ЛЯСОТА В.П.

д-р вет. наук

Білоцерківський національний аграрний університет