна доза.Використання пребіотику Актиген із 42-ї до 120-ї доби постнатальногоперіоду онтогенезу у дозі 0,4 г/кг корму для індиків-бройлерів сприяло зростанню збереженості та приросту живої маси на 15,31 % (Р<0,05) – оптимальне значення. Найбільш позитивну дію Актигену на морфологічні показники кровіптиці (вміст гемоглобіну в одному еритроциті) реєстрували у 2-й досліднійгрупі, індикам-бройлерам якої застосовували препарат в концентрації 0,8; 0,6та 0,4 г/кг корму, залежно від віку, що сприяло підвищенню кількості гемоглобіну в еритроцитах найбільшою мірою, ніж у контрольній та інших групах– 21,0-25,0 % (Р<0,05).В умовах виробництва встановлено гігієнічну оцінку дії препарату на продуктивність: збільшення живої маси індиків, середньодобових приростів маситіла та збереженості птиці.

Ключові слова: промислове птахівництво, індики на дорощуванні, умови утримання, збереженість, пребіотик, морфологічні показники, метаболізм,продуктивність.

 

 1. Бессарабов Б. Ф. Естественная резистентность ипродуктивность птицы. Сучасне птахівництво. Вип. 1–2.2010. С. 86–87.
 2. Довідник загальних і спеціальних методів дослідження крові сільськогосподарської птиці/ В.В. Данчук таін.; за ред. В.О. Ушкалова. Львів: СПОЛОМ, 2013. 248 с.
 3. Дворська Ю. Є., Касьяненко О. І. Вивчення аглютинуючих властивостей пребіотика «Актиген» до ізолятів Salmonella та Campylobacter spp. Вісник Сумськогонаціонального аграрного ун-ту: науковий журнал. Сер.«Ветеринарна медицина»/Сумський НАУ. Суми, 2011.Вип.1(28). С. 52-54.
 4. Кучерук М. Д., Засєкін Д. А., Димко Р. О., Щербина О. А. Санітарно-гігієнічні умови утримання птиціза органічного вирощування як чинник продуктивності.Ветеринарія. 2017. Т. 9. № 5–6. С. 116–124.
 5. Сурай П. Ф., Фотина А. А., Фотин А. И. Влияниепрепарата ФидФуд Мэджик антистресс микс на естественную резистентность утят. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарнамедицина». Суми, 2012. Вип. 7 (31). С. 58–61.
 6. Кабінет Міністрів України «Національний пландій щодо боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів. URL://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/116-2019-%D1%80#Text.
 7. Про затвердження Порядку використання протимікробних препаратів у ветеринарній медицині: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (доопрацьований 04.03.2021). URL://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukA&id=37077de8-60fb-41fd-a2a2-4f8c7f53&title=ProktNakazuMinisterstvaRozvitku Ekonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuVikoristanniaProtimi; krobnikhPreparativUVeterinarniiMeditsini )Проєкт.
 8. Spring P. Mannan oligosaccharides - Effect onintestinal microflora and animal health. Sborinik Scientific Poblikatsy Alltech. 2004. P. 10–15.
 9. Spring P., Wenk C., Dawson K. A. and Newman K. E. The effects of dietary mannan oligosaccharides on cecalparameters and the concentrations of enteric bacteria in thececa of salmonella-challenged broiler chicks. Poult. Science.2000. Vol. 79. P. 205–211. DOI:10.1093/ ps/79.2.205.
 10. Spring P., Wenk C., Connolly A., Kiers A. A review of733 published trials on Bio-Mos R, a mannan oligosaccharideand Actigen R, a second generation mannose rich fraction, onfarm and companion animals. J. App. Anim. Nutr 2015. Vol.3:e8. DOI:10.1017/jan.2015.6.
