Ви є тут

Серологічний моніторинг бруцельозу серед диких свиней в Україні впродовж 2019–2020 рр.

Запорукою успішного розвитку тваринництва є епізоотичне благополуччя території держави. Для реалізації комплексу профілактичних заходів необхідна досконала система діагностики інфекційних хвороб, зокрема бруцельозу. Незважаючи на те, що Україна офіційно вважається вільною від цього зоонозу у сільськогосподарських тварин, ситуація щодо нього у дикій фауні нашої держави залишається недостатньо вивченою. У статті представлено результати серологічних досліджень 548 зразків сироваток крові диких свиней із 16 областей України, що відбирали впродовж 2019–2020 рр. Дослідження проводили на базі Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) із застосуванням реакції зв’язування комплементу (РЗК) та методу імуноферментного аналізу (ІФА). Усі позитивні зразки були додатково досліджені на ієрсиніоз із диференційною метою. Систематизувавши одержані результати, встановлено, що антитіла до Brucella spp. у зразках сироваток крові від диких свиней в Україні виявляли за РЗК у 57 зразках (10,4 % від загальної кількості), за ІФА – у 83 (15,1 %). Загалом, антитіла до збудників бруцельозу діагностували у зразках із 13 областей (найчастіше із Житомирської, Львівської та Чернігівської). Оскільки, відповідно до даних літературних джерел та настанов до діагностичних наборів, можливі перехресні реакції між бруцельозом та ієрсиніозом, позитивні проби за РЗК та/або ІФА додатково досліджували на наявність антитіл до Yersinia enterocolitica. В результаті диференційних досліджень, із 83 позитивних на бруцельоз зразків у 42 були також виявлені антитіла до збудника Y. enterocolitica. Враховуючи перехресні реакції між тестами на бруцельоз та ієрсиніоз, антитіла до Brucella spp. у диких свиней впродовж аналізованого періоду виявляли у 7,5 % тварин (у 41 із 548 досліджених зразків). Перспектива проведеної роботи полягає в подальшому дослідженні епізоотичної ситуації щодо бруцельозу в дикій фауні України. Одержані результати вказують на циркуляцію антитіл до цього зоонозу серед диких свиней в нашій державі.

Ключові слова: Brucella spp., Yersinia enterocolitica, зооноз, серологічні дослідження, РЗК, ІФА, дика фауна.

