Ви є тут

Гігієнічне обґрунтування використання абсорбенту Поліфан-К за вирощування свиней

Сучасна галузь ведення свинарства передбачає запровадження інтенсивних технологій виробництва продукції тваринництва, зокрема це значна концентрація поголів’я на обмеженій території, що може створювати певні ризики, насамперед, поширення умовно патогенної та патогенної мікрофлори і, як наслідок – виникнення захворювань сільськогосподарських тварин. Тому, водночас із плановими та вимушеними щепленнями необхідне розроблення високоефективних засобів дезінфекції для забезпечення стабільного ветеринарного благополуччя тваринництва. Ефективність цих засобів необхідно досліджувати на етапі розроблення та підбору субстанцій, оскільки значна кількість нині запропонованих дезінфекційних засобів є досить токсичними, імунодепресивними і спричиняють опосередкований вплив на організм сільськогосподарських тварин. Як альтернатива є пошук нових, більш безпечних, ефективних абсорбуючих засобів комплексної дії, що залишається актуальною проблемою сучасної ветеринарної медицини. Одним із таких засобів є абсорбент Поліфан-К, який наразі не має широкого застосування в Україні та не пройшов відповідну реєстрацію. Метою роботи було обґрунтувати використання дезінфекційного абсорбенту Поліфан-К у технології вирощування свиней великої білої породи різних статевовікових груп. Уперше встановлено нормалізуючий вплив абсорбенту Поліфан-К на показники мікроклімату в приміщенні для вирощування свиней, їх природну резистентність, інтенсивність приросту маси тіла та розвитку поросят-сисунів (помірна активація еритропоезу і метаболічних процесів у тканинах, що позитивно впливає на збереженість та інтенсивність росту тварин) за визначеної оптимальної дози використання – 50 г/м² площі, 1 раз на добу впродовж 7-ми діб постнатального періоду. Застосування абсорбенту Поліфан-К у дозах від 20 до 100 г/м² не зумовлює будь-яких побічних явищ, натомість збереженість свиней підвищується до 95–98 %, а приріст маси тіла збільшується на 18,8 %. Позитивний вплив абсорбенту Поліфан-К в умовах виробництва на природну резистентність поросят дає підставу рекомендувати його застосування під час вирощування свиней.

Ключові слова: свині, поросята, гігієнічне обґрунтування, умови утримання, дезінфекційний засіб, природна резистентність, метаболічні процеси, збереженість, інтенсивність росту

 

