Ви є тут

КЛІНІКО-БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ ЗА ОСТЕОСИНТЕЗУ ОСКОЛКОВИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У СОБАК ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОЛЛАПАНУ

У статті відображена динаміка вмісту в крові маркерів сполучної тканини, молекул середньої маси, розчинного фібрину, фібринази, оксиду азоту і глюкози за переломів стегнової кістки у собак. Встановлено їх діагностично-прогностичне значення в оцінці перебігу репаративного остеогенезу. Заміщення кісткових дефектів коллапаном сприяє механічній зупинці кровотечі, що зумовлює менш виражені зміни у системі гемостазу  та обмежує катаболічні процеси у ділянці перелому, але наявність у його складі чужорідного для собак колагену зумовлює подовження стадії запальної резорбції.

Ключові слова: собака, переломи кісток, глікозаміноглікани, глікопротеїни, розчинний фібрин, глюкоза, оксид азоту, коллапан.

1. Рубленко С.В. Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин в умовах міської клініки / С.В. Рубленко, О.В. Єрошенко // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2012. – Вип. 1 (30). – С. 150-154.

2. Пустовіт Р.В. Моніторинг хірургічної патології серед дрібних свійських тварин ДЛВМ у Київському районі м. Одеси за 2003–2005 роки / Р.В. Пустовіт, Ю.М. Данилейко, М.В. Рубленко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун–ту. – Біла Церква. – 2006. – Вип. 36. – С. 132–137.

3. Петренко О.Ф. Особливості переломів кісток кінцівок у свійських тварин / О.Ф. Петренко // Ветеринарна медицина України. – 2002. – №5. – С. 16–17.

4. Телятніков А.В. Поширення переломів кісток у собак / А.В. Телятніков // Науковий вісник ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2013. – Вип. 11 (101). – С. 149 – 153.

5. Haaland P.J. Appendicular fracture repair in dogs using the locking compression plate system: 47 cases / P.J. Haaland, L. Sjöström; M. Devor; et ol // Vet. Comp. Orthop Traumatol. – 2009. Vol. 4. – Р. 309–315.

6. Семеняк С.А. Структура переломів кісток у собак в умовах мегаполісу / С.А. Семеняк, С.В. Рубленко, Ю.М. Данилейко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун–ту. – Біла Церква. – 2014. – Вип. 13 (108). – С. 218–223.

7. Сахно Н. В. Оценка способов фиксации отломков трубчатых костей при косых переломах // Актуальные проблемы диагностики, терапии и профилактики болезней домашних животных – Материалы межд. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию факультета ветеринарной медицины ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки», 21–22 сентября 2006. – Воронеж, 2006. – С. 255–258.

8. Стимуляція репаративного остеогенезу у тварин вітамінами та мікроелементами / О. Ф. Петренко, В. П. Сухонос, В. Б. Борисевич [та ін.] // Методичні рекомендації, затвердж. науково-методичною комісією Державного департаменту ветмедицини МАП України. – 20.12.2006 р. – Київ, 2007. – 28 с.

9. Смурна О.В. Застосування екстракортикального остеосинтезу та гідроксилапатиту "кергап" при переломах клубової кістки у собак: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.05 „Ветеринарна хірургія”/ О.В. Смурна – Біла Церква, 2009. – 20 с.

10. Бердюгина О.В. Иммунологический мониторинг замедленного костеобразования / О.В. Бердюгина, К.А. Бердюгин // Цитокины и воспаление. – 2010. – Т.9, №1. – С. 66–70.

11. Рубленко М.В. Застосування транексамової кислоти і ацелізину за остеосинтезу переломів трубчастих кісток у собак / М.В. Рубленко, О.В. Єрошенко, В.М. Власенко // Ветеринарна біотехнологія. –  2013. – №22. – С. 496–505

12. Рубленко М.В. Патогенетична роль оксиду азоту в умовах запальнорепаративного процесу при переломах трубчастих кісток у собак та його корекція Імуном-депо / М.В. Рубленко, В.С. Шаганенко // Біологія тварин. – 2011. – Т. 13, №1–2. – С. 340–346.

13. Андрієць В.Г. Клініко-рентгенологічна характеристика та цитокінова регуляція репаративного остеогенезу у випадку інтрамедулярного остеосинтезу кісток у собак / В.Г. Андрієць // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.Г. Гжицького. – 2014. –Т. 16, № 3 (60), Ч. 1. – С. 27–37.

14. Рубленко М.В. Маркери метаболізму сполучної тканини за переломів трубчастих кісток у собак / М.В. Рубленко, О.В. Єрошенко // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2012. – Вип. 96. – С. 321–324.

15. Пустовіт Р.В. Гемостаз та його корекція при переломах трубчастих кісток у собак: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.05 “Ветеринарна хірургія” / Р.В. Пустовіт. – Біла Церква, 2008. – 22 с.

16. Paskalev M. Changes in some serum bone markers after Experimental fracture and intramedullary Osteosynthesis in dogs / M. Paskalev, s. Krastev, j. Filipov // Trakia journal of sciences. – 2005. Vol. 3. – Р. 46-50.

17. Sousa C. Serum total and bone alkaline phosphatase and tartrate-resistant acid phosphatase activities for the assessment of bone fracture healing in dogs / C. Sousa, H. Abreu, C. Viegas // Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. – 2011. Vol 63. – Р.1007-1011.

18. Theyse, L. The efficacy of the bone markers osteocalcin and the carboxyterminal cross-linked telopeptide of type–I collagen in evaluating osteogenesis in a canine crural lengthening model / Theyse, L.; Mol, J.A.; Voorhout, G. et al // Vet. J. – 2005. –  Vol.171. – Р. 525-531.

19. Берченко Г. Н., Кесян Г. А. Активизация репаративного остеогенеза при заполнении сегментарного дефекта длинной трубчатой кости композиционным препаратом Коллапан // Травма.– 2008. Том 9. № 3. – С. 282–286.

20. Петренко О. Ф. Раціональні методи остеосинтезу та стимуляція репаративного остеогенезу у тварин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. вет. наук : спец. 16.00.05 "Ветеринарна хірургія" / О. Ф. Петренко – Біла Церква, 2002. – 34 с.

21. Рубленко С.В. Застосування місцевих анестетиків у комплексному знеболюванні за абдомінальних оперативних втручань у собак / С.В. Рубленко, А.В. Мельніков, А.В. Березовський // Ветеринарна біотехнологія. – Ніжин, 2013. – Вип 22. – С. 505–511.

22. Неверов Н.В. Фракционное определение содержания гексоз, связанных с белками, в сыворотке крови. / Н.В. Не-веров, Н.И. Титоренко // Лаб. дело. – 1979. – № 6. – С. 323–325.

23. Определение растворимого фибрина в плазме крови / Т. В. Варецкая, Л. И. Михайловская, Л. А. Свитальская [и др.] // Клин. лаб. диагностика. – 1992. – №7–8. – С. 10–14.

24. Способ определения "средних молекул" / В.В. Николайчик, В.М. Моин, В.В. Кирковский // Лаб. дело. – 1991. – №10. – С. 13–18.

25. Голиков П.П. Оксид азота в клинике неотложных заболеваний. / П.П. Голиков М: ИД «Медпрактика» – М, 2004. – 180 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_14_semenyak_ua.pdf294.21 КБ