 1. Brucellosis (Brucella abortus, B. melitensis and B. suis)(Infection with B. abortus, B. melitensis and B. suis): Manualof Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.OIE, 2019. P. 355–398. URL:www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.04_ BRUCELLOSIS.pdf
 2. Хронічні інфекційні хвороби тварин: монографія / Л. Є. Корнієнко та ін. Біла Церква: РВІКВ БДАУ,2008. 348 с. URL:rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/1294/2/Hron%D1%96chn%D1%96_% D1% 96nfekc%D1%96jn%D1%96_hvorobi_tvarin.pdf
 3. Brucellosis. Diseases of Swine / S. C. Olsen et al.USA: Wiley-Blackwell, 11th Edition, 2019. P 697–708.DOI:10.1002/9781119350927.ch50
 4. Corbel M. J. Brucellosis in humans and animals. WorldHealth Organization, Food and Agriculture Organizationand World Organization for Animal Health. Switzerland:WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2006. 89 p.URL:apps.who.int/iris/handle/10665/43597
 5. Scientific opinion of the Panel of Animal Health andWelfare (AHAW) on Porcine brucellosis (Brucella suis),on a request from the Commission on porcine brucellosis(Brucella suis)/B. Algers et al. EFSA Journal. 2009. Vol.1144. P. 1–112. URL:efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/ 10.2903/j.efsa.2009.1144
 6. Lama J. K., Bachoon D. S. Detection of Brucella suis,Campylobacter jejuni, and Escherichia coli strains in feral pig(Sus scrofa) communities of Georgia. Vector Borne ZoonoticDiseases. 2018. Vol. 18. No. 7. P. 350–355. DOI:10.1089/vbz.2017.2187
 7. Fredriksson-Ahomaa M. Wild Boar: A Reservoir ofFoodborne Zoonoses. Foodborne pathogens and disease.2019. Vol. 16. No. 3. P. 153–165. DOI: 10.1089/fpd.2018.2512
 8. Loci associated with antibody response in feral swine(Sus scrofa) infected with Brucella suis/C. F. Pierce et al.Frontiers in veterinary science. 2020. Vol. 7. P. 554–674.DOI:10.3389/ fvets.2020.554674
 9. Classical swine fever (hog cholera) in wild boar inEurope/M. Artois et al. Scientific and Technical Review.2002. Vol. 21. P. 287–304. DOI:10.20506/ rst.21.2.1332
 10. Long-term monitoring of classical swine fever inwild boar (Sus scrofa sp.) using serological data/S. Rossi et al.Veterinary Research. 2005. Vol. 36. P. 27–42. DOI:10.1051/vetres:2004050
 11. Ruiz-Fons F., Segales J., Gortazar C. A review ofviral diseases of the European wild boar: effects of populationdynamics and reservoir role. Veterinary Journal. 2008.Vol. 176. P. 158–169. DOI:10.1016/j.tvjl.2007.02.017
 12. Outbreak of trichinellosis due to wild boar meat andevaluation of the effectiveness of post exposure prophylaxis,Germany, 2013/M. Faber et al. Clinical Infectious Diseases.2015. Vol. 60. P. 98–104. DOI:10.1093/cid/civ199
 13. First overall report of Leptospira infections inwild boars in Poland/J. Żmudzki et al. Acta VeterinariaScandinavica. 2016. Vol. 58. 3 p. DOI:10.1186/s 13028-016-0186-7
 14. Genital Brucella suis Biovar 2 Infection of WildBoar (Sus scrofa) Hunted in Tuscany (Italy)/G. Cilia et al.Microorganisms. 2021. Vol. 9. No. 3. 582 p. DOI:10.3390/microorganisms 9030582
 15. Phylogeography and epidemiology of Brucellasuis biovar 2 in wildlife and domestic swine/P. M. Muñozet al. Veterinary Microbiology. 2019. Vol. 233. P. 68–77.DOI:10.1016/j. vetmic.2019.04.025
 16. Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з бруцельозом тварин: затв. наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагропрому України від 25 січня 2000 р. № 4.
 17. Настанова по діагностиці бруцельозу тварин:затв. наказом Державного департаменту ветеринарноїмедицини Мінагропрому України 10 лютого 1998 р.No. 15–14/55.
 18. A survey of the transmission of infectious diseases/infections between wild and domestic ungulates in Europe/C. Martin et al. Veterinary Research. 2011. Vol. 42. No. 1.70 p. DOI:10.1186/ 1297-9716-42-70
 19. Seroprevalence of Brucella suis in eastern Latvianwild boars (Sus scrofa)/L. Grantina-Ievina et al. ActaVeterinaria Scandinavica. 2018. Vol. 60. No. 1. 19 p.DOI:10.1186/s 13028-018-0373-9
 20. Lama J. K., Bachoon D. S. Detection of Brucellasuis, Campylobacter jejuni, and Escherichia coli Strains inFeral Pig (Sus scrofa) Communities of Georgia. Vector borneand zoonotic diseases (Larchmont, N.Y.). 2018. Vol. 18. No.7. P. 350–355. DOI:10.1089/vbz.2017.2187
 21. Szulowski K., Iwaniak W., Weiner M., Złotnicka J.Brucella suis biovar 2 isolations from cattle in Poland. Annalsof Agricultural and Environmental Medicine. 2013. Vol. 20.No. 4. P. 672–675. PMID: 24364432
ДолученняРозмір
PDF icon aliekseieva_2_2021.pdf1.71 МБ