 11. Law J. W.F., AbMutalib N.S., Chan K.G., Lee L.H.Rapid methods for the detection of foodborne bacterialpathogens: principles, applications, advantages andlimitations. Front Microbiol. 2014. Vol. 5. 770 p. DOI:10.3389/fmicb.2014.00770.
 12. European food safety authority and European Centrefor Disease Prevention and Control. The European Unionsummary report on trends and sources of zoonoses, zoonoticagents and food-borne outbreaks in 2015. EFSA Journal.2016. Vol. 14 (12). 4634. 231 p.
 13. In ovo applications inpoultry: A review? Peebles ED.Poult Sci. 2018 Jul. Vol. 197(7). P. 2322–2338. doi: 10.3382/ps/pey081.PMID: 29617899.
 14. A Review of Prebiotics Against Salmonellain Poultry: Current and Future Potential for MicrobiomeResearch Applications. A.C. Micciche. Et Front Vet Sci.2018 Aug. Vol. 15. 5191 p. DOI:10.3389/fvets.2018.00191.eCollection 2018.PMID: 30159318.
 15. Al-Khalaifah H.S. Benefits of probiotics and/or prebiotics for antibiotic-reduced poultry. Poult Sci. 2018 Nov. Vol. 1. 97(11). P. 3807–3815. DOI: 10.3382/ps/pey160.PMID: 30165527.
 16. Potential for Prebiotics as Feed Additives toLimit Foodborne Campylobacter Establishment inthe Poultry Gastrointestinal Tract./S.A. Kim et al. FrontMicrobiol. 2019 Jan. Vol. 31. 1091 p. DOI:10.3389/fmicb.2019.00091. eCollection 2019.PMID: 30804900.
 17. Gadde U., Kim W.H., Oh S.T., Lillehoj H.S.Alternatives to antibiotics for maximizing growthperformance and feed efficiency in poultry: a review.Anim Health Res Rev. 2017. Vol. 18(1). P. 26-45.DOI:10.1017/S1466252316000207. Epub 2017 May 9.PMID: 28485263 Review.
 18. Prebiotics and the poultry gastrointestinal tractmicrobiome / S.C. Ricke et al. Poult Sci. 2020. Vol. 99(2).P. 670-677. DOI:10.1016/j.psj.2019.12.018. Epub 2020 Jan24.PMID: 32029153.
 19. Cinnamon (Cinnamomumzeylanicum) Oil as aPotential Alternative to Antibiotics in Poultry / M.E. Abd ElHack et al. Antibiotics (Basel). 2020. Vol. 26. 9(5). 210 p. DOI:10.3390/antibiotic cs9050210.PMID:32357577.
 20. Ricke S.C.Yale. Impact of Prebiotics on PoultryProduction and Food Safety. J Biol Med. 2018. Vol. 28. 91(2).P. 151-159. eCollection 2018 Jun. PMID: 29955220.
 21. Effect of dietary probiotics and prebiotics on theperformance of broiler chickens / H. Al-Khalaifa et al. PoultSci. 2019. Vol. 1; 98(10). P. 4465-4479. DOI:10.3382/ps/pez282.PMID: 31180128.
 22. Teng P.Y., Kim W.K. Roles of in IntestinalEcosystem of Broilers. Front Vet Sci. 2018. Vol. 30; 5.245 p. DOI:10.3389/fvets.2018.00245. eCollection 2018.PMID:30425993.
 23. In ovo delivery of various biological supplements,vaccines and drugs in poultry: current knowledge./M. Saeedet al. J Sci Food Agric. 2019 Jun. Vol. 99(8). P. 3727-3739.DOI:10.1002/ jsfa.9593. Epub 2019 Mar 12. PMID:30637739.
 24. Ginger and Its Derivatives as Promising Alternativesto Antibiotics in Poultry Feed./ M.E. Abd El-Hack et al.Animals (Basel). 2020. Vol. 9;10 (3). 452 p. DOI:10.3390/ani10030452. PMID: 32182754.
 25. Selected prebiotics and synbiotics administeredin ovo can modify innate immunity in chicken broilers/T. Stefaniak et al. BMC Vet Res. 2019. Vol. 3;15(1). 105 p. DOI:10.1186/s12917-019-1850-8.PMID: 30943971.
ДолученняРозмір
PDF icon konopelko_2_2021.pdf726.76 КБ