Ви є тут

Безпечність та якість масла солодковершкового різних вітчизняних виробників і визначення його фальсифікації

За виходу продукції вітчизняного виробництва на європейські ринки перед українськими підприємцями постало завдання збільшити обсяги виробництва, забезпечити безпечність, якість та конкурентоспроможність продукції. Мета дослідження – провести оцінку безпечності та якості масла солодковершкового, отриманого від різних вітчизняних виробників, визначити його фальсифікацію за загальноприйнятим методом та розробленим запатентованим експресним методом. Об’єктом дослідження було оцінювання органолептичних, фізико-хімічних, мікробіологічних показників та фальсифікації масла солодковершкового, отриманого з різних молокопереробних підприємств України: ТОВ «Люстдорф» і ТОВ «Фуддевелопмент» Вінницької області; ТДВ «Яготинський маслозавод», ПП «СІМОЛ» Київської області; ДП «Старокостянтинівський молочний завод» Хмельницької області. Для реалізації мети дослідження використані аналітичні, органолептичні (зовнішній вигляд, колір, консистенція, запах, смак); фізико-хімічні (масова частка вологи, масова частка жиру, титрована кислотність плазми масла та кислотність жирової фази масла, масова частка натрію хлориду, визначення домішки маргарину і рослинних жирів), мікробіологічні (КМАФАнМ, наявність бактерій групи кишкових паличок, патогенних мікроорганізмів, зокрема бактерії роду Salmonella, виду Listeria monocytogenes; пліснявих грибів) та варіаційно-статистичні методи досліджень. Розроблений запатентований експресний метод визначення фальсифікації масла солодковершкового за використання розчину резорцину в бензолі з масовою часткою 5,0 % та концентрованої хлорводневої кислоти може застосовуватися у виробничих лабораторіях на потужностях з виробництва молока та молокопродуктів, супермаркетах, оптових базах, магазинах, у державних лабораторіях Держпродспоживслужби та у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на агропромислових ринках. Масло вироблене різними виробниками за органолептичними показниками: зовнішній вигляд, колір, консистенція, запах і смак відповідало вимогам ДСТУ 4399:2005. За фізико-хімічними показниками зразки солодковершкового масла відповідали також ДСТУ 4399:2005, окрім зразка № 5 (ДП «Старокостянтинівський молочний завод» Хмельницької області), у якому виявлено підвищення на + 0,6 % за масовою часткою натрію хлориду. Дослідженнями встановлено фальсифікацію масла солодковершкового за розробленою запатентованою методикою, за якою вірогідність у показниках становила 99,9 %, виробленого: ТДВ «Яготинський маслозавод» - до 1,5 % (світло-фіолетове забарвлення) і масла «Ферма Селянське», виробник ТОВ «Фуддевелопмент» - від 1,6 до 5,0 % (яскраво-фіолетове забарвлення). Мікробіологічні показники масла солодковершкового: КМАФАнМ, бактерій групи кишкової палички, бактерій роду Salmonella, виду Listeria monocytogenes, а також пліснявих грибів відповідали вимогам ДСТУ 4399:2005.

Ключові слова: масло солодковершкове, молокопереробні підприємства України, органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні показники, фальсифікація, безпечність, якість.

