«Науковий вісник ветеринарної медицини» («Scientific journal of veterinary medicine») – збірник наукових праць, що включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.).

 

Фахове видання здійснює публікації за спеціальностями:

211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Збірник наукових праць «Науковий вісник ветеринарної медицини» є фаховим виданням з ветеринарної медицини (Наказ Міністерства освіти і науки України 06.11.2014 р. № 1279), заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом. Попередня назва видання «Вісник Білоцерківського державного аграрного університету» (1996–2009).

У 2009 видання перереєстровано під назвою «Науковий вісник ветеринарної медицини» (офіційна абревіатура Nauk. visn. vet. med.).

У 2018 році видання «Науковий вісник ветеринарної медицини» було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно параллельну назву англійською мовою «Scientific journal of veterinary medicine» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобі масової інформації. Серія КВ №23609-13449 ПР, видане 09.11.2018 року Міністерством Юстиції України).

Зареєстрований у сфері друкованих медіа (ідентифікатор R30-03972, затверджено рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1425 від 25.04.2024 р.).

 

ISSN 2310-4902 (print)
ISSN 2415-7589 (online)
 
DOI видання 10.33245/2310-4902 (у системі Crossref)
 
Періодичність виходу збірника «Науковий вісник ветеринарної медицини» – двічі на рік.
 
«Науковий вісник ветеринарної медицини» – наукове видання, публікує наукові розробки вчених з питань акушерства, гінекології та біотехнології відтворення; ветсанекспертизи; діагностики, терапії, внутрішніх хвороб та клінічної біохімії; мікробіології, епізоотології, інфекційних хвороб та імунології; паразитології та інвазійних хвороб; хірургії, онкології та анестезіології; фармакології та токсикології, які становлять інтерес для науковців і широкого кола спеціалістів-практиків.
 
Формат збірника відповідає міжнародним стандартам, структура статей у збірнику оформлена згідно міжнародних вимог.
 
Статті публікуються українською та англійською мовами, супроводжуються ідентичними за змістом анотаціями українською мовою та розширеною анотацією англійською мовою.
 
Усі наукові статті (матеріали), що надсилаються для публікації, підлягають обов’язковому подвійному рецензуванню (сліпому) (double-blind peer review), з метою їх експертної оцінки.
 
До складу редакційної колегії видання обрано вчених наукової спільноти як України, так і зарубіжжя, згідно зазначених напрямів досліджень (спеціальностей: 211 - Ветеринарна медицина; 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза).
 
Збірник включено в одну з найбільш престижних міжнародних баз наукових журналів  Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 
Збірник у повному обсязі, постатейно внесено до наукометричної бази Indexcopernicus.
 

Збірник у повному обсязі, постатейно представлено в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Google Scholar.

 

Департаментом атестації кадрів МОН Україні збірник «Науковий вісник ветеринарної медицини» включена до списків збірників наукових праць, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (ветеринарні науки).
 
 
Публікація у збірнику – безкоштовна.
 
Політика відкритого доступу
 
Збірник наукових праць «Науковий вісник ветеринарної медицини» є журналом відкритого доступу: перегляд, читання, завантаження та друк є вільним для всіх користувачів Інтернету. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.  Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.
 
 
Авторські права
 
Автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дає змогу поширювати даний матеріал згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому збірнику наукових праць.