СЕМЕНЯК С.А.

аспірант

Білоцерківський національний аграрний університет