Ви є тут

АКУШЕРСЬКА ПАТОЛОГІЯ СВИНОМАТОК ЗА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

У статті наведені інформативні й аналітичні дані щодо показників і причин вибраковування маточного поголів’я свиней у свинарських господарствах із впровадженими сучасними технологіями, динаміки показників причин патології вагітності, родів і післяродового періоду у першоопоросок та основних свиноматок.

Встановлено, що основними причинами вибраковування свиноматок є вік, гіпо- і агалактія, хірургічна патологія, багаторазові і безрезультатні осіменіння, клінічний аборт, післяродові запальні процеси, патологія родів, різні форми маститу, травми родових шляхів, септичний стан, синдром ММА, анафродизія, німфоманія, малоплідність та канібалізм.

Основні причини патологічних родів у свиноматок полягають у патології плодів, родових шляхів, родових сил та затримання посліду.

Основними причинами патологічного перебігу післяродового періоду у свиноматок як у першоопоросок, так і основних, є травми родових шляхів під час родів, вульво-вестибуліт, вагініт, ендометрит, септичний стан, субінволюція матки та післяродове залежування.

Ключові слова: вагітність, роди, післяродовий період, опорос, вульво-вестибуліт, ендометрит, субінволюція.

1. Фізіологія, патологія та біотехніка відтворення свиней / М.І. Харенко, С.П Хомин, А.Й. Краєвський, В.Ю. Стефаник та ін. − Суми: Козацький вал, 2010. − 412 с.

2. Харенко М.І. Поширеність причин та ознак родової патології свиноматок / М.І. Харенко, Ю.В. Мусієнко // Вісник Сумського нац. аграр. у-ту. − Суми, 2007.− Вип. 8(19). – С. 88−90.

3. Харенко М.І. Основні причини післяродової патології у свиноматок – патологічні роди / М.І. Харенко, А.А. Черненко // Наука и образование − 2008. − Матер. 4-ї міжнар. наук.-практ. конференції – Болгарія. – Софія, 2008. – С. 7−8.

4. Day B. Reproductive in svine / В. Day // Beetsvill Symposain Agriculturae Reslazch. – 1980. – №3. – P. 41−50.

5. Sieverding Е. Hand buchgesunde Schweine / Edwin Sieverding // Fotos, 2000.− Zaher.− 312 s.

6. Пейсак З. Болезни свиней (пер. с польского) / З. Пейсак // Брест: Брестская типография, 2008. − 424 с.