 1. Herzog B., Hüglin D., Luther H. J Liposomogenic U.V. Absorbers are Water-Resistant on Pig Skin-A Model Study With Relevance for Sunscreens. Pharm Sci. 2017. 106(2). P. 495–501. DOI:10.1016/j. xphs.2016.09.031.
 2. Verkholyuk М., Peleno R., Turko I. Resistance of S.aureusAtc. 25923,E. coli055k59. 2020, № 2. 3912/41 and P. aeruginosa 27/99 to the Wash-disinfectant «Milkodez». EUREKA: Health Sciences. 2021. no. 1. Р. 55-60. DOI:10.21303/2504-5679.2020.001100.
 3. БасаргінВ.А., Лавринюк О.O., Мамченко В.Ю. Біологічна цінність м’яса свиней при використанні сорбентів природного походження. Наукові горизонти. 2018. № 3. С. 27–32.
 4. Васильчук Д. О. Біобезпека свинарських підприємств. Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва. 2020. С. 175-177.
 5. Changes in lipid composition of Escherichia coli and Staphylococcus areus cells under the influence of disinfectants Barez, Biochlor and Geocide / V. L. Kovalenko et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. no. 8 (1). Р. 547–550. DOI:10.15421/2018_ 248.
 6. Титарьова О., Крюкова Л. Сорбенти мікотоксинів: правильний вибір. Тваринництво Ветеринарія. 2020. № 1. С. 52-54.
 7. Коваленко В.Л., Лясота В.П., Синицин В.А. Загальні методи профілактики шляхом застосування комплексних дезінфікуючих засобів: науковий посібник. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. 408 с.
 8. Гаркавенко Т.О., Коваленко В.Л., Гаркавенко В.М. Методичні рекомендації щодо контролю санітарного стану виробництва, реалізації та якості дезінфекції, які підлягають ветеринарному нагляду. Київ, ДНДІЛДВСЕ. 2017. 38 с.
 9. Ксьон І.М. Стан та перспективи ветеринарного забезпечення галузі свинарства. Свинарство. 2014. Вип. 65. С. 273-277.
 10. Методи дослідження повітряного середовища: методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять з гігієни сільськогосподарських тварин /В. В. Малина та ін. Біла Церква. 2019, 64 с.
 11. Методи дослідження природної резистентності свиней: методичні рекомендації /А. М. Нікітенко та ін. Біла Церква-Київ-Львів. 2016. 75 с.
 12. Evaluation of acute toxicity of the «Orgasept» disinfectant/A.P. Palii et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. no. 10 (4). Р. 273-278. DOI:10.15421/2020_199.
 13. Бегма Н.А. Вплив сорбенту на показники росту і розвитку молодняку свиней на відгодівлі. Аграрна наука та харчові технології. 2017. №. 3. С. 11-18.
 14. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник/ В.В. Влізло та ін.; за ред. В.В. Влізла. Львів: СПОЛОМ, 2012. 764 с.
 15. Лясота В.П., Соколова Л.М. Дезінфекційні засоби, сучасна характеристика та безпечність при застосуванні у тваринництві. Науковий вісник ветеринарної медицини. № 2. 2018. С. 87-99.
 16. Fabrication of a Novel Absorbable Vascular Anastomosis Device and Testing in a Pig Liver Transplantation Model/W. Jeong et al. Park UJ, Ann Biomed Eng. 2019. 47(4). P. 1063–1077. DOI:10.1007/s10439- 019-02212-5.
 17. Lauridsen C. J. Effects of dietary fatty acids on gut health and function of pigs pre- and post-weaning. Anim Sci. 2020. 98(4):skaa086. DOI:10.1093/jas/ skaa086.
 18. In vivo performance of gold nanoparticle-loaded absorbable inferior vena cava filters in a swine model/S.Y. Huang et al. Biomater Sci. 2020. 8(14). P. 3966–3978. DOI:10.1039/d0bm00414f.
 19. Ossowski M., Wlazło Ł., Nowakowicz-Dębek B., Florek M. Animals (Basel). Effect of Natural Sorbents in the Diet of Fattening Pigs on Meat Quality and Suitability for Processing. 2021. 11(10). 2930 p. DOI:10.3390/ani11102930.
 20. Lauridsen C. J. Effects of dietary fatty acids on gut health and function of pigs pre- and post-weaning. Anim Sci. 2020. 98(4):skaa086. DOI:10.1093/jas/ skaa086.
 21. Lenart-Boroń A., Darab D., Chrobak J. Microbiological Aerosol, Particulate Matter Concentrations and Antibiotic Resistant Staphylococcus spp. in the Premises of Poland’s Oldest Agricultural School. Atmosphere. 2021. Vol. 12. no. 8. 934 p. DOI:10. 3390/ atmos12080934.
 22. Davin-Regli A., Pagès J.M. Cross-resistance between biocides and antimicrobials: an emerging question. Revue Scientifiqueet Technique. 2019. Vol. 31. no. 1. P. 89–104. DOI:10.20506/RST.31.1.2099.
 23. Changes in lipid composition of Escherichia coli and Staphylococcus areus cells under the influence of disinfectants Barez, Biochlor and Geocide/ V.L. Kovalenko et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Vol. 8. no. 1. P. 547–550. DOI:10.15421/ 2018_248.
 24. Evaluation of acutetoxicityofthe «Orgasept» disinfectant/A.P. Paly et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10. no. 4. P. 273–278. DOI:10.15421/ 2020_199.
 25. Стояновський В.Г., Мацюк О.І., Колотніцький В.А. Динаміка лейкоцитів поросят у різні стресорні періоди онтогенезу при згодуванні добавок «В-глюкан» та «Біовір». Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2017. 19(73). P. 193–197. DOI:10.15421/nvlvet7340 (in Ukrainian).
 26. Stabel J.R., Walker T.M. An ecofriendly decontaminant tokill Mycobacterium aviumsu bsp. paratuberculosis. Journal of Microbiological Methods. 2020. Vol. 176. 106001 p. DOI:10.1016/j.mimet.2020.106001.
 27. Рибачук Ж. В. Фармакологічна дія препарату «Екосорб 25» та вплив на рівень напруженості імунітету свиней, що знаходяться на відгодівлі. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences. 2016. Т. 18. №. 3 (71). С. 75-78.
 28. Investigating the cowskinand teat canalmicrobiomes of the bovin eudderusing different amplingan dsequen cinga pproaches/C.J. Dean et al. Journal of Dairy Science. 2021. Vol. 104. no. 1. P. 644–661. DOI:10.3168/jds.2020-18277G.
 29. Kornienko L.M. Methodological recommendations for determining the economic efficiency of veterinary measures. Bilotserkiv National University of Science and Technology. 2016. 43 p.
ДолученняРозмір
PDF icon lyasota_2_2022.pdf548.51 КБ