Ви є тут

МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ

Кісткова репарація є складним біологічним процесом відновлення пошкодженої тканини, яка супроводжується тривалими гіперкоагуляційними зрушеннями в системі гемостазу у вигляді різного ступеня розвитку коагулопатій, ендотеліальної дисфункції та зниженням синтезу оксиду азоту, що негативно впливає на ангіогенез і репаративні процеси. Це супроводжується надмірним проявом реакції гострої фази із значним підвищенням рівня білків гострої фази (гаптоглобіну, церулоплазміну, фібриногену, С-реактивного білка та маркерів сполучної тканини), що уповільнює консолідацію уламків кісток. При цьому регуляція репаративного остеогенезу відбувається на системному та локальному рівнях, що здійснюється із залученням ряду різних систем організму та численних біологічних речовин на рівні рецепторного апарату.

Ключові слова: репаративний остеогенез, кісткова регенерація, загоєння переломів, регуляція остеогенезу, тварини.

 1. Einhorn T.A. Enhancement of fracture healing / T.A. Einhorn // J. Bone Joint Surg. – 1995. – Vol. 77–A. – P. 940–956.
 2. Ирьянов Ю.М. Современные представления о гистологических аспектах репаративной регенерации костной ткани. Клеточные источники репаративного остеогенеза. Гетерогенность клеточной популяции в области травматического повреждения кости / Ю.М. Ирьянов, Т.А. Силантьева // Гений ортопедии. – 2007. – № 2. – С. 111–116.
 3. Умаров Ф.Х. Регенерация кости и кровоснабжение / Умаров Ф.Х. // Український медичний альманах. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 199–203.
 4. Бруско А.Т. Современные представления о стадиях репаративной регенерации костной ткани при переломах / А.Т. Бруско, Г.В. Гайко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2014. – №2. – С. 5–8.
 5. Бумейстер В.І. Сучасний погляд на репаративний остеогенез / В.І. Бумейстер, М.В. Погорелов // Світ медицини та біології. – 2008. – № 4. – С. 104–110.
 6. Stürmer K.M. Pathophysiology of disrupted bone healing / K.M. Stürmer // Orthopade.–1996. – Vol.25. – №5. – P.386–393.
 7. Marsell R. The biology of fracture healing / R. Marsell, T.A. Einhorn // Injuru. – 2011. – Vol. 42 (6). – P. 551–555.
 8. Пустовіт Р.В. Метаболізм фібриногену  при переломах трубчастих кісток у собак / Р.В. Пустовіт, М.В. Рубленко // Матеріали конференції ветеринарних хірургів України. – Харків, 2004. –С. 50-52.
 9. Рубленко М.В. Патогенетична роль оксиду азоту в умовах запально-репаративного процесу при переломах трубчастих кісток у собак та його корекція Імуном-депо / М.В. Рубленко, В.С. Шаганенко // Біологія тварин. – 2011. – Т. 13, № 1-2. – С. 340-346.
 10. Рубленко М.В. Реакція гострої фази у собак із переломами стегнової кістки / М.В. Рубленко, О.В. Єрошенко // Науковий вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2011. – Вип. 8(87). – С. 138–143.
 11. Dimitriou R. Current concepts of molecular aspects of bone healing / Dimitriou R., Tsiridis E., Giannoudis P. V. // Injury, Int. J. Care Injured. – 2005. – Vol. 36. – Р. 1392–1404.
 12. Rahn B.A. Bone healing: histologic and physiologic concepts / B.A. Rahn // In editor Fackelman G.E. Bone in clinical orthopedics. – 2002. – Р. 287–326.
 13. Lee S.K. Cytokines regulating osteoclast formation and function / S.K. Lee, J. Lorenzo // Current Opinion in Rheumatology. – 2006. – Vol. 18(4). – Р. 411–418.
 14. Андрієць В.Г. Клініко-рентгенологічна характеристика та цитокінова регуляція репаративного остеогенезу у випадку інтрамедулярного остеосинтезу кісток у собак / В.Г. Андрієць // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, №3 (60), Ч.1. – С. 27–37.
 15. Пустовіт Р.В. Стан коагуляційного гемостазу та фібринолізу залежно від нозологічної форми патології кісток / Р.В. Пустовіт, М.В. Рубленко // Сільський господар. – Львів, 2007. – № 11–12. – С. 17–21.
 16. Андрієць В.Г. Судинно-тромбоцитарний гемостаз у собак з патологією кісток / В.Г. Андрієць, Н.М. Рубленко // Вісник Житомирського НАЕУ. ‒ Житомир, 2012. ‒ №1 (32), Т. 3, Ч.2. ‒ С. 3‒8.