 1. ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови. [Чинний від 2006-07-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2005.
 2. Hamed A.M., Aborass M., El‐Kafrawy I., Safwat G. Comparative study for the detection of Egyptian buffalo butter adulteration with vegetable oils using conventional and advanced methods. Journal of Food Safety. 2019. Vol. 39(4). P. 612‒655. DOI:10.1111/jfs.12655.
 3. Gandhi K., Ranvir S., Kumar A., Lal D. A study on the physico-chemical changes occurring in ghee (butter oil) during storage/S. Gosewade et al. Indian J. Dairy Sci. 2017. 70(1). P. 81‒88. URL:https://www. cabdirect.org/cabdirect/ abstract/20173160044
 4. Kumar A., Goyal S., Munesh K.V., Kumar L. Study on physico-chemical analysis of ghee. South Asian J. of Food Technol. and Environ. 2016. Vol. 2(3&4). P. 448‒451. URL:https://www.sweft.in/download/volume_2_:_issue_3&4_july_-_september_&_oc... ].
 5. Лялюк А. Проблеми фальсифікації харчових продуктів та шляхи її подолання. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. С. 108–116. DOI:10.29038/2411-4014-2020-01-108-116.
 6. Naktiyok J., Doğan T.H. A research on the detection of fake butter by traditional and modern methods. Journal of Engineering Sciences and Design. 2021. Vol. 9(2). P. 453–462. DOI:10.21923/ jesd.790310
 7. Rotar R. Study on identifying butter faking by substitution with pork fat or with margarine. Journal Food and Environment Safety of the Suceava University. FOOD ENGINEERING. Year IX, no. 1. 2010. 40 p. URL:http://fens.usv.ro/index.php/FENS/ article/ view/391.
 8. Molkentin J., Precht D. Comparison of gas chromatographic methods for analysis of butyric acid in milk fat and fats containing milk fat. Zeitschrift für Leben smitte luntersuchung und-Forschung A. 1998. Vol. 206(3). P. 213-216. DOI:10.1007/ s002170050245.
 9. Simple method for the quantification of milk fat content in foods by LC-APCI-MS/MS using 1, 2-dipalmitoyl-3-butyroyl-glycerol as an indicator/ K. Yoshinaga et al. Journal of oleo science. 2013. Vol. 62(3). P. 115-121. URL:https://www.jstage.jst. go.jp/article/jos/62/ 3/62_115/_pdf ].
 10. Some indices’ determination of raw and pasteurized cow milk by Ukrainian manufactures using unique express methods/ N.M. Bogatko et al. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. August-september. Slovakia, 2019. Vol. 9, no. 1. Р. 9-14. DOI:10.15414/ jmbfs.2019.9.1.9-14.
 11. ДСТУ 4834:2007. Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання. [Чинний від 2007–10-10]. Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 6 с.
 12. ДСТУ ISO 8851-1/IDF 191-1:2007. Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту вологи, сухого знежиреного залишку та жиру (рутинні методи). Частина 1. Визначення масової частки вологи. [Чинний від 2007–03-30]. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 6 с.
 13. ДСТУ ISO 8853-1/IDF 191-3:2007. Масло вершкове. Визначення в11,4021 07810; заявл. 08.12. 2020; опубл. 04.08. 2021, Бюл. № 31. 3 с.
 14. ДСТУ 7357:2013. Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання. [Чинний від 2014–01-01]. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 35 с.
 15. ДСТУ ISO 4833:2006 (ISO 4833:2003, IDT). Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Техніка підрахування колоній за температури +30°С. [Чинний від 2007–10-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 11 с.
 16. ДСТУ ISO 6887-1:2003 (ISO 6887-1:1999, IDT). Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 1. Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних суспензій. [Чинний від 2004–01-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2004. 10 с.
 17. ДСТУ ISO 21528-1:2014 (ISO 21528-1:2004, IDT). Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення і підрахування ентеробактерій (Enterobacteriaceae). Частина 1. Виявлення та підрахування за методикою НІЧ з попереднім збагаченням. [Чинний від 2015–07-01]. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2015. 15 с.
 18. ДСТУ ISO 6579:2006 (ISO 6579:2002, IDT). Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Методика виявлення Salmonella spp.». [Чинний від 2008–06-12]. Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 23 с.
 19. ДСТУ ISO 11290-1:2003 (ISO 11290-1:1996, IDT). Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення. [Чинний від 2004–10-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 22 с.
 20. ДСТУ ISO 7954:2006 (ISO 7954:1987, IDT). Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови з підрахунку дріжджів і мікроскопічних грибів. Техніка підрахування колоній, культивованих за температури 25°С. [Чинний від 2007-10-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 10 с.
 21. Wiedermann L.H. Margarine and margarine oil, formulation and control. Journal of the American Oil Chemists' Society. 1978. Vol. 55(11). P. 823-829. DOI:10. 1007/BF02682655.
 22. Physical, chemical and stability properties of buffalo butter oil fractions obtained by multi-step dry fractionation/A. Fatouh et al. Food chemistry. 2005. Vol. 89(2). P. 243-252. DOI:10.1016/j. foodchem.2004.02.031.
 23. Koca N., Kocaoglu-Vurma N., Harper W., Rodriguez-Saona L. Application of temperaturecontrolled attenuated total reflectance-mid-infrared (ATR-MIR) spectroscopy for rapid estimation of butter adulteration. Food Chemistry. 2010. Vol. 121(3). P. 778–782. DOI:10.1016/j.foodchem.2009.12.083.
 24. Tan C., Man Y.C. Comparative differential scanning calorimetric analysis of vegetable oils: I. Effects of heating rate variation. Phytochemical Analysis: An International Journal of Plant Chemical and Biochemical Techniques. 2002. 13(3). P. 129-141. DOI:10.1002/pca.633.
 25. Simple method for the quantification of milk fat content in foods by LC-APCI-MS/MS using 1, 2-dipalmitoyl-3-butyroyl-glycerol as an indicator/ K. Yoshinaga et al. Journal of oleo science. 2013. 62(3). P. 115-121. URL:.
 26. Deelstra H., Burns D.T., Walker M. The adulteration of food, lessons from the past, with reference to butter, margarine and fraud. European Food Research and Technology. 2014. 239(5). P. 725– 744. DOI:10.1007/s00217-014-2274-0.
 27. Куник О.М., Нагребельна А.С., Сарібєкова Д.Г. Технологічна експертиза вершкового масла. Herald of Khmelnytskyi national university Technical sciences. Issue 6. 2020. 291 p. DOI:10.31891/2307- 5732-2020-291-6-180-184.
 28. Control of safety of butter for the establishment of its falsification by vegetable fats. Abstracts of the IV International scientific and practical conference «Іnnovations and prospects of world science», December 1-3 2021, Vancuver/ I.V. Yatsenko et al. Canada, Р. 43-49. URL:https://sci-conf.com.ua/ iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-1-3-dekabrya-2021-goda-vankuver-kanada/
ДолученняРозмір
PDF icon lyasota_1_2022.pdf439.5 КБ