Ви є тут

ВПЛИВ ГІГІЄНІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ІНВАЗУВАННЯ КРОЛІВ PSOROPTUS CUNCULI ТА ЗМІНЕННЯ ІМУННОГО СТАТУСУ ЇХ ОРГАНІЗМУ

На підставі моніторингу санітарно-гігієнічних умов виявлено, що псороптозна інвазія у кролів найчастіше реєструється у зимовий та ранньовесняний періоди року при утриманні їх у закритих приміщеннях з високою вологістю, поганими умовами годування, які обумовлюють інтенсивну популяцію кліща B. Cuniculi та швидке їх поширення. У хворих псороптозом кроликів проявляється занепокоєння, свербіж, розчеси, вони відстають у рості, у них пригнічуються гуморальні та клітинні показники природної резистентності, зменшується кількість Т- та В – лімфоцитів, вміст білків та її фракцій утримується на низькому рівні.

Ключові слова: гігієнічний чинник, кролі, резистентність, імуноглобуліни, Т- та В- лімфоцити, псороптоз.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Бирка В.І. Псороптоз кролів В.І. Бирка // Ветеринарна арахнологія і арахнози тварин: в кн. «Паразитологія та інвазійні хвороби с.-г. тварин» К, 1995. С. 389-391(in Ukrainian).

2.Вакуленко И.С. Ушная чесотка (псороптоз) : Кроликовод, – 1998. – С. 171- 177.

3.Вартапетов А.Я. Чесотка. Тбилиси, 1973. 115 с. (in Russian)

4. Гигиенические нормативы по содержанию кроликов и пушных зверей: рекомендаци. – В.А. Медведский, Н.А. Садомов, И.В. Щебеток. Витебск, 2013. -32 с (in Belarusian).

5.Ларионов С.В. Изучение инсектакарицидного действия диметилтиофена / С.В. Ларионов // Мат. Всерос. науч- производ. конф. 22-24 сентября 1994 г. Чебоксары) 1994.. С. 252-253. (in Russian)

6.Медведский В.А. Гигиена содержания кроликов / В.А. Медведский, Н.А. Садомов, И.В. Брило, Т.В. Медведская: В кн. «Гигиена содержания лошадей, овец, коз и пушных зверей». Витебск. 2015. С. 168-185. (in Belarusian)

7.Нагашян О.З. Патоморфологические изменения в коже кроликов, вызванные клещами, принадлежащими к роду псороптус / О.З. Нагашян, Л.Г. Григорян, А.Г. Агаушанян // Ученые запискы ВГАВМ / т. 40. Ч. 1. Витебск, 2004. С. 266-267 (in Belarusian).

8. Кудрявцев Е.А. Препарат для лечения псороптоза кроликов на основе биологического инсектицида / Е.А. Кудрявцев // Мат. Всерос. науч- производ. кон 22-24 сентября 1994 г. Чебоксары) 1994. С. 232 (in Russian)

9. Никольский С.Н. Псороптоз кроликов / С.Н. Никольский, В.И. Потемкин: // Саркоптоидные (чесоточные) клещи: в кн. «Паразитология и инвазионные болезни с-х. животных». М. 1975. С. 156-158. (in Russian)

10.Палимпсестов А.М. Некоторые стороны биологического поведения чесоточных клещей рода psoroptus Gervasis, 1941 / М.А. Палимпсестов // науч. тр. УИЭВ. Х.- 1946. С.4 (in Ukrainian)

11. Плященко С.И. Естественная резистентность организма животных // С.И. Плященко, В.П. Сидоров. М. 1979. 78 с (in Russian)

12. Алетунджи Б. Саркоптоиды кроликов / Б. Алетунджи // Ветеринарный консультант, 2002. №4. С. 21-22 (in Russian)

13. Нечаев А.Ю. Особенности клинического проявления псороптоза у кроликов / А.Ю. Нечаев // уч. Записки Витебской ГАВМ. Витебск, 2004 т. 40. Ч. 1. С. 267-268 (in Belarusian).

14. Смирнов А.В. Некоторые вопросы распространения псороптоза кроликов / А.В. Смирнов / Акт. проб. вет. медицины: сб.науч. тр. № 127 / АВМ. СПб, 1997. С. 52-54 (in Russian).

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_kylak_103-108.pdf228.53 КБ