 17. BMP2 activity, although dispensable for bone formation, is required for the initiation of fracture healing / K.Tsuji,A. Bandyopadhyay, B.D. Harfe, et al. // Nature Genetics. – 2006. – Vol. 38(12). – Р. 1424–1429.
 18. Marsell R. The role of endogenous bone morphogenetic proteins in normal skeletal repair / Marsell R., Einhorn T.A. // Injury. – 2009. – Vol. 40(3) – Р. 4–7.
 19. Kanczler J.M. Osteogenesis and angiogenesis: the potential for engineering bone / J.M. Kanczler, R.O. Oreffo // European Cells & Materials. – 2008. – Vol. 15. – Р. 100–114.
 20. Molecular mechanisms controlling bone formation during fracture healing and distraction osteogenesis / Z.S. Ai-Aql, A.S. Alagl, D.T. Graves et al. // Journal of Dental Research. – 2008. – Vol. 87(2). – Р. 107–118.
 21. Fracture vascularity and bone healing: a systematic review of the role of VEGF. / N.C. Keramaris, G.M. Calori, V.S. Nikolaou et al. // Injury. – 2008. – Vol. 39(2). – Р. 45–57.
 22. BMP2 activity, although dispensable for bone formation, is required for the initiation of fracture healing / K. Tsuji, A. Bandyopadhyay, B.D. Harfe, et al. // Nature Genetics. – 2006. – Vol. 38(12). – Р. 1424–1429.
 23. Regenerative effects of transplanted mesenchymal stem cells in fracture healing / F. Granero-Molto, J.A. Weis, M.I. Miga et al. // Stem Cells. – 2009. – Vol. 27(8). – Р. 1887–1898.
 24. Stromal cell-derived factor 1/CXCR4 signaling is critical for the recruitment of mesenchymal stem cells to the fracture site during skeletal repair in a mouse model / Kitaori T., Ito H., Schwarz E.M., et al. // Arthritis & Rheumatism. – 2009. – Vol. 60(3). – Р. 813–823.
 25. Lieberman J.R. Bone regeneration and repair: biology and clinical applications / J.R. Lieberman, G.E. Friedlander – New Jersey: Humana Press Inc. – 2005. – 398 p.
 26. Bastian O. Systemic inflammation and fracture healing / O. Bastian, J. Pillay, J. Alblas // J. of Leukocyte Biology. – 2011. – Vol. 89. – P. 669–673.
 27. Попсуйшапка О.К. Клініко-морфологічні стадії процесу зрощення відламків кістки / О.К. Попсуйшапка,
  В.О. Літвішко, Н.О. Ашукіна // Ортопедія, травматологія і протезування. – 2015. – № 1. – С. 12–19.
 28. Is human fracture hematoma inherently angiogenic / J. Street, D. Winter, J.H. Wang et al. //Clin. Orthop. Rel Res. – 2000. – Vol. 378. – P. 224–237.
 29. Fracture healing as a post-natal developmental process: molecular, spatial, and temporal aspects of its regulation / L.C. Gerstenfeld, D.M. Cullinane, G.L. Barnes et al. // J. of Cellular Biochemistry. – 2003. – Vol. 88(5). – Р. 873–884.
 30. Regenerative effects of transplanted mesenchymal stem cells in fracture healing / F. Granero-Moltó, J.A. Weis, M.I. Miga et al. // Stem Cells. – 2009. – Vol. 27(8). – Р. 1887–1898.
 31. Expression of osteoprotegerin, receptor activator of NF-kappaB ligand (osteoprotegerin ligand) and related proinflammatory cytokines during fracture healing / T. Kon, T.J. Cho, T. Aizawa et al. // J. of Bone & Mineral Research. – 2001. – Vol. 16(6). – Р. 1004–1014.
 32. Корж Н.А. Репаративная регенерация кости: современный взгляд на проблему. Стадии регенерации (Сообщение 1) / Н.А. Корж, М.В. Дедух // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2006. – № 1. – С. 77–84.
 33. Three-dimensional reconstruction of fracture callus morphogenesis / L.C. Gerstenfeld, Y.M. Alkhiary, E.A. Krall et al. // Journal of Histochemistry & Cytochemistry. – 2006. – Vol. 54(11). – Р. 1215–1228.
 34. Oryan A. Bone injury and fracture healing biology / A. Oryan, S. Monazzah, A. Bigham-Sadegh // Biomed. Environ Sci. – 2015. – Vol. 28(1). – Р. 57-71.
