Ви є тут

СТРУКТУРА ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК У СОБАК В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ

У статті відображена характеристика переломів кісток у собак в умовах клініки мегаполісу та визначена загальна структура ветеринарної допомоги. Встановлено, що серед усіх собак, які надійшли в клініку, частка хірургічної патології становить 60,0 %, а серед останньої найбільшу частку складають хвороби шкіри – 29,9, дещо меншу – травми та хірургічна інфекція м’яких тканин – 26,4, кісткова патологія – 2,5 %. Остання поділяється на переломи кісток – 2,2, остеосаркоми – 0,2 та остеомієліти – 0,1 %. Переломи кісток у собак серед кісткової патології найбільш поширені, водночас серед фрактур трубчастих кісток, осколкові становлять 39,0 %, при цьому частіше спостерігаються переломи кісток передпліччя – 39,0 %.

Також визначена структура переломів трубчастих кісток серед собак різних порід, ваги, статі та віку. Встановлено, що в розрізі порід фрактури трубчастих кісток частіше спостерігаються у метисів – 31,7 %, за віковим показником у 3–6 міс. – 29,2 %, при цьому в кобелів значно частіше – 63,4 %, ніж у сук – 36,6 %.

Ключові слова: собака, хірургічна патологія, переломи кісток, моніторинг.

1. Фасоля В.П. Вікова, нозологічна і порідна структура хвороб собак у м. Житомирі / В.П. Фасоля // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква – 2004. – Вип. 28. – С. 256–263.

2. Пустовіт Р.В. Моніторинг хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин ДЛВМ у Київському районі м. Одеси за 2003–2005 роки / Р.В. Пустовіт, Ю.М. Данилейко, М.В. Рубленко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун–ту. – Біла Церква. – 2006. – Вип. 36. – С. 132–137.

3. Рубленко С.В. Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин в умовах міської клініки / С.В. Рубленко, О.В. Єрошенко // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2012. – Вип. 1(30) – С. 150–154.

4. Борисевич В.Б. Травматична хвороба / В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич, Т.О. Авраменко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква. – 2002. – Вип. 21. – С. 27–32.

5. Виденин В.Н. О хирургических болезнях у собак и кошек в условиях большого города / В.Н. Виденин, А.Т. Вощевоз // Актуальные проблемы ветеринарной хирургии: Сб. науч. трудов. – Санкт-Петербург, 1998. – №129. – С. 10–12.

6. Телятніков А.В. Поширення переломів кісток у собак / А.В. Телятніков // Науковий вісник ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2013. – Вип. 11 (101). – 149 – 153.

7. Петренко О.Ф. Особливості переломів кісток кінцівок у домашніх тварин / О.Ф. Петренко // Вет. медицина України. – 2002. – №5. – С. 16–17.

8. Appendicular fracture repair in dogs using the locking compression plate system: 47 cases / [P.J. Haaland, L. Sjöström, M. Devor et аl.] // Vet. Comp. Orthop Traumatol. – 2009. Vol. 4. – Р. 309–315.

9. Özlem Şengöz Şirin Clinical and Radiological Outcomes of Locking Compression Plate System in Dogs with Diaphyseal Fractures: 32 Cases/ Özlem Şengöz Şirin, Ümit Kaya, Burhanettin Olcay// Kafkas Univ Vet Fak Derg –2013. – Vol. 19. – P.13–18.

10. Comparative study of vertebral fractures and luxations in dogs and cats / [M. S. Bali; J. Lang; A. Jaggy; et аl] // Vet Comp Orthop Traumatol. – 2009. – Vol. 22. – Р. 47–53.

11. Еманов А.А. Применение чрескостного остеосинтеза при лечении псевдоартрозов предплечья у карликовых пород собак / А.А.Еманов, Н.В. Петровская, М.А. Степанов // Межд. вестник ветеринарии. – 2011. – №1. – С. 10–14.