 35. Bone morphogenetic proteins stimulate angiogenesis through osteoblast-derived vascular endothelial growth factor A / M.M. Deckers, R.L. van Bezooijen, G. van der Horst et al. // Endocrinology. – 2002. – Vol. 143. – Р. 1545–1553.
 36. Bone regeneration and repair / J. Panetta, M.D. Gupta, T. L. Michael et al. // Current stem cell research & therapy. – 2010. – Vol. 5(2). – P.122–128.
 37. Marsh D.R. The biology of fracture healing: optimising outcome / D.R. Marsh, G. Li // Br. Med. Bull. – 1999. – Vol. 55(4). – P. 856–869.
 38. Морфофункциональная организация, реактивность и регенерация костной ткани / В.Г. Гололобов, А.К. Дулаев, Р.В. Деев и др. Под ред. проф. Р.К. Данилова, проф. В.М. Шаповалова. – СПб.: ВМедА, 2006. – 47 с.
 39. Johnson A.L. AO Principles of Fracture Management in the Dog and Cat / A.L. Johnson, E.F. John, H.R. Vannini. – Switzerland: AO Publishing. – 2005. – 530 p.
 40. Angiogenesis in bone fracture healing: a bioregulatory model / L. Geris Gerisch Sloten A., Weiner J.V. [et al.] // J. Theor. Biol. – 2008. – Vol. 251. – P. 137–158.
 41. Beamer B. Vascular endothelial growth factor: an essential component of angiogenesis and fracture healing / B. Beamer, C. Hettrich, J. Lane // J. HSS. – 2010. – Vol. 6. – P. 85–94.
 42. LaStayo P.C. Fracture healing: bone healing, fracture management, and current concepts related to the hand / P.C. LaStayo, K.M. Winters, M. Hardy // J. Hand Ther. – 2003. – Vol. 16(2). – Р. 81-93.
 43. Pilitsis J.G. Bone healing and spinal fusion / J.G. Pilitsis, D.R. Lucas, S.S. Rengachary // Neurosurg Focus. – 2002. – Vol. 13(6). – Р. 1–6.
 44. Cho T.J. Differential temporal expression of members of the transforming growth factor beta superfamily during murine fracture healing / T.J. Cho, L.C. Gerstenfeld, T.A. Einhorn // J. of Bone & Mineral Research. – 2002. – Vol. 17(3) – Р.513–520.
 45. Mountziaris P.M. Modulation of the inflammatory response for enhanced bone tissue regeneration / P.M. Moun-tziaris, A.G. Mikos // Tissue Engineering Part B: Reviews. – 2008. – Vol. 14. – Р. 179–186.
 46. de Almeida J.M. Effects of oestrogen deficiency and 17β-estradiol therapy on bone healing in calvarial critical size defects treated with bovine bone graft /J.M. de Almeida, A.F. Bosco, P.L. Faleiros // Arch Oral Biol. – 2015. – Vol 60(4). – Р. 631-641.
 47. Mechanisms for the enhancement of fracture healing in rats treated with intermittent low-dose human parathyroid hormone (1–34). / A. Nakajima, N. Shimoji, K. Shiomi et al. // J Bone Miner Res. – 2002. – Vol. 17. – Р. 2038–2047.
 48. Використання композитних матеріалів за переломів трубчастих кісток у тварин: науково-методичний посібник / М.В. Рубленко, В.Г. Андрієць, С.А. Семеняк та ін. – Біла Церква, 2015. – 86 с.
 49. Рубленко М.В. Маркери метаболізму сполучної тканини за переломів трубчастих кісток у собак / М.В. Рубленко, О.В. Єрошенко // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2012. – Вип. 96. – С. 321–324.
 50. Шаганенко В.С. Клініко-патогенетична роль оксиду азоту та корекція його рівня за хірургічної патології запального ґенезу в тварин різних видів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.05 „Ветеринарна хірургія” / В.С. Шаганенко. – Біла Церква, 2012. – 23 с.
 51. Paskalev M. Changes in some serum bone markers after еxperimental fracture and intramedullary оsteosynthesis in dogs / M. Paskalev, S. Krastev, J. Filipov // Trakia journal of sciences. – 2005. – Vol. 3. – Р. 46–50.
 52. Sousa C. Serum total and bone alkaline phosphatase and tartrate-resistant acid phosphatase activities for the assessment of bone fracture healing in dogs/ C. Sousa, H. Abreu, C. Viegas // Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. – 2011. – Vol 63. – Р.1007–1011.
ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_2_2017_rublenkom.pdf253.